Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 252 202

W naszym archiwum jest obecnie 252 202 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
Kraków, 1 korona 1919, wydana przez Cukiernię Lwowską w Krakowie (dawniej kawiarnia Jana Michalika, obecnieMadeyski i Trzaska) III 24 zł 23-11-1996
null image
Krynica Zdrój, bon na 2 korony 1919, wydany przez Radę Gminy (pieczęć Zwierzchność Gminna w Krynicy Zdroju) IV 16 zł 23-11-1996
null image
Puck, bilet na 2 marki 24.02.1920 wydany przez Magistrat Miasta Pucka, Schoenawa 5 IV 22 zł 23-11-1996
null image
Sambor, 1/2 marki wydane przez Cukiernię J. Horbacio w Samborze I 48 zł 23-11-1996
null image
Świecie nad Wisłą, 1 marka 5.03.1920 wydana przez Magistrat, Schoenawa 8 III 16 zł 23-11-1996
null image
Wągrowiec, 1/2 marki 1.12.1919, wydane przez Magistrat III 16 zł 23-11-1996
null image
Żydaczów, bony na 1 koronę (3 odmiany) i bon na 5 koron 1918, wydane przez CK. Starostwo w Żydaczowie- AkcjaPomocy Państw dla Niezamożnej Ludności- na zakup środków żywnościowych po cenach zaniżonych, razem 4 s.. I/II 214 zł 23-11-1996
null image
6 % Złotowy Bon Skarbowy wartości 10 złotych wydany przez Ministerstwo Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej15.12.1923 II/III 20 zł 23-11-1996
null image
bony gminy miasta Lwowa: 1/ 60 halerzy na zakup chleba, 2/ 60 halerzy na zakup obiadu, 3/ 30 halerzy na zakupchleba, 4/ 20 halerzy na zakup jednego jaja, 5/ 50 halerzy na zakup 10 dkg mięsa, 1918 r., razem 5 sz.. I/II 182 zł 23-11-1996
null image
asygnata skarbowa na 100 koron z 1915 r. wydana przez Gminę Król. Miasta Lwowa, perforowana z pieczęcią:Zrealizowano -Główna Kasa Miejska III 40 zł 23-11-1996
null image
asygnaty na 20 i 50 złotych (1939), czyste druki z nie oderwanymi główkami; razem 2 sztuki I/II 32 zł 23-11-1996
null image
bony na 20 i 50 halerzy wydane przez Księgarnię H. Altenberga, G. Seyfartha i E. Wendego we Lwowie, razem 2 sztuki III 50 zł 23-11-1996
null image
bon na 50 halerzy z dnia 5.06.1919 wydany przez Gminę Miasta Lwowa i bon na 1 koronę b.d. wydany przez CukiernięLudwika Zalewskiego we Lwowie, razem 2 sztuki III 40 zł 23-11-1996
null image
bloczek numerowany z 1916 r. podatku na fundusz Naczelnej Rady Narodowej z 22 ostemplowanymi odcinkami I 40 zł 23-11-1996
bon wartości 20 złotych z grudnia 1945 r.- waluta obiegowa w obozach przymusowo zobozowanych wydany przezBytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, duża ciekawostka; pieniądz obozowy w PRL II 236 zł 23-11-1996
1 rubel 1872, Pick A.41. rzadkość w stanie nieobiegowym I 621 zł 23-11-1996
3 ruble 1866, Pick 42, wielka rzadkość w tym stanie zachowania I- 856 zł 23-11-1996
null image
M. Gumowski- Monety polsko-saskie, 23 str. 7 tablic, Kraków 1910, twarda oprawa, odbitka kserograficzna 40 zł 23-11-1996
null image
M. Gumowski- Podręcznik numizmatyki polskiej, 296 str. 80 tablic, Kraków 1914, oprawa półskórek ze złoceniami,tablice nieoryginalne 200 zł 23-11-1996
null image
M. Gumowski- Pieczęcie śląskie, S. Mikucki- Heraldyka Piastów śląskich, str. 247-552, ilustracje w tekście, nadbitkaz Historii Śląska, Kraków 1936, oprawa półskórek ze złoceniami 289 zł 23-11-1996
null image
M. Gumowski- Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, 71 str. Poznań 1948, oprawa broszurowa 48 zł 23-11-1996
null image
M. Gumowski- Dzieje mennicy toruńskiej, 188 str., ilustracje w tekście, Toruń 1961. oprawa półskórek ze złoceniami 96 zł 23-11-1996
null image
M. Kamiński, E. Kopicki, J. Kurpiewski, J. Żukowski- Katalog monet polskich 1649-1864, Warszawa 1976-1980-1982,trzy katalogi oprawione w półskórek ze złotymi napisami na grzbiecie 160 zł 23-11-1996
null image
N. Kardakoff- Katalog der Geldscheine von Russland und der Baltischen Staaten 1769-1950, 444 str., Berlin 1953,wydanie rosyjsko-niemieckie, wycena w tekście, reprint, twarda oprawa z obwolutą 86 zł 23-11-1996
null image
W. Kowalczyk, A. Kopydłowska- Medale Mennicy Państwowej 1946-1983, 155 + 184 + 190 str. fotografie w tekście,Warszawa 1974, 1979, 1986, oprawa półskórek ze złoceniami 156 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583