Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 321

W naszym archiwum jest obecnie 244 321 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal sygnowany E. WEIGAND SC, poświęcony jubileuszowi pary cesarskiejWilhelmowi II i Auguście Wiktorii, Aw: Popiersia pary cesarskiej i wokół napis,Rw: Napis, srebro 45 mm, 49,5 g. II+ 64 zł 20-11-1993
medal sygnowany L. CHR LAUER NUERNBERG, wybity w 1914 r. z okazjiwygłoszenia mowy tronowej 4 sierpnia 1914 r. przez cesarza Wilhelma II, Aw:Głowa cesarza i wokół napis, Rw: Nagi miecz i po bokach cytat z mowy c.. II+ 32 zł 20-11-1993
medal sygnowany BALL BERLIN, wybity w 1915 r. z okazji zdobycia Warszawyprzez wojska niemieckie pod dowództwem księcia Leopolda Bawarskiego, Aw:Popiersie księcia Leopolda w pikelhaubie i wokół napis, Rw: Półnag.. I- 132 zł 20-11-1993
medal sygnowany BALL BERLIN, Fr.ELIE, wybity w 1915 r. z okazji zdobyciaprzez armię niemiecką Brześcia Litewskiego, Aw: Popiersie dowódcy generałavon Mackensena, gałązka laurowa i napis, Rw: Żołnierz niemiecki .. I- 84 zł 20-11-1993
medal sygnowany L CHR. LAUER NUERNBERG, wybity w 1924 r. dla upamięt-nienia przelotu sterowca Zeppelin z Niemiec do Ameryki, Aw: Popiersie dr HugoEckenera i napis, Rw: Lecący nad miastem Zeppelin, napisy w otok.. I- 84 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany wybity w 1861 r. z okazji uwłaszczenia włościan przez caraAleksandra II, Aw: Głowa cara i napis, Rw: Postać włościanina, po bokach data,powyżej napis, popiersia trzech świętych u góry, u dołu.. II 24 zł 20-11-1993
odznaka pristawa z zawieszką. Owalny medal, w środku na kolumnie pod koronąnapis w języku rosyjskim: PRAWO, wokół napis i data 20.11.1864, rewers gładki,srebro 50 x 60 mm, 55,5 g I 80 zł 20-11-1993
odznaka sędziowska na nakrętce. Całość złożona z kilku polutowanych części,w środku pod koroną kolumna z napisem rosyjskim PRAWO, wokół wieńce z liści,z tyłu dolutowana nakrętka z dedykacją: L.Brodowskiemu od I.. I- 84 zł 20-11-1993
medal Czerwonego Krzyża, sygnowany A. Zakar z okresu I Wojny Światowejwybity przez Rosyjskie Towarzystwo Numizmatyczne, Aw: Popiersie żołnierzarosyjskiego w papasze na głowie i napis rosyjski: DUMA ROSJI ROSYJS.. I- 84 zł 20-11-1993
medal sygnowany SD (Sebastian Dadler) wybity w 1631 r. na zlecenie elektorasaskiego z okazji zwycięstwa koalicji szwedzko-saskiej nad wojskami cesarskimiw bitwie pod Breitenfeld, Aw: Popiersie króla Gustawa Ado.. II 400 zł 20-11-1993
medal niesygnowany, b.d., Aw: Popiersie barona Pehra Adolfa Tamma, trzyczwarte w lewo i napis, Rw: W wieńcu z liści dębowych poziomy napis o treścimówiącej o nagrodzie za 42-letnią pracę, srebro 51 mm, 67,1 g. II 56 zł 20-11-1993
emaliowany medal brązowy 1602, Aw: Kościół przed którym stoi żołnierzw antycznej zbroi, wokół napis: FEDER. BORR. S.R.E.P. CARD. ARCH. MED.CLEM VIII P. M. PHIL.III HISP. REG. i pozioma data MDCII, Rw: Klęczącyś.. II 200 zł 20-11-1993
Aethelred II (978-1016), denar, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Mały krzyżw środku i napis: MO LVND GETF, Sear 1154 II 205 zł 20-11-1993
Knut (1016-1035), denar, Aw: Popiersie w hełmie z berłem, napis: CNV... RE.., Rw:Krzyż i czterolistek, napis: END LEON LUNDE (dziura), Sear 1158 II 116 zł 20-11-1993
Henryk II (1180-1183), denar, Aw; Głowa w koronie na wprost i napis: HEN-RICVS RE AN, Rw: Krótki krzyż i w polach 4 krzyżyki, napis: PIERELONDVRO, Sear 1345 I- 147 zł 20-11-1993
Henryk III (1216-1272), denar, Aw: Głowa na wprost i napis: HENRICVS REXANE (G), Rw: Długi krzyż i napis: RICARDEN, Sear 1363 I 210 zł 20-11-1993
Edward II (1307-1327), denar, Aw: Głowa w koronie na wprost i napis: EDWR ANGL.. D, Rw: Długi krzyż, w polach między ramionami po 3 kropki, napis:CIVITAS DURENE (mennica Durham), Sear 1467 I 173 zł 20-11-1993
Konrad I (1061-1092), denar, Aw: Stojąca postać i napis: °T°ONADTO, Rw:Książę z długim krzyżem i napis VITE.., Cach 362 I 84 zł 20-11-1993
Władysław II Jagiellończyk (1471-1516), biały denar, Aw: Lew czeski i napis: W...SECVNDVS, Rw: Litera W pod koroną, Castelin 100.1 III 16 zł 20-11-1993
hrabia Florentius I (1049-1061), denar, mennica Leyda, Aw: Półpostać z krzyżemi napis: FLORENTIV, Rw: Poziomy napis BVRCH i wokół: LEI... TER, V. Potin-Numizmatyka i Epigrafika Moskwa 1963. II 557 zł 20-11-1993
denar, Rw: Krzyż i napis, Rw: Napis: COLONII, Dbg.331b (345) IV 64 zł 20-11-1993
denar, Rw: Krzyż i napis, Rw: Napis: COLONII, Dbg.342 IV 64 zł 20-11-1993
cesarz Konrad II (1027-1039), acrybiskup Pilgrim (1021-1036), denar, Aw: Brodatagłowa i napis: IMP... RADVS, Rw: Napis PILIGRII na kapliczce, wokół napis:SAN... COLO IMP, Dbg.1372, Hävernick 235a II 184 zł 20-11-1993
Robert III (1371-1390), denar, Aw: Głowa z koroną i berłem i napis: ROBERTVSDEI GRA..., Rw: Długi krzyż, w polach między ramionami 4 gwiazdki, wokółnapis: REX SCOTORUM, patrz Stewart- The Scottish Coinage, Lond.. II 252 zł 20-11-1993
dieńga, około 1410 r, Aw: Ukoronowana postać na tronie przed nim stojącyczłowiek, Rw: Napis w czterech wierszach II 34 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583