Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 242 096

W naszym archiwum jest obecnie 242 096 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
Warwick Wroth- Western and Provincial Byzantine Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires ofThessalonica, Nicea and Trebizond, 344 str., 42 tablice, Chicago 1966, twarda oprawa z obwolutą 160 zł 18-11-1995
null image
St. Walewski- Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1624, 225 str., 19 tablic, Kraków 1884, oprawa półskórek zezłoceniami 160 zł 18-11-1995
null image
A. Więcek- Sebastian Dadler medalier gdański XVII wieku, 147 str., 54 tablice, Gdańsk 1962, duży format, najbardziejposzukiwana monografia S. Dadlera, oprawa kartonowa z obwolutą 332 zł 18-11-1995
CELTOWIE - Treveri, El-stater, Aw: Głowa Apollina z dużym okiem w trójkącie, Rw: Koń z kółkiem poniżej i innesymboliczne znaki, De la Tour 8799, 6.0 g. II- 1 284 zł 20-05-1995
SYCYLIA- Syrakuzy, (405-380 p.n.e.), AV-obol, Aw: Głowa Ateny w hełmie ateńskim w lewo i napis ™YPA (wspak),Rw: Tarcza i głowa Gorgony na wprost, Sear 948, BMC 2.138, 0.7 g. II 2 568 zł 20-05-1995
ITALIA- Neapol, (340-241 p.n.e.), didrachma, Aw: Głowa nimfy w diademie w prawo, Rw: Byk z twarzą brodategomężczyzny; nad nim lecąca Nike, Sear 307, BMC 1,54, 7.1 g. III 296 zł 20-05-1995
AKARNANIA- Thyrrheion, (350-250 p.n.e.), AR-stater, Aw: Pegaz lecący w lewo, niżej litera O, Rw: Głowa Atenyw hełmie korynckim w lewo, za nią litera Y i lecąca kometa, BMC 12, 8.4 g. III 257 zł 20-05-1995
PIZYDIA- Selge, (III w. p.n.e.), didrachma, Aw: Dwaj nadzy walczący zapaśnicy, niżej litera K i kontramarka, Rw:Procarz w prawo, triskeles i róg obfitości, Sear 5477, BMC 19.258.20, 8.1 g. III 240 zł 20-05-1995
TRACJA- Cherronesos (prawdopodobnie to samo miejsce co późniejsza Kardia- 400-350 p.n.e.), AR-hemidrachma,Aw: Przednia część lwa z głową zwróconą do tyłu, Rw: Czteroczęściowy wklęsły kwadrat, w polu kula i kiść.. II- 70 zł 20-05-1995
KRÓLESTWO MACEDONII- Aleksander III Wielki (336-323 p.n.e.), tetradrachma- mennica Ake (315/14 p.n.e.), Aw:Głowa młodego Heraklesa w skórze lwa, Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, w jednej ręce trzyma orła w d.. III 289 zł 20-05-1995
KARIA- Rodos (387-304 p.n.e.), didrachma, Aw: Głowa Heliosa na wprost, Rw: Kwiat róży, po lewej kiść winogron,na prawo pączek, Sear 5037, BMC 18.233.27-9, 6,8 g. III 320 zł 20-05-1995
KRYM- BOSPOR CYMERYJSKI, Reskuporis III (211-229), El-stater (212 r.), Aw: Popiersie Reskuporisa w lewoi napis: BACIAEWC PHCKOV¶OPIĘOC, Rw: Popiersie Karakalli w lewo, gwiazdka i litery £º, Sear 5482, 7.6 g. III- 480 zł 20-05-1995
EUBEJA- Histiaia, hemidrachma (tetrobol- III w.p.n.e.), Aw: Głowa nimfy Histiai w prawo, Rw: Nimfa siedzącaw prawo na galerze i napis: I™TA..EøN, Sear 2496, BMC 8.47-8, 2.3 g. III+ 86 zł 20-05-1995
FENICJA- Tyr, tetradrachma (13 r.), Aw: Głowa Melquartha w wieńcu laurowym w prawo, Rw: Orzeł z gałązkąpalmową, z przodu maczuga i napis: TYPOY IEPA™ KAI §™Y§OY, data ¶I§, Sear 5920 (podobny), 13.9 g. III- 193 zł 20-05-1995
SYRIA- Seleucydzi, Seleukos III Keraunos (226-223 p.n.e.), tetradrachma, Aw: Głowa w diademie w prawo, Rw:Apollo w lewo siedzący na omphalonie, ze strzałą i łukiem i napis: ™E§EYKOY, Sear 6922, BMC 4.22.1, 17.1.. III- 289 zł 20-05-1995
j.w., -Antioch Wielki (223-187 p.n.e.), tetradrachma, Aw: Głowa króla w diademie zwrócona w prawo, wokół otoczkawstążkowa, Rw: Nagi Apollo siedzący na omphalonie, w jednej ręce strzała, w drugiej kołczan, za ni.. III 407 zł 20-05-1995
j.w., -Antioch IV Epiphanes (175-164 p.n.e.), tetradrachma, Aw: Głowa w diademie w prawo, Rw: Zeus na troniew prawo trzymający berło i Nike i napis: BA™I§EO™ ANTIOXOY £EOY E¶IºANOY™ NIKEºOPOY,Sear 6977, BMC 4.3.. III- 535 zł 20-05-1995
j.w., -Demetrios I Soter (162-150 p.n.e.), tetradrachma, Aw: Głowa w diademie w prawo, wokół wieniec laurowy,Rw: Tyche na tronie podtrzymywanym przez uskrzydlonego potwora i napis: BA™I§Eø™ ĘHMHTPIOY, Sear 7014.. III 311 zł 20-05-1995
EGIPT -Ptolemeusze, Ptolemeusz III Euergetes (246-221 p.n.e.), AE-38, Aw: Głowa Zeusa Ammona w prawo, Rw:Orzeł z piorunem w szponach, z tyłu róg obfitości, pomiędzy łapami litera E, wokół napis: BA™I§EO™¶TO§EMA.. III+ 64 zł 20-05-1995
null image
j.w., AE-36, j.w., Sear 7815, BMC 6.66,38, 46.5 g. III+ 70 zł 20-05-1995
null image
j.w., AE-38, Aw: j.w., Rw: j.w., bez litery E, Sear 7817, BMC 6.55,89, 42.9 g. III- 54 zł 20-05-1995
j.w., Ptolemeusz V Epiphanes (204-180 p.n.e.), tetradrachma, Aw: Głowa króla w diademie w prawo, Rw: Orzełz piorunem w szponach i napis: BA™I§EøO™ ¶TO§EMAIOY, Sear 7856, BMC 6.100,9, 11,8 g. II 800 zł 20-05-1995
null image
sekstans (280-245 p.n.e.), Aw: Głowa Dioskura w kapeluszu, za nią dwie kulki, Rw: Głowa Dioskura w prawo, Sear 18,Craw.1815, 54.6 g. III 720 zł 20-05-1995
null image
as (217-213 p.n.e.), Aw: Głowa brodatego Janusa, Rw: Dziób galery w lewo, wyżej litera I, Sear 58, Craw.41/5a, 79,4 g. III 640 zł 20-05-1995
M. Baebius Q.f. Tampilus (137 p.n.e.), denar, Aw: Głowa Romy w lewo, X pod podbródkiem, za głową napis TAMPII,Rw: Apollo w kwadrydze, napis ROMA i niżej M.BAEBI Q., Sear Baebia 12, Craw.236/la-d,f, 3.7 g. II 193 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583