Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 787

W naszym archiwum jest obecnie 251 787 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 złoty 1835, Wiedeń, Plage 294 IV 350 zł 10-08-2009
lot: 5 i 10 groszy 1835, Wiedeń, razem 2 sztuki, Plage 296, 295 IV 226 zł 10-08-2009
1 grosz 1794, Wiedeń, Plage 11 IV 54 zł 10-08-2009
1/3 talara (dwuzłotówka) 1814/IB, Warszawa, Plage 113 IV 255 zł 10-08-2009
25 kopiejek= 50 groszy 1846/MW, Warszawa, Plage 385 IV 91 zł 10-08-2009
15 kopiejek= 1 złoty 1837/MW, Warszawa, większe cyfry w dacie, Plage 408 IV 46 zł 10-08-2009
15 kopiejek= 1 złoty 1839/MW, Warszawa, Plage 412 IV 34 zł 10-08-2009
czworak litewski 1566, Wilno, patyna IV 69 zł 25-08-2009
trojak 1792 MW, Warszawa, Z MIEDZI KRAIOWEY, rzadki, Iger WA.92.3.a (R2), Plage 288 IV 65 zł 31-01-2013
tymf 1663 AT, Kraków, mała litera R w monogramie królewskim, wybite z końca blachy IV 38 zł 02-09-2009
trojak 1596, Wilno, na rewersie herb Chalecki (przedziurawiony) pomiędzy gałązkami, bardzo rzadka moneta, ale przedziurawiona, ciemna patyna (R5), Iger V.96.4 IV 798 zł 02-09-2009
denar 174, Rzym, na rewersie stojący Merkury z paterą i kaduceuszem, ciemna patyna IV 54 zł 02-09-2009
denar 164, Rzym, na rewersie siedząca Felicitas z kaduceuszem i rogiem obfitości IV 42 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie Mars z włócznią i trofeum IV 103 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie stojąca Spes z kwiatem w uniesionej dłoni IV 49 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie stojąca Aeternitas, trzymająca na dłoni Feniksa IV 26 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie stojąca Ceres z uniesioną ręką wsparta na pochodni, patyna IV 34 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie Mars z włócznią i trofeum, ślady patyny IV 57 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie siedząca Libertas z gałązką i włócznią IV 52 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie siedząca Pax z gałązką i kaduceuszem IV 52 zł 02-09-2009
denar, Rzym, na rewersie stojąca Wenus z jabłkiem, patyna IV 204 zł 02-09-2009
denar 72-73, Rzym, na rewersie przyrządy sakralne (simpulum, aspergillum, capis i lituus) IV 100 zł 04-02-2010
denar, Rzym, Rw: Siedząca Pax w lewo trzymająca gałązkę, wokoło napis: PON MAX TR P COS VI IV 77 zł 15-09-2009
denar, Rzym, Rw: Siedząca Pax w lewo, wokoło napis: TRI POT II COS III P P IV 131 zł 15-09-2009
5 złotych 1816 IB, Warszawa, jasna, biała patyna, Plage 32 IV 180 zł 15-09-2009

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583