Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
32 szylingi 1758 IH L, Hamburg, srebro, ładnie zachowany, Gaedechens 641 II 300 zł 21-03-2019
32 szylingi 1795 OHK, Hamburg, srebro , złotawa patyna, Gaedechens 652 b II 280 zł 21-03-2019
32 szylingi 1796 OHK, Hamburg, srebro, Gaedechens 653 II 250 zł 21-03-2019
32 szylingi 1808 HSK, Hamburg, srebro, AKS 12, Gaedechens 655 II/II+ 230 zł 21-03-2019
3 krajcary 1755 B, Wrocław, Schrötter 1498, Olding 304b III+ 65 zł 21-03-2019
imitacja tetradrachmy Filipa II Macedońskiego III-I w. pne, typ Ornamentreiter, Aw: głowa Zeusa w obwódce perełkowej w prawo, Rw: koń w lewo, srebro, 11.67 g, 22.2 mm, Slg. Lanz 463 III 480 zł 21-03-2019
imitacja tetradrachmy Aleksandra III Wielkiego III-I w. pne, typ Alexander III, Aw: Głowa Heraklesa nakryta lwią skórą w prawo; Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, trzymający orła i berło, pod tronem litera A,p.. III 400 zł 21-03-2019
stater I w. pne, Aw: Głowa w prawo, Rw: rydwan z jeźdżcem w prawo, elektron (srebro z niedużą domieszką złota), 5.85 g, 21.2 mm III 680 zł 21-03-2019
moneta typu kleinsilber, typ Roseldorf II - Aw: Wypukły guzek, Rw: Koń w lewo, między nogami łuk w którym kulka, srebro, 0.79 g, 9.2 mm, Slg. Lanz 96 III+ 220 zł 21-03-2019
brakteat, Elbląg, tarcza z herbem miasta, srebro, 0.13 g, 12.4 mm, BRP Prusy C2, Gum.H. 465, Neumann'87 24, Pfau 71-76, Frynas P.18.7, Slg. Marienburg 9209, Kop. 7059 (R3) III 95 zł 21-03-2019
brakteat ok. 1327-1338, brama z trzema strzelnicami zwieńczona, u góry na środku klin (?) w prześwicie krzyż, srebro, 0.17 g, 13.4 mm, BRP Prusy T10, Neumann 1.t III 155 zł 21-03-2019
brakteat ok. 1307-1318, Ostrołukowa tarcza na której krzyż, nad głowicą trzy kulki , srebro, 0.21 g, 14.5 mm, BRP Prusy T8a, Neumann 1.d III 100 zł 21-03-2019
szeląg, Aw: tarcza Wielkiego Mistrza, + MAGST (dwa x) WVNRICS (dwa x) PRIMS, Rw: tarcza zakonna, + MONETA (dwa x) DNORVM (dwa x) PRVCI, srebro, 1.70 g, Neumann’87 4, Voss. §38/133 III+ 230 zł 21-03-2019
trojak 1598, Poznań, na rewersie z literą P po lewej stronie herbu Lewart, miejscowo niedobity, Iger P.98.4.a III+ 90 zł 21-03-2019
trojak 1597, Bydgoszcz, na rewersie napis w trzech wierszach, Iger B.97.1.a III 65 zł 21-03-2019
10 fenigów 1920, Gdańsk, małe cyfry nominału, na rewersie 57 perełek, moneta lekko ugięta, AKS 18, CNG 503, Jaeger D.1a, Parchimowicz 51 II- 125 zł 21-03-2019
5 złotych, miedź, 7.29 g, rzadki, Bartoszewicki 186.7 (R7b) IV 155 zł 21-03-2019
denar 1555, Gdańsk, wytrawiony, Kop. 7351 (R3), CNG 81.VII, Tyszkiewicz 8 mk III- 44 zł 21-03-2019
denar bez daty, Aw: Głowa Saracena w lewo, MONETA LODOVICI, Rw: Podwójny krzyż, REGIS VNGARIE, srebro, 0.43 g, Huszár 547 III+ 65 zł 21-03-2019
denar, Aw: Książe na tronie z mieczem w dłoni, obok stojący giermek podający jabłko królewskie, wokoło wstecznie LODIZLVAS, Rw: Rycerz zamierzający się mieczem na lwa, srebro, 0.59 g, 13.6 mm, wyraźnie wybity, .. III+ 1 200 zł 21-03-2019
naśladownictwo denara typu OAP, Aw: Krzyż, w każdym kącie kulka, legenda, Rw: kapliczka z poziomymi belkami, z boków po kulce, legenda, srebro, 1.14 g, 17.8 mm, gięty III/III- 210 zł 21-03-2019
denar krzyżowy X/XI w., Aw: Krzyż grecki, legenda, Rw: Krzyż kawalerski, srebro, 1.08 g, 12.6 mm, CNP 868, Adam Kędzierski - Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana, ryc. 3 III 350 zł 21-03-2019
denar krzyżowy X/XI w., Aw: Krzyż grecki, w kątach nieczytelne przedstawiena, legenda, Rw: Krzyż kawalerski, legenda, srebro, 0.85 g, 13.1 mm, CNP typ VI III- 30 zł 21-03-2019
denar krzyżowy X/XI w., Aw: Krzyż grecki, w kątach nieczytelne przedstawiena, legenda, Rw: Krzyż kawalerski, legenda, srebro, 0.73 g, 12.7 mm, CNP 858, Adam Kędzierski - Czy istnieją denary krzyżowe Władysława .. III/III- 240 zł 21-03-2019
denar krzyżowy X/XI w., Aw: Krzyż grecki w obwódce z kulek, legenda, Rw: Krzyż kawalerski, w kątach po kulce, srebro, 1.27 g, 13.8 mm, lekko gięty, CNP typ V III+ 115 zł 21-03-2019

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583