Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 248 114

W naszym archiwum jest obecnie 248 114 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: j.w., Rw: Victoria z wieńcem w dłoni krocząca w prawo i napis: VICTORIA AVG, Sear 99, RIC 16, pięknyegzemplarz, 3.2 g. II+ 225 zł 20-05-1995
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: NagiHerakles stojący w prawo, oparty na maczudze wspartej o skałę i napis: VIRTVTI AVGVSTI, Sear 403, RIC 116, 4.4 g. II 161 zł 20-05-1995
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Securitas siedząca w lewo z berłemw dłoni i napis: SECVRITAS PVBLICA, Sear 340, RIC 130, 3.0 g. II- 70 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Sol stojący w prawo,w ręce glob i napis: AETERNITATI AVG i litery SC, Sear 2482, Coh.43, 19.14 g. III 86 zł 20-05-1995
sesterc, Aw: j.w., Rw: Securitas oparta o kolumnę z berłem w dłoni i napis: SECVRIT PERPET, SC, Sear 2505,Coh.337, 19.2 g. III- 96 zł 20-05-1995
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: M IVL PHILIPPVS CAES, Rw: Filip w strojuwojskowym stojący w prawo, w rękach jabłko i włócznia, napis: PRINCIPI IVVENT, Sear 54, RIC 216(c), 3.9 g. III- 64 zł 20-05-1995
AV- solidus. Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie i napis w otoku: FL IVL CONSTANTIVS PERP AVG, Rw:Personifikacje Rzymu i Konstantynopola z tarczą z napisem: VOT XX MVLT XXX, napis w otoku: GLORIAREIPVBLI.. II- 1 498 zł 20-05-1995
null image
AE- centenionalis, Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie, napis: DN CONST..IVS PF AVG, Rw: DużyChristogram, po bokach litery A i ˆ i napis: ...NOSTRI, Sear 4007, Coh. 176, 5.8 g. III 70 zł 20-05-1995
AV- 1 1/2 scripulum- triens, Aw: Popiersie w zbroi i diademie na głowie w prawo i napis: DN VALENS P F AVG, Rw:Victoria z wieńcem i gałązką oliwną krocząca w lewo i napis: VICTORIA AVGVSTORVM, w odcinku TROB(Tr.. II 792 zł 20-05-1995
Henryk III (1216-1272), denar, Aw: Głowa w koronie na wprost i napis: HENRICVS...X, Rw: Podwójny krzyżz koniczynkami w polach między ramionami i napis: RAVF ON LVND (Londyn), Seaby 1357A (1355), 1,4 g. III 247 zł 20-05-1995
Brzetysław I (1037-1055), denar, Aw: Popiersie księcia, w otoku napis, Rw: Popiersie świętego Wacława, w otoku napis,Cach 322, 0.97 g. II+ 100 zł 20-05-1995
Władysław I książę w Czechach (1109-1118 i 1120-1125), denar, Aw: Książe z mieczem na wprost i napis: VLADISLAVSDVX, Rw: Żyd w prawo i napis: SCS VVENCEZLAVS, Cach 539a, 0.5 g. II+ 86 zł 20-05-1995
Pedro I (1350-1369), real, Aw: Duży monogram P pod koroną i napis: ..DOMINVS MICHI ADIVTOR...,Rw: Czteropolowa tarcza herbowa Kastylii i Leonu, niżej litera C, w otoku napis: PETRVS REX CASTELLEE LEGIONIS, Cayo.. III 225 zł 20-05-1995
Baldwin III (1143-1163), denar, Aw: Krzyż równoramienny i napis: BALDVINVS REX, Rw: Wieża Dawida i napis: DEIERVSALEN, Metcalf NC 13(1978), 0.9 g. III+ 54 zł 20-05-1995
Witold (1401-1430), kopiejka, Aw: Grot włóczni, Rw: Kolumny Gedymina, 0.27 g. III 43 zł 20-05-1995
brakteat: Margrabia z mieczem i sztandarem, Berger 1751, Bahr.24, 0.3 g. III- 27 zł 20-05-1995
Fryderyk II (1440-1470), brakteat- Frankfurt: Hełm, Bahr. 16 III 43 zł 20-05-1995
j.w., brakteat Adlerpfennig, Bahr.II.6g II 91 zł 20-05-1995
j.w., brakteat- Stendal, Bahr.II.19k III 48 zł 20-05-1995
j.w., brakteat- Stendal, Bahr.II.19 IV 32 zł 20-05-1995
brakteat typu Vinkenaugen, XVI w., dotychczas znany 1 egz. ze skarbu w Lieberose, zob. E. Bahrfeldt- Festschrift derNumismatischen Gesellschaft zu Berlin s.120, nr 6 II 332 zł 20-05-1995
arcybiskup Williger, denar, Aw: Popiersie biskupa na wprost i napis: MOC, Rw: Krzyż, w polu kulki i napis: M..,Dbg.802 III- 140 zł 20-05-1995
Berthold II/III i IV (1261-1286), brakteat: Opat siedzący na wprost z pastorałem i księgą, po bokach 2 wieże, na kołnierzunapis: B.R.H.T. Berger 2295, Bonhoff 1372, 0.6 g. II 386 zł 20-05-1995
brakteat: Apostołowie Szymon i Juda, Berger 1209, 0.24 g. II 70 zł 20-05-1995
brakteat (1201-1225): Brama z wieżą, po bokach dwie wieże zwieńczone kopułami, Berger 145, 0.2 g. III 70 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583