Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal Jana Höhna jun. z okazji zwycięstwa Jana III pod Wiedniem, Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym na głowiei zbroi antycznej, sygn. H pod popiersiem, Rw: Na tle panoramy Wiednia obóz wojskowy, powyżej orły.. II+ 4 922 zł 18-05-1996
medal autorstwa Jana Höhna jun. z okazji Zwycięstwa Wiedeńskiego, Aw: Popiersie króla w zbroi antycznej i wieńculaurowym na głowie, powyżej korona; wokół wielowierszowy napis, na ramieniu litery I.H., Rw: Trzy .. II+ 3 745 zł 18-05-1996
medal na cześć pary królewskiej autorstwa Jana Höhna jun., Aw: Popiersie króla w zbroi antycznej, wokół napis:VIVAT IOANNES TERTIVS REX... (chronogram 1686); pod popiersiem monogram I.H., Rw: Popiersie MariiKaz.. II 2 568 zł 18-05-1996
medalik koronacyjny Augusta II 1696 r., autorstwa I.Kocha (Drezno), Aw: Popiersie w zbroi w wieńcu laurowym nagłowie w prawo i napis: D.G.AUGUSTUS II CORONAT IN REG.POLON..1697, Rw: W koronie królewskiejskrzyżo.. III 400 zł 18-05-1996
medal Henryka Brühla autorstwa Wermutha 1749 r., Aw: Popiersie Brühla z orderem św. Andrzeja na piersi i wokółnapis: HENRICVS A BRVHL S.R.I.COM.REG.POL. ET ELECT. SAX., Rw: Klio siedząca na skale, w dali świąty.. I- 3 103 zł 18-05-1996
medal z okazji stulecia Pokoju Oliwskiego z roku 1760, autorstwa Luttmera (Hannover), Aw: Widok Gdańskaz fortyfikacjami na pierwszym planie, w głębi statki na morzu, w otoku napis: PACEM QUAM POST CENTUMANNOS C.. II- 3 157 zł 18-05-1996
medal Stanisława Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego autorstwa Holzhaeussera wybity w 1771 r. w uznaniuzasług marszałka dla ochrony Warszawy przed zarazą w roku 1770, Aw: Półpostać w lewo z Orderem Orła.. III 1 200 zł 18-05-1996
null image
Wacław Czeski medal Holzhaeussera ze świty królewskiej, Aw: Popiersie w lewo i napis: VENCESLAUS BOHEMUS,na ramieniu IPHF, Rw: Napis poziomy w dziewięciu wierszach, H-Cz.3419, racz.597, Więcek 85, żelazo 44.3 m.. II 80 zł 18-05-1996
null image
Ludwik Węgierski medal Holzhaeussera ze świty królewskiej, Aw: Popiersie w prawo i napis: LUDOVICUSHUNGARUS, sygn. IPH, Rw: Napis poziomy w piętnastu wierszach, H-Cz.3422, Racz.600, Więcek 88 II+ 80 zł 18-05-1996
null image
Jan Kazimierz medal J.J. Reichela ze świty królewskiej, Aw: Popiersie w lewo i napis: IOANNES CASIMIRUS i sygn.I.I.R.F, Rw: Napis w czternastu poziomych wierszach, żelazo 45 mm, 37.41 g. II 80 zł 18-05-1996
null image
August II Sas medal J.J. Reichela ze świty królewskiej, Aw: Popiersie króla w lewo i napis: AUGUSTUS II ELECTORSAXONIA, pod popiersiem I.I.Reichel, Rw: Napis poziomy w trzynastu wierszach, żelazo 44.8 mm, 38.12.. II 80 zł 18-05-1996
medal wybity w 1818 r. z okazji inauguracji posiedzenia Sejmu pod przewodnictwem hrabiego WincentegoKrasińskiego, Aw: Popiersie cara Aleksandra I nad orłem z rozpostartymi skrzydłami i napis wokół, Rw: Otwartak.. II+ 621 zł 18-05-1996
medal z serii sławnych ludzi autorstwa Duranda i Viviera wybity w 1820 r. w Paryżu, Aw: Popiersie MikołajaKopernika i wokół napis, Rw: Pamiątkowy napis, H-Cz.3869, brąz 41.0 mm, 38.42 g., ładna stara patyna II+ 407 zł 18-05-1996
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I wybity w 1826 r., Aw: Głowa Aleksandra w wieńcu laurowym, powyżejgwiazda i napis w otoku: ALEXANDER I.., Rw: W wieńcu laurowym napis: DOBROCZYŃCE SWOIEGOOPŁAKUIĄCA POLSK.. II+ 343 zł 18-05-1996
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I z 1826 r., Aw: Głowa Aleksandra w wieńcu laurowym, powyżej gwiazda;napis: ALEXANDER I WSKRZESICIEL KRÓLES. POLSK. 1815, Rw: j.w, H-Cz.3598, srebro 26.5 mm, 9.34 g. II 56 zł 18-05-1996
medal z okazji 200 rocznicy oswobodzenia Wiednia z roku 1883, nakładem M. Kurnatowskiego, Aw: Popiersie królaw zbroi karacenowej, w wieńcu laurowym na głowie, w otoku napis: PAMIĄTKA DWUCHSETLETNIA OSWOBO-DZENI.. I 182 zł 18-05-1996
null image
medal z okazji obchodu Ludowego Jubileuszu Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1883 r., Aw: Popiersie króla w zbroikaracenowej i wieńcu laurowym na głowie, napis: JAN III SOBIESKI..., pod popiersiem :NAKŁ. KURNAT.. I 54 zł 18-05-1996
null image
medal autorstwa Joh. Schwedtnera z okazji 300-lecia założenia Gimnazjum św. Anny w Krakowie z 1888 r., Aw:Postać św. Stanisława z tarczą z orłem polskim, z boku : W. GŁOWACKI (wydawca) i wokół napis: ZAPANOWANI.. I 43 zł 18-05-1996
medal autorstwa Ignacego Łopieńskiego, grafika, malarza i medaliera warszawskiego wybity w 1888 r., z okazji 25 latdziałalności Michała Nowodworskiego kanonika warszawskiego w redakcji Przeglądu Katolickiego, A.. I- 86 zł 18-05-1996
null image
medal z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja sygn. L. Ch. Lauer (medalier norymberski), Aw: W wieńcu napisw czterech wierszach i napis w otoku, Rw: Pośrodku czteropolowa tarcza herbowa polsko-litewska, wok.. II 343 zł 18-05-1996
null image
medal z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja, Aw: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Wołynia pod koroną, w otokunapis: SWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY 3 MAJ 1791-1891 dalej: CZUJĄ CIĘ TYLKO..., Rw: W wieńcu.. II 65 zł 18-05-1996
null image
medal wybity w 1893 na pamiątkę masakry tłumu w Krożach, Aw: Kobieta z kotwicą siedząca w chmurach, wyżej OkoOpatrzności, w otoku napis: PAN BÓG NIERYCHLIWY ALE SPRAWIEDLIWY, w dole trójpolowa tarcza herbowai m.. I 124 zł 18-05-1996
null image
medal wybity na część Tadeusz Czackiego fundatora Liceum Krzemienieckiego w 1809 r. (XIX -wieczna kopia), Aw:Popiersie Tadeusza Czackiego w mundurze ministerialnym z Orderami Orła Białego i św. Stanisława na sz.. II 321 zł 18-05-1996
null image
medal J. Raszki poświęcony pamięci poległych w szarży pod Rokitną, Aw; Popiersie trzech poległych ułanów, datai nazwiska, Rw: Szarża ułanów i sygn. J. RASZKA, Strzałk.310, Więcek 23, ciemna patyna, cynk 60 mm, .. II 40 zł 18-05-1996
medal owalny z Matką Boską z 1914 r., Aw: Półpostać Matki Boskiej z Dzieciątkiem i napis: KRÓLOWO KORONYPOLSKIEJ W TOBIE NADZIEJA NASZA MCMXIV, Rw: Widok Wawelu w wieńcu; u góry korona i lecący orzeł,medal proj.. I 172 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583