Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 255 721

W naszym archiwum jest obecnie 255 721 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal Władysława IV z 1639 r., autorstwa S. Dadlera, Aw: Popiersie króla Władysława IV na wprost i napis wokół,Rw: Król stojący przy obelisku; wokół napis: HONOR VIRTUTIS PRAEMIUM, lany i cyzelowany, Racz. 104,.. III 985 zł 23-11-1996
medal elekcyjny Jana III Sobieskiego b.d. (1674 r) autorstwa J. Höhna jun., Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowymi zbroi; w otoku napis, Rw: Orzeł z z herbem Sobieskich na piersiach wznoszący się ku słońcu; wok.. I- 6 313 zł 23-11-1996
medalik autorstwa C.J. Leherra wybity prawdopodobnie w 1683 r. z okazji Zwycięstwa Wiedeńskiego, Aw: Popiersiekróla i napis: IOH III REX POL, Rw: Korona królewska z dwoma skrzyżowanymi gałązkami oliwnymi; w oto.. II 279 zł 23-11-1996
medalik koronacyjny Augusta II Sasa, sygn. CW (Christian Wermuth), wybity w 1697 r., Aw: Popiersie króla i napiswokół, Rw: Lecący orzeł z insygniami koronacyjnymi w dziobie i szponach i napis: DIGNIS SIMO, w od.. II+ 418 zł 23-11-1996
koronacyjny Augusta II Sasa, sygnowany GH (Georg Hautsch), wybity w 1697 r. w Norymberdze, Aw: Popiersiekróla w ozdobnej zbroi i płaszczu i napis wokół, Rw: Król przedstawiony jako Herkules depczący Hydrę i kob.. I 3 103 zł 23-11-1996
medal koronacyjny Augusta II Sasa, wybity w 1697 r., sygn. MO (Martin Heinrich Omeis- medalier drezdeński), Aw:Popiersie króla w ozdobnej zbroi i napis wokół, Rw: Okrągła tarcza herbowa Polski i Litwy a na niej.. I- 3 210 zł 23-11-1996
medal sygnowany HF WERMUTH F, wybity w 1736 r., na pamiątkę jedynego udanego Sejmu za panowania AugustaIII, Aw: Popiersie króla w ozdobnej zbroi i napis: AUGUSTUS III.., Rw: Geniusz Pokoju z rogiem obfitości, i.. I- 985 zł 23-11-1996
medal wybity z okazji zaślubin Fryderyka Christiana syna Augusta III z Antoinettą córką Karola VII bawarskiego, Aw:Popiersie Augusta III i napis wokół, Rw: Popiersia nowożeńców i napis wokół: FRIDERICI.. w odci.. III 514 zł 23-11-1996
żeton koronacyjny, wybity w Toruniu w 1764 r., Aw: Korona królewska i napis wokół: HANC IVSSIT FORTVNAMERERI, Rw: Napis w ośmiu wierszach: STANISLAVS.., H-Cz.3030, srebro 30 mm, 6.18 g. II 214 zł 23-11-1996
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1774 r. na pamiątkę przekazania w 1773 r. przez księstwokurlandzkie skarbowi Rzeczypospolitej sumy 50.000 talarów. Na medalu herb marszałka sejmu krajowego.. III 749 zł 23-11-1996
medal sygnowany P Holzhaeusser F, wybity w 1780 r. dla upamiętnienia zasług biskupa warmińskiego IgnacegoKrasickiego, Aw: Popiersie Krasickiego i napis wokół, Rw: W wieńcu napis w sześciu poziomych wierszach:DI.. I- 268 zł 23-11-1996
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1781 r., na zlecenie korpusu artylerii wojsk polskich ku czcigen. Alojzego Fryderyka Brühla z okazji urodzin jego syna, Aw: Król okrywa niemowlę podawane p.. I- 450 zł 23-11-1996
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1787 r. w uznaniu zasług księdza Michała Ossowskiego-twórcy handlu czarnomorskiego, Aw: Popiersie księdza i napis: MICHAEL..., Rw: Napis w dziesięciu pozio.. II 3 760 zł 23-11-1996
medal sygnowany FL (Friedrich Loos- medalier berliński) wybity w 1789 r. ofiarowany królowi przez posła pruskiegoLuchesiniego dla upamiętnienia sejmu, który uchwalił powołanie 100- tysięcznej armii i wystawieni.. II+ 364 zł 23-11-1996
medal sygnowany IPHF (Jan Filip Holzhaeusser) wybity 1790 roku dla uczczenia zasług marszałka SejmuCzteroletniego Stanisława Małachowskiego, Aw: Popiersie marszałka i napis w otoku: STANISL:..., Rw: Napisw trzy.. II 2 194 zł 23-11-1996
medal sygnowany IPH (Jan Filip Holzhaeusser) wybity w 1792 roku na pamiątkę położenia kamienia węgielnego podbudowę kościoła św. Opatrzności w Warszawie symbolu Konstytucji 3 Maja, Aw: Głowa króla i napis, Rw: .. I 1 498 zł 23-11-1996
medal nagrodowy b.d., sygn. IPH (Jan Filip Holzhaeusser), Aw: Głowa króla i napis w otoku: STANISLAUS.., Rw:Tarcza herbowe Polski i Litwy z herbem Ciołek pośrodku, powyżej napis: PRO FIDE GREGE ET LEGE, H-Cz.34.. II+ 1 124 zł 23-11-1996
medal j.w., brąz 40.5 mm. 38.73 g., piękna ciemna patyna I 557 zł 23-11-1996
medal pamiątkowy b.d., sygnowany IPH (Jan Filip Holzhaeusser) przyznawany cudzoziemcom, którym król chciałokazać swoją życzliwość, Aw: Głowa króla i napis: STANISLAUS.., Rw: Napis w pięciu poziomych wierszach,H.. I 1 712 zł 23-11-1996
medal nagrodowy b.d., sygnowany IPH (Jan Filip Holzhaeusser) ustanowiony w 1766 roku i przyznawany przez królaludziom nauki, wynalazcom i zasłużonym w innych dziedzinach, Aw: Głowa króla i napis: STANISLAUS...,.. I- 2 461 zł 23-11-1996
medal nagrodowy b.d., niesygnowany dla zwycięzców turniejów rycerskich, Aw: Ukoronowany monogram królewskiw wieńcu z gałązek laurowych, Rw: Włócznia i napis: EQUITI DEXTERO, H-Cz.3392 i 3393 (złoto i srebro), r.. III+ 214 zł 23-11-1996
medalik jednostronny niesygnowany b.d. z popiersiem księcia Józefa Poniatowskiego, mosiądz 13 mm, 1.47 g. I 86 zł 23-11-1996
medal nagrodowy b.d., sygnowany J. Ligber- medalier warszawski, nadawany przez Warszawskie TowarzystwoPrzyjaciół Nauk, Aw: Siedząca Minerwa z włócznią na ramieniu i wieńcem laurowym w dłoni, obok tarcza z głową.. I 1 712 zł 23-11-1996
medalik niesygn, wybity w 1815 roku dla upamiętnienia restytucji Królestwa Polskiego, Aw: Głowa cara AleksandraI napis w otoku: ALEXANDER I, Rw: Napis w sześciu poziomych wierszach, niżej dwie gałązki, H-Cz.349.. I 160 zł 23-11-1996
medalik niesygnowany wybity w 1816 roku z okazji założenia Uniwersytetu Warszawskiego, Aw: Głowy AleksandraI i Minerwy i napis, Rw: Napis w czterech poziomych wierszach, H-Cz.3503, srebro 16 mm, 1,77 g. I- 172 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583