Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 245 745

W naszym archiwum jest obecnie 245 745 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
półtorak 1614, Bydgoszcz, Aw: Orzeł i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop. I.B. b., -R-, H-Cz. 7460 R2. III 30 zł 23-11-1992
półtorak 1614, Bydgoszcz, j.w., Kop. I.B.a., -R-, H-Cz. 1315 R2, T.4. III 38 zł 23-11-1992
półtorak 1619, Wilno, j.w., Kop. I. 1. ale nie notowana odmiana bez herbu Wadwicz. III 76 zł 23-11-1992
null image
półtorak 1616, Ryga, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop. I. 1., -RR-, H-Cz. 1358 R4, T.12. III 55 zł 23-11-1992
null image
półtorak 1620, Ryga, j.w., Kop. II. a., -R-, H-Cz. 1410 R2. II- 24 zł 23-11-1992
null image
półtorak 1620, Ryga, j.w., Kop. II. b., -R-, H-Cz. 1408 Rl. III 17 zł 23-11-1992
grosz 1594, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Trzy tarcze herbowe pod koroną i napis, Kop. I. 2b., -RR-, H-Cz. 924. R2. II 95 zł 23-11-1992
null image
zestaw groszy, Kraków 1605, 1613, Wilno 1607, (razem 3 sztuki). II/III 32 zł 23-11-1992
null image
grosz 1609, Kraków, Aw: Pod koroną napis w trzech rzędach, Rw: Orzeł i napis, Kop. XIV k. 4e -R-, H-Cz. 1250. II 8 zł 23-11-1992
null image
zestaw groszy, Wilno 1608 i 1609 (razem 2 sztuki). III 24 zł 23-11-1992
null image
zestaw groszy, Wilno 1608 i 1609 (razem 2 sztuki). III 28 zł 23-11-1992
grosz 1615, Wilno, Aw: Orzeł, po bokach 1-5 i napis, Rw: Pogoń poniżej inicjały H W i napis, Kop. IV, -RR-, H-Cz. 1336 R3. II 34 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1589, Poznań, Aw: Litera S pod koroną i napis, Rw: Orzeł i Pogoń pod koroną i napis, Kop. IX. 2. b., -RR-, H-Cz. 7246 R3. III 16 zł 23-11-1992
null image
zestaw szelągów, Olkusz 1588, 1589, 1593, Wschowa 1596, Kop. IV. 2. b.,-RR-, (razem 4 sztuki). III- 40 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1596 Wschowa, Aw: Ozdobny monogram S pod koroną i napis, Rw: Cztery tarcze herbowe pod koroną i napis, Kop. V. 1. b., -R-, H-Cz. 1.000 Rl. II 26 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1597, Bydgoszcz, Aw: Ozdobny monogram pod koroną i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. XV. c. -RR-, H-Cz. 1059 R2. III- 16 zł 23-11-1992
null image
zestaw szelągów litewskich, Wilno 1615, (Kop. III. 2. -R-), 1618 (Kop. V.4. b.) i 1619 (Kop. V. 5 -R-), (razem 3 sztuki). II 34 zł 23-11-1992
szeląg litewski 1617, Wilno, Aw: Monogram pod koroną po bokach 1-7, Rw: Tarcze herbowe i napis. Kop. V. c, -R-, H-Cz. 1368. II 16 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1601, Kraków, Aw: Ozdobny monogram pod koroną i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. XVII., -R-, H-Cz. 1183, Rl. II 16 zł 23-11-1992
null image
szeląg ryski 1620, Aw: Monogram i napis, Rw: Mały herb Rygi i napis, Kop. I. 32. a., H-Cz. 1412 I 17 zł 23-11-1992
trzeciak poznański 1615, Aw: Klucze, po bokach 1-5, Rw: Tarcze herbowe, Kop. III. 10, -RR-, H-Cz. 1334 R3. II 89 zł 23-11-1992
denar koronny 1621, Kraków, Aw: Monogram, Rw: Tarcze herbowe, Kop. III. 2., -RR-, H-Cz.- I 93 zł 23-11-1992
null image
zestaw trzeciaków, Łobżenica 1624, (Kop. III. b., -RR-) i Poznań 1626 (Kop. VIII 1, -R-), (razem 2 sztuki). II/III 40 zł 23-11-1992
trzeciak 1625, Łobżenica, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. V. lb., -R-, H-Cz. 1518 Rl. II 34 zł 23-11-1992
dwudenar litewski 1609, Wilno, Aw: Monogram, Rw: Pogoń, Kop. II. 3., -RR-, H-Cz.-. II 34 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583