Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1796, Berlin, j.w., Schr.40 II 300 zł 20-05-1995
null image
talar 1796, Berlin, j.w., Schr.40 III- 120 zł 20-05-1995
1/3 talara 1788, Wrocław, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski w tarczy pod koroną, data i napis w otoku,Schr.63 II 150 zł 20-05-1995
null image
1/3 talara 1789, Królewiec, j.w., Schr.70 III 72 zł 20-05-1995
talar 1801, Berlin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na tarczy pod koroną, podtrzymywanej przez dwóchdzikich ludzi, Thun 242 II 311 zł 20-05-1995
null image
talar 1802, Berlin, j.w., Thun 242 III 172 zł 20-05-1995
talar 1814, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: W wieńcu poziome napisy i napis w otoku, Thun 244 III+ 107 zł 20-05-1995
null image
talar 1817, Berlin, Aw: Król w mundurze, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na trofeach wojennych, Thun 246 III 100 zł 20-05-1995
talar 1818, Berlin, j.w., Thun 246 III+ 129 zł 20-05-1995
talar 1819, Berlin, j.w., Thun 246 III+ 120 zł 20-05-1995
null image
talar 1821, Berlin, Aw: Król w mundurze, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na trofeach wojennych, Thun 246 IV 36 zł 20-05-1995
talar 1831, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 250 III+ 86 zł 20-05-1995
1/3 talara 1800, Berlin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski w tarczy pod koroną, data, powyżej napis II 150 zł 20-05-1995
null image
1/3 talara 1802, Berlin, j.w. III 48 zł 20-05-1995
null image
4 grosze 1805, Berlin, j.w. III- 35 zł 20-05-1995
2 talary 1846, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napisy, Thun 258 III 320 zł 20-05-1995
talar 1841, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 254 III 204 zł 20-05-1995
null image
talar 1861, Berlin, Aw: Popiersie pary królewskiej, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski, monogramy w kształcie krzyża,w otoku napis, Thun 265 II+ 72 zł 20-05-1995
null image
talar 1861, Berlin, j.w., Thun 265 III 48 zł 20-05-1995
null image
talar 1862, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, Thun 266 II 75 zł 20-05-1995
talar 1871, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Germania na postumencie, Thun 272 I 91 zł 20-05-1995
null image
talar 1871, Berlin, j.w., Thun 272 II+ 70 zł 20-05-1995
null image
talar 1871, Berlin, j.w., Thun 272 II 70 zł 20-05-1995
null image
talar 1871, Berlin, j.w., Thun 272 IV 20 zł 20-05-1995
talar 1542, Annaberg, Aw: Popiersie Johanna Friedricha, w otoku napis, Rw: Popiersie Moritza, w otoku napis,Dav.9730 III- 236 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583