Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 238 192

W naszym archiwum jest obecnie 238 192 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
6 krajcarów 1673, Brzeg, Aw: Orzeł dolnośląski i napis, Rw: Tarcze herbowe w kartuszu i napis, FbSg. 1950, II- 41 zł 23-05-1992
null image
15 krajcarów 1661, Wrocław, Aw: Popiersie cesarza i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis. FbSg. 417, III+ 20 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1662, Wrocław, j.w., FbSg 423 III+ 20 zł 23-05-1992
null image
15 krajcarów 1663, Wrocław, j.w., FbSg 427 II 24 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1664, Wrocław, j.w., FbSg 434 II- 24 zł 23-05-1992
6 krajcarów 1674, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, FbSg. 486. I- 17 zł 23-05-1992
null image
3 krajcary 1665, SH, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, FbSg. 450 III 8 zł 23-05-1992
srebrny medal koronacyjny Eleonory Marii 1670, Aw: Scena z powozem i napis, Rw: Napis, 28mm 6.90 g, H-Cz. 2366 -R2-, Rcz. 172, III 29 zł 23-05-1992
medal koronacyjny Augusta II 1697 (miedź), Aw: Popiersie i napis, sygn. C.W. (Christian Wermuth), Rw: Drzewo genealogiczne wywodzące pochodzenie króla od Kazimierza Jagiellończyka i napis, 43 mm 32,5 g, H-Cz. 2.. I- 184 zł 23-05-1992
medal brązowy Augusta Wolffa 1840, Aw: Głowa w lewo i napis, sygn. F. Hoeckner F., Rw: Napis VIRO DE ARTE.... 53 mm 43,6 g., H-Cz. 4058 (srebro) III 29 zł 23-05-1992
medal wystawowy Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim 1858 (srebro), Aw: Ceres i zwierzęta, sygn. W. Oleszczyński i Minheymer, Rw: Trzy połączone wieńce, sygn. Minheymer, 62,6 mm 116 g, H-Cz. 3821 -R- III 72 zł 23-05-1992
medal jak wyżej ale w miedzi, 43 mm 37,84 g, H-Cz. 3822 (srebro) II 43 zł 23-05-1992
medal wystawy rolniczo-przemysłowej w Gostyniu 1862 (miedź), Aw: Ceres z owcą i płodami rolnymi i napis, sygn. Below, Rw: W ozdobnym wieńcu napis, 42 mm 31,16 g. H-Cz. 8020 (srebro) III+ 25 zł 23-05-1992
medal Adama Potockiego 1872 wydany w Brukseli z okazji śmierci (srebro), Aw: Głowa i napis , sygn. Barre, Rw: Wieniec i napis, 56 mm 84,96 g, H-Cz. 6739, III+ 94 zł 23-05-1992
null image
medal srebrny z okazji chrztu, Aw: Chrzest Chrystusa w rzece, Rw: Anioł z szarfą i napisy, sygn. F. Witkowski, 44 mm 24,1 g. Rew.- III 17 zł 23-05-1992
medal srebrny wystawy ogrodniczej w Kościanie 1892, Aw: W wieńcu napisy dwujęzyczne i data, Rw: Siedząca postać kobieca i anioł, sygn. Białas, 29 mm 9 g III 47 zł 23-05-1992
medal srebrny z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3-Maja, Aw: Wieniec z herbem Krakowa i napis, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska i napis, 24mm, 5,5g. III 39 zł 23-05-1992
medal pamiątkowy Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie bez daty (miedź), Aw: W ozdobnym wieńcu napis, Rw: Scena siewu na tle widoku Krakowa, sygn. C. Radnitzky, 62 mm 115,7 g., H-Cz. 8012 (srebro) I- 120 zł 23-05-1992
medal wystawy krajowej we Lwowie 1894 (miedź), Aw: W symbolicznym wieńcu napis, Rw: Alegorie rolnictwa, przemysłu i rzemiosła, sygn. A. Popielfecit i A. Schindler, 63 mm 101,2 g. I- 120 zł 23-05-1992
medal z okazji setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza 1898 (brąz), Aw: Popiersie Mickiewicza i sygn. Jan Meissner, Gerlach i Meissner Warszawa, Rw: Napisy, 56 mm 69,56 g. I- 68 zł 23-05-1992
null image
medal srebrny z okazji chrztu, Aw: Chrzest Chrystusa w rzece i napis sygn. wyk. F. Witkowski, odb. Bitschan, Rw: Napis na szarfie i dedykacja z datą, 40 mm, 22,5 g. Rew.- II 17 zł 23-05-1992
medal brązowy Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół - Macierz 1907, Aw: Anioł ochraniający gniazdo i napis, Rw: W wieńcu dedykacja i data, 43 mm 31 g. Strzał. 83-RR- II 33 zł 23-05-1992
medal z okazji uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921 (brąz), Aw: Orzeł w koronie siedzący na księdze i napis, Rw: Otwarta księga z napisem KONSTYTUCJA 17 MARCA 1921 i napis, na rancie sygn. B. ŁOPIEŃSCY,72 mm 13.. I- 37 zł 23-05-1992
order Budowniczych Polski Ludowej (złoto) typ II 87 g I 1 600 zł 23-05-1992
medal brązowy z okazji Wystawy Światowej w Wiedniu 1873, Aw: Na tarczy monogram cesarza FJI, dwa gryfy trzymające tarczę z napisem: VIRIBUS UNITIS,poniżej pawilon wystawowy, sygn. F.S., Rw: Siedząca Atena i nap.. I 28 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583