Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1623, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.II.4, Gum.1177 III+ 91 zł 19-11-1994
ort 1623, Gdańsk, Aw: Popiersie, po bokach cyfry 1-6 i napis w otoku, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.IVa -R-,Gum. 1391, typ rzadziej spotykany w handlu III+ 204 zł 19-11-1994
ort 1623, Gdańsk, j.w., Kop.V.l -R-, Gum.1391 II- 134 zł 19-11-1994
ort 1624, Gdańsk, j.w., Kop.V.2 -R-, Gum. 1392, ciekawa odmiana- czwórka przerobiona z trójki III+ 134 zł 19-11-1994
null image
ort 1624, Gdańsk, j.w. III+ 107 zł 19-11-1994
null image
szóstak 1596, Malbork, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.V.l -R-, Gum.1151 III+ 54 zł 19-11-1994
szóstak 1599, Malbork, j.w., Kop.V.2 -RR-, Gum.1153, ładna stara patyna II- 113 zł 19-11-1994
szóstak 1599, Malbork, Aw: Popiersie z dużą głową i napis, Rw; Tarcze herbowe i napis III+ 129 zł 19-11-1994
szóstak 1600, Malbork, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.VI1,l -R-, Gum. 1155, wadablachy na rewersie II+ 332 zł 19-11-1994
null image
trojak 1588, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.VIII.l -R-, Wal.II R2 III 75 zł 19-11-1994
null image
trojak 1588, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi i napis, Kop.I,1 III+ 59 zł 19-11-1994
trojak 1589, Olkusz, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.III.2b -R-, Wal.X III+ 86 zł 19-11-1994
null image
trojak 1589, Poznań, j.w., Kop.VIII.2a, Wal.II II- 97 zł 19-11-1994
trojak 1589, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.I. Ib -RR- III- 48 zł 19-11-1994
null image
trojak 1589, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi i napis, Kop.1,2 -R-, T.3, III pomiędzy lilijkami III+ 48 zł 19-11-1994
null image
trojak 1590, Poznań, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.VIII.3a, Wal.II III+ 49 zł 19-11-1994
null image
trojak 1590, Poznań, j.w., Kop.VIII.3b, Wal.III III+ 43 zł 19-11-1994
trojak 1590, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.1,2a -R- III- 32 zł 19-11-1994
trojak 1590, Ryga, Aw: Popiersie z dużą głową i napis, Rw: Herb Rygi i napis, Kop.-, bardzo rzadko spotykanyw handlu trojak ryski, nie opisany w katalogu Kopickiego III+ 247 zł 19-11-1994
trojak 1592, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.VI -R-, Wal.LIX R2, rzadko spotykany typtrojaka III 54 zł 19-11-1994
null image
trojak 1592, Wilno, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.I.4 -R- III+ 44 zł 19-11-1994
null image
trojak 1592, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi i napis, Kop.1.5 III+ 27 zł 19-11-1994
trojak 1593, Olkusz, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.VI1,2 -R-, Wal.LX III 54 zł 19-11-1994
null image
trojak 1593, Malbork, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.XXIX.la, Wal.LIV II+ 70 zł 19-11-1994
trojak 1593, Poznań, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.IXp3a, Wal.IV, ciekawa odmiana trojaka z niewykończoną koroną III+ 43 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583