Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 370

W naszym archiwum jest obecnie 244 370 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
as, Aw: Głowa Janusa, Rw: Rufa okrętu, poniżej napis ROMA, Sear 147, dobra patyna III- 84 zł 22-05-1993
denar-L. Scribonius Libo (c. 62 r. pne) Aw: Głowa Bonusa Eventusa, z tyłu napis LIBO, przed nią BON EVENT., Rw: Dwie lyry, z wieńcem łączącym je, u góry napis PVTEAL, niżej SCRIBON. Sear 8a II 89 zł 22-05-1993
as, Aw: Popiersie w lewo i napis: DIVVS AVGVSTVS PAT.., Rw: Orzeł z rozpostartymi skrzydłami siedzący na globie i litery SC Sear 426, Coh. 247 III 48 zł 22-05-1993
as, Agryppa, Aw: Głowa w lewo i napis: M AGRIPPA L F COS III, Rw: Stojący Neptun trzymający trójząb i płaszcz i S C, Sear 456, Coh.3 III+ 48 zł 22-05-1993
as, Aw: Popiersie w lewo i napis: I..VDIVS CAESAR AVG P M., Rw: Minerwa z włócznią i S C, Sear 539, Coh.84 II 48 zł 22-05-1993
tetradrachma, Caesarea w Kapadocji, Aw: Popiersie Klaudiusza w prawo i napis: CLAVD AVG GERMANIC PAT., Rw: Popiersie Nerona w prawo i napis : CLAVD F CAESAR AVG GER NERO CLAVD DIVI, Sear 640, Syd. 65,Coh.311.2,.. II 1 019 zł 22-05-1993
Sesterc, Aw: Głowa w prawo i napis : T CAESAR VESPASIAN IMP III PON TR P III COS II, Rw: Cesarz na koniu, pod nim leżący Germanin, Coh. 237 III 224 zł 22-05-1993
null image
dupondius, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XVII CENS PER PP, Rw: Fortuna stojąca w lewo ze sterem i rogiem obfitości oraz napis: FORTVNAE AVGVSTI S C, Sear-, Coh. 134 III- 32 zł 22-05-1993
null image
as, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CAES DOMIT AVG....CENS PER PP, Rw: Stojąca Moneta z wagą i rogiem obfitości i napis MONETA AVGVSTI S C, Sear 813, Coh.329 III 32 zł 22-05-1993
quadrans, Aw: Dwie litery S C i napis IMP DOMIT AVG GERM, Rw: Nosorożec w lewo, Sear 820, Coh.674 II- 55 zł 22-05-1993
denar, Aw: Głowa cesarza w wieńcu laurowym na głowie i napis HADRIANVS AVGVSTVS, Rw: Stojąca Victoria z liściem palmowym i napis COS III, Sear 358, RIC - II+ 126 zł 22-05-1993
denar, Aw: Głowa cesarza w wieńcu na głowie i napis HADRIANVS AVGVSTVS, Rw: Półksiężyc z gwiazdą i napis COS III, Sear 460a, RIC 200 II 184 zł 22-05-1993
quinar, Aw: Popiersie cesarza w wieńcu na głowie i napis IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, Rw: Victoria krocząca w prawo i napis P M TR P COS III, Sear 1127, RIC 103, -R- II- 305 zł 22-05-1993
denar, Aw: Popiersie cesarza w wieńcu w prawo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS II, Rw: Stojąca Aequitas i napis AEQVITAS AVG, Sear 14, RIC 61 II+ 87 zł 22-05-1993
denar, Aw: Popiersie w wieńcu na głowie w prawo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XII, Rw: Stojąca Salus i napis COS IIII , Sear 281, RIC 181 II 76 zł 22-05-1993
denar, Aw: Głowa w prawo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XVII, Rw: Stojąca Westa i napis COS IIII, Sear 198, BMC 808, RIC 229a II- 34 zł 22-05-1993
denar, Aw: Głowa Antonina Piusa w wieńcu w prawo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III, Rw: Głowa Marka Aureliusza w prawo i napis AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS, Sear 15, RIC 417a II 168 zł 22-05-1993
denar, Aw: Popiersie w siatce na głowie w prawo i napis, DIVA FAVSTINA, Rw: Westa zwrócona w lewo i napis AVGVSTA, Sear 112, RIC 369 II- 42 zł 22-05-1993
as, Aw: Popiersie w prawo i napis DIVA AVGVSTA FAVSTINA, Rw: Ołtarz i napis PIET AVG S C, Sear 1273, Coh. 256, RIC 1191A, BMC 1466, ładna patyna III 45 zł 22-05-1993
Sesterc, Aw: Popiersie w lewo i napis AVREL VERVS AVG ARM....VS, Rw: Mars z włócznią i płaszczem kroczący w prawo i napis TR POT...IMP II COS II, Sear 1451, Coh. 224 III- 64 zł 22-05-1993
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis AVRELIVS CAESAR AVG PII F, Rw: Stojący Honos i napis COS II, Sear 110, RIC A429a III+ 34 zł 22-05-1993
as, Aw: Głowa w prawo i napis AVRELIVS CAES A.. TON AVG P, Rw: Stojący Eskulap i napis TR POT X COS II S C, Coh. 707 III 40 zł 22-05-1993
denar, Aw: Głowa w lewo i napis SEVERVS PIVS AVG, Rw: Victoria w lewo i napis VICT PART MAX, Sear 746, RIC 296, BMC 365 II+ 61 zł 22-05-1993
null image
Sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Prowidencja trzymająca kłos i kotwicę, napis PROVIDENTIA AVG S C, Sear 2165, Coh. 509 III 48 zł 22-05-1993
Sesterc, Aw: Głowa w prawo i napis IMP MAXIMINVS PIVS AVG, Rw: Fides z dwoma sztandarami i napis FIDES MILITIVM S C, Sear 2250, Coh.10 III- 40 zł 22-05-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583