Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 243 903

W naszym archiwum jest obecnie 243 903 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2/3 talara (gulden) 1697, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, inicjały mincerza I-K, Dav.819,Merseb. 1388 II- 428 zł 23-11-1996
2/3 talara (gulden) 1698, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.820, Merseb. 1419 III 321 zł 23-11-1996
2/3 talara (gulden) 1699, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.819, Merseb.1426 II 480 zł 23-11-1996
2/3 talara (gulden) 1701, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.819 II- 493 zł 23-11-1996
2/3 talara (gulden) 1703, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.819 II- 749 zł 23-11-1996
2/3 talara (gulden) 1724, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.826 II- 493 zł 23-11-1996
szóstak 1702, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.2055, Merseb.1652,niespotykany w tym stanie zachowania I- 1 231 zł 23-11-1996
szóstak 1702, Lipsk, j.w., Gum.2055, Merseb.1652 III 161 zł 23-11-1996
1/12 talara 1706, Drezno, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Dwie gałązki laurowe i napisy II- 97 zł 23-11-1996
szeląg 1715, Gdańsk, Aw: Monogram królewski, Rw: Napis, Bahrfeldt- Marienburg 8586, Gum.2069, Kop.313.I -rrr-,bardzo rzadka moneta w wyjątkowo pięknym stanie zachowania I- 985 zł 23-11-1996
talar 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav.l617, Merseb.1727, wada blachy II 2 782 zł 23-11-1996
talar 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav.l617, Merseb.1730, ślad po uchu III 685 zł 23-11-1996
talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Dav.2676, Merseb. 1750 III+ 800 zł 23-11-1996
złotówka (30 groszy) 1762, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2224,Merseb. 1749, Kop.353.I.la -r- II- 300 zł 23-11-1996
złotówka (30 groszy) 1763, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.2225,Kop.353.I.2a -r- III 354 zł 23-11-1996
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2166,Kop.332.I.1c -r-, rzadko spotykany typ popiersia III 128 zł 23-11-1996
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2166,Kop.332.I.1c -r-, popiersie z mniejszą głową III+ 241 zł 23-11-1996
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2166,Kop.332.I.1f -r- III 128 zł 23-11-1996
tymf 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2155, Kop.329.L2a, rzadkospotykany typ monety z wąskim popiersiem III+ 172 zł 23-11-1996
tymf 1753, Lipsk, j.w., Gum.2155, Kop.329.I.2a, drobne różnice w popiersiu i kształcie tarczy, mniejsze litery III 160 zł 23-11-1996
tymf 1753, Lipsk, j.w., Gum.2155, Kop.329.I.2a, różnice w kształcie popiersia i tarczy; większe litery III+ 332 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb. 1781, popiersiez małą głową III+ 129 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1718, większepopiersie i inna tarcza herbowa II+ 172 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1781. duże popiersiei inna tarcza herbowa III+ 129 zł 23-11-1996
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum.2158, Merseb.1781. duże popiersiez dużą głową i inna tarcza herbowa III+ 120 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583