Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 238 197

W naszym archiwum jest obecnie 238 197 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 złote 1.08.1941, seria AF, numeracja 7828172, z nadrukiem na stronie odwrotnej: A.K. / \Reguła\" / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R. IV 200 zł 04-11-2011
grosz srebrny 1766 Stanisława Augusta z puncą z herbem Ciołek IV 53 zł 22-05-1993
50 złotych 1.08.1941, seria D, numeracja 5760575, z nadrukiem na stronie głównej: A.K. / \Reguła\" / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R. IV 220 zł 04-11-2011
3 grosze (trojak) 1787 Stanisława Augusta z puncą IS IV 36 zł 22-05-1993
20 złotych 1.03.1940, seria K, numeracja 9336138, z nadrukiem na stronie odwrotnej: \OKRĘG WARSZAWSKI / DOWÓDZTWO ZGRUP. IV, Lucow 974 (R5) IV 200 zł 04-11-2011
szóstak 1601, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i częściowo nieczytelny napis w otoku SIG III D G R (.....) L, Rw: Napis * VI * / * Orzeł-Snopek-Pogoń * / GROS • ARGEN / (...)LONIE * / (...) Lewart 01, T. 75, srebro 4.2.. IV 1 000 zł 11-06-2005
20 złotych 1.03.1940, seria L, numeracja 0103225, z nadrukiem na stronie odwrotnej: \Armia Krajowa / Żołd powstańczy za I i II dekadę / sierpnia 1944 r. / D.ca Kompanii / por. KOS / Warszawa IV 800 zł 04-11-2011
50 złotych 1.08.1941, seria D, numeracja 6051489, z pieczęcią na stronie odwrotnej: \KOMITET OBRONY KRESOW POLSKI, Lucow 995 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji IV 640 zł 04-11-2011
moneta zastępcza Dominium Komorze..., Aw: Napis, Rw: Nominał 1 IV 80 zł 22-05-1993
szóstak 1658, Elbląg, Ahlström 60, Bahr. 9484, okupacja szwedzka, popiersie króla Karola Gustawa, rzadki IV 200 zł 19-06-1999
półtorak 1634, Elbląg, okupacja szwedzka, emisja koronna Krystyny, Ahlström 11 R, Bahr. pod 9449 ale nieco inna interpunkcja, rzadki IV 240 zł 03-06-2000
kopiejka wybita przez królewicza Władysława Wazę jako cara moskiewskiego, Kurp. 366 R8, H-Cz. 1733 R5, złoto, waga 0,59g, pęknięta, ogromna rzadkość. IV 2 800 zł 27-02-1999
szóstak 1680, Bydgoszcz, H-Cz 7727 R8, Gum. 2000 RR, na rewersie pełna data na końcu napisu, jeden z najrzadszych szóstaków Sobieskiego znanych ze zbiorów Czapskiego i Sobańskiego IV 856 zł 19-06-1999
talar 1635, Toruń, 27.83 g, Dav. 4374, T. 8, ślad po zawieszce IV 2 310 zł 26-05-2007
500 marek 31.10.1922 nr 075216, Pick 14 IV 24 zł 19-11-1993
dwuzłotówka (8 groszy) 1761, Lipsk, Kam. 858 R7, H-Cz. 2955 R5, T. 20, bardzo rzadka. IV 557 zł 06-11-1999
talar oblężniczy 1577, Gdańsk, Aw: Półpostać Chrystusa i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.I.b -rr-, T.75,H-Cz.610 R4, Dav.8452, rzadko spotykana w handlu odmiana z kawką IV 471 zł 21-05-1994
trzeciak 1613, Gdańsk, Kurp. 2211 R3, Gum. 1370, rzadki IV 86 zł 28-10-2000
dwudenar 1614, Wilno, odmiana z herbem Bogoria i literą H, Kurp. 1946 (R7), Gum. 1279, T. 30, bardzo rzadki IV 132 zł 24-05-2003
ort 1660, Lwów, H-Cz. 7655 R5, Kurp. 450 R7 ale odmiana napisu: omyłkowo jest IOO CASIM, T. 80?, bardzo rzadka moneta z nienotowaną odmianą napisu na awersie IV 1 712 zł 03-06-2000
null image
10 groszy (początek XIX wieku) - Bilet 10 groszowy Prowentu Dóbr Kluki, Parzno, Strzyżewice w Obwodzie Piotrkowskim Jabł.367 IV 84 zł 22-05-1993
grosz srebrny 1780, Warszawa, Plage 229, bardzo rzadki IV 121 zł 27-10-2001
trojak 1684, Kraków, pod popiersiem króla litera B, pomiędzy tarczami herbowymi litera C, Kurp. 1180 R2, Gum. 1992, rzadki IV 154 zł 30-11-2002
null image
szóstak 1754, Lipsk, j.w., efraimek; rzadka odmiana z IV zamiast VI IV 48 zł 18-11-1995
grosz 1623, Kraków, Aw: Korona i napis SIG III D G / REX / M D L, Rw: Orzeł, niżej omyłkowo herb Pilawa (podskarbiego koronnego - Baltazara Stanisławskiego), H-Cz.9631(R8), PN.83.-Dut.310 (R5), bardzo rzadki IV 359 zł 14-02-2015

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583