Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
margrabiowie askańscy, denar, Aw: Jeździec z sokołem na koniu, Rw: Tarcza herbowa na tle wież, Bahr.233,0,71 g. III 35 zł 19-11-1994
Albrecht III 1269-1300, denar, Aw: Margrabia na tle czterech wież, Rw: Hełm, w otoku napis: BRANDEN-BORGE, Bahr.234, 0,53 g. III 59 zł 19-11-1994
margrabiowie askańscy, brakteat: Siedzący margrabia i dwie kopulaste wieże, Bahr.437, 0,60 g. III 48 zł 19-11-1994
margrabiowie askańscy, brakteat: Margrabia na murze pomiędzy dwoma wieżami, Bahr.516, rzadki, 0,60 g. III 225 zł 19-11-1994
margrabiowie askańscy, denar, Aw: Margrabia, dwa hełmy i dwie rozety, Rw: Orzeł, Bahr.569, 0,59 g. III 26 zł 19-11-1994
Henryk II Zgodny 955-976, Aw: Krzyż, w polu kulka, strzałka i napis: HVI..NVCIVH., Rw: Kapliczka, wokółnapis: ..IH..NVS, Hahn 78a3, 1,6 g. III- 482 zł 19-11-1994
cesarz Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż, w polu cztery kulki, w otoku napis: ODDO REX, Rw: Napisw dwóch wierszach THERT+MANH, Dbg.743, 0,96 g. II 642 zł 19-11-1994
denar- typ Ottona i Adelajdy, Aw: Krzyż, w polu między ramionami ODDO, w otoku: ...EX, Rw: Kapliczkai napis: ...A..DH.., 1,4 g. III- 64 zł 19-11-1994
Otto III i Adelajda, Aw: Głowa, w otoku napis: OTTO..LOEIDA, Rw: Krzyż, w polu napis: ODDO, w otoku+RE...VRIA, Dbg.1164, Bonhoff 281, 1,38 g. III 439 zł 19-11-1994
król Otto III, denar, Aw: Krzyż, w polu ODDO, napis: DIL...A REX, Rw: Kapliczka i napis: .ATEHLH,Dbg.1167, 1,6 g. III- 48 zł 19-11-1994
król Otto III, denar, Aw: Krzyż, w polu napis ODDO, w otoku: DILRA REX, Rw: Kapliczka i napis:ATEAHL.., Dbg.1167, 1,5 g. III 48 zł 19-11-1994
null image
król Otto III, denar, Aw: Krzyż, w polu ODDO, w otoku napis, Rw: Kapliczka, w otoku napis, Dbg. 1168i 1169a, 1,48 i 0,63 g., razem 2 sztuki III 40 zł 19-11-1994
brakteat bity po roku 1448: Dwa kiście winogron, w otoku napis: +IHENE, zbiór F. Friedensburga 2145, 0,30 g. III 72 zł 19-11-1994
Bernhard II 1011-1059, denar, Aw: Dłoń, w otoku napis, Rw: Krzyż, w polu cztery kulki, w otoku napis,Dbg.590a, Bonhoff 72, 0,89 g. III 166 zł 19-11-1994
null image
denar, Aw: Kapliczka, w otoku kreski podzielone trzema kulkami i krzyżykiem, Rw: Krzyżyk, w polu czterykulki, w otoku kreski, kółko i krzyżyk, CNP 315, 1,24 g. III 64 zł 19-11-1994
null image
denar, j.w., CNP 315, 1,24 g. III 64 zł 19-11-1994
null image
denar, Aw: Krzyż w obwódce, w otoku kreski, Rw: Krzyż w obwódce, w otoku kreski , CNP 356, 1,50 g. III 69 zł 19-11-1994
null image
denar jednostronny: Krzyż, w otoku kliny przedzielone dwoma krzyżykami i kółkiem, CNP 377, 1,02, 1,08i 1,02 g., razem 3 sztuki II 172 zł 19-11-1994
denar jednostronny: Mały krzyżyk, w polu cztery kropki, wokół kliny przedzielone dwoma krzyżykamii kółkiem, CNP 372, 1,27 g. III 64 zł 19-11-1994
null image
denar, Aw: Kapliczka, w otoku kreski i kółka, Rw: Krzyż, w polu cztery kropki, w otoku kliny podzielonedwoma krzyżykami i kółkiem, wewnątrz którego osiem kropek, CNP 333, 1,44 g. III 64 zł 19-11-1994
null image
naśladownictwo słowiańskie denarów typu magdeburskiego, Aw: Mały krzyż i napis: ..ENOV.., Rw: Kapliczkai napis: HOIICIM..CVD.., Dbg.1169a, 1,3 i 1,3 g., razem 2 sztuki III 120 zł 19-11-1994
denar, Aw: Krzyż, w polu małe strzałeczki zwrócone do środka, napis: .P AVG.., Rw: Mury i wieże, w otokunapis ..O...ON, Dbg. 1625, 1,52 g. III- 407 zł 19-11-1994
cesarz Otto II, denar, Aw: Krzyż, w polu cztery kulki, w otoku napis: OTTO IMP.., Rw: Kapliczka, w otokunapis: ..CIA CIV, Dbg.777, 1,45 g. III 86 zł 19-11-1994
Johann Hoet 1350-1366, denar, Aw: Biskup z pastorałem i księgą, Rw: Koło pod mostem łukowym, nad nimwieża i dwa sztandary, Bonhoff 1678, 0,6 g. III- 43 zł 19-11-1994
książę Henryk II Zgodny 985-995, denar, Aw: Krzyż, w polu dwie kropki, w otoku napis: HENRICVS DVX,Rw: Kapliczka i napis poziomy ECC, w otoku: REGNA CIVITAS, Hahn 22b2, 1,67 g. II 332 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583