Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 308

W naszym archiwum jest obecnie 273 308 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 x 1 rubel 1896, 1897, 1898, Bruksela i Paryż, łącznie 3 sztuki III/IV 170 zł 22-11-2018
3 x 1 rubel 1896, 1898, 1899, Bruksela, Paryż, Petersburg, łącznie 3 sztuki III/IV 175 zł 22-11-2018
3 x 1 rubel 1897, 1898, 1899, Petersburg, łącznie 3 sztuki III/IV 140 zł 22-11-2018
3 x 1 rubel 1898, Petersburg, łącznie 3 sztuki, Bitkin 43, Kazakov 114 III/IV 165 zł 22-11-2018
3 x 50 kopiejek 1896, 1897, 1899, Paryż i Petersburg, łącznie 3 sztuki IV+ 115 zł 22-11-2018
zestaw: 4 x 1 floren 1858, 1859, 1862, 1863, Wiedeń, łącznie 4 sztuki, Herinek 523-528 III 140 zł 22-11-2018
4 x 1 floren 1878, 1879, 1880, 1881, Wiedeń, łącznie 4 sztuki, Herinek 578-581 III 125 zł 22-11-2018
5 x 1 floren 1886, 2 x 1887, 1888, 1891, Wiedeń, łącznie 5 sztuk, Herinek 586-591 III 155 zł 22-11-2018
4 x 1 forint 1875, 1879, 1881, 1886, Kremnica, łącznie 4 sztuki, Herinek 602-615 III/III+ 115 zł 22-11-2018
3 x 1 forint 1879, 1878, 1891, Kremnica, łącznie 3 sztuki, Herinek 606-621 III/III+ 80 zł 22-11-2018
3 x 5 łatów 1929, 1931, 1932, łącznie 3 sztuki, ładnie zachowane, Dav. 214, Parchimowicz 11 I-/II 175 zł 22-11-2018
3 x 5 łatów, roczniki: 1929, 1931, 1932, łącznie 3 sztuki, ładnie zachowane, Dav. 214, Parchimowicz 11 I-/II 170 zł 22-11-2018
plakieta - Ignacy Jan Paderewski, jednostronna, popiersie Paderewskiego w prawo, w medalionie wspartym na postumencie z motywami botanicznymi, IGNACY JAN PADEREWSKI, cynk 152 x 96 mm, 236.28 g II 290 zł 22-11-2018
plakieta - Jan Kiliński ok 1913, jednostronna, sygnowana SZACSZNAJDER, u góry medalion z popiersiem w prawo, ozdobiony szablą z gałązkami laurową i dębową, poniżej napis JAN KILIŃSKI WALCZYŁ O NIEODLEGŁOŚĆ, 176.. III+ 140 zł 22-11-2018
plakieta - Jan Kiliński ok 1913, jednostronna, sygnowana SZACSZNAJDER, u góry medalion z popiersiem w prawo, ozdobiony szablą z gałązkami laurową i dębową, poniżej napis JAN KILIŃSKI WALCZYŁ O NIEODLEGŁOŚĆ, 176.. II- 310 zł 22-11-2018
plakieta 1926, jednostronna, niesygnowana plakieta z uszkiem na wykup gruntu pod kościół św. Agnieszki w Krakowie z rąk Izaaka Hortwitza; Na tle kościoła, nad którym unosi się obraz Matki Boskiej Częstochowskie.. II- 185 zł 22-11-2018
plakieta wotywna XVIII w., jednostronna plakieta w formie obrazka przedstawiająca scenę z pobytu Św. Jana na wyspie Patmos, który dyktuje Św. Prochorowi, diakonowi pierwszej gminy i pisarzowi, "Objawienie", pow.. III 240 zł 22-11-2018
plakieta jednostronna TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1917, bez sygnatur, Tadeusz Kościuszko z uniesioną ręką na koniu kroczącym trzy-czwarte w prawo, w odcinku TADEUSZ KOŚCIUSZKO / 1817-15-X-1917, brąz 70 x 48 mm, 58.11 g III+ 170 zł 22-11-2018
plakieta - Julisz Słowacki, na powrót prochów 1927, jednostronna, Wawel, powyżej głowa poety w lewo, poniżej JULJUSZ SŁOWACKI 28.VI. WAWEL 1927, wzdłuż prawej krawędzi TOW SZTUK PIĘKNYCH KRAKÓW, brąz 82 x 53 mm.. II 155 zł 22-11-2018
plakieta jubileuszowa 1927, jednostronna, z okazji srebrnego jubileuszu nierozpoznanego małżeństwa, Aw: Popiersia małżonków w lewo, powyżej oko opatrzności, poniżej gałązka dębu, XXV oraz daty 1902-1925, brąz 7.. II 60 zł 22-11-2018
plakietka - Józef Piłsudski, Aw: Popiersie naczelnika w maciejówce, w lewym profilu. Wypukły napis pólkolem po lewej JÓZEF PIŁSUDSKI, biały metal 44 mm, 20.04 g, Chomyn 1228 - podobny II 48 zł 22-11-2018
plakieta - Juliusz Słowacki, jednostronna, sygnowana L S, popiersie poety trzy czwarte w lewo, w stylizowanej ramce, poniżej J. SŁOWACKI, mosiądz 55 x 39 mm, 15.95 g II 60 zł 22-11-2018
plakieta - biskup Władysław Bandurski (honorowy kapelan Legionów Polskich) 1915, sygnowana K CHUDZIŃSKI WIEDEŃ 1915, jednostronna palkieta, Aw: Popiersie biskupa w lewo, u dołu wypukły napis KS BISKUP W BANDU.. II- 80 zł 22-11-2018
medalik - Tadeusz Kościuszko, Popiersie Tadeusza Kościuszki trzy czwarte w prawo, z lewej wypukły napis KOŚCIUSZKO, biały metal 21 mm, 6.02 g, z uszkiem II+ 36 zł 22-11-2018
odznaka pamiątkowa nadawana przez Komitet Obchodów 25-lecia Walki o Szkołę Polską , w formie krzyża z wieńcem, w środku stylizowany Orzeł okolony napisem: ZA WALKĘ O SZKOŁĘ POLSKĄ, poniżej rzymska cyfra XXV, Po.. II 340 zł 22-11-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583