Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 241 674

W naszym archiwum jest obecnie 241 674 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 miliardów marek 20.10.1923, numeracja 3431, złamane, wysoki nominał, Keller 2790.d III+ 260 zł 24-11-2016
dwuzłotówka 1795 MV, Warszawa, przetarte tło, rzadszy rocznik, Plage 349, Tyszkiewicz 2 mk III+ 520 zł 01-12-2016
10 groszy miedziane 1792 MW, Warszawa, Plage 237 III+ 145 zł 01-12-2016
2 złote 1924, Filadelfia, wybite obróconym stemplem, czyszczone, Parchimowicz 109c III+ 290 zł 01-12-2016
10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski - 250. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, Parchimowicz 121 III+ 200 zł 01-12-2016
talar zwycięstwa (Sieges Thaler) 1871 A, Berlin, uderzenie na obrzeżu, patyna, AKS 118, Jaeger 99 III+ 105 zł 01-12-2016
3 marki 1909 E, Muldenhütten, AKS 185, Jaeger 135 III+ 85 zł 01-12-2016
1/2 patagona 1689, Brugia, Delmonte 348 (R1) III+ 280 zł 29-12-2016
talar (Zilveren dukaat) 1693, Delmonte 971, Purmer Wf37, Dav. 4908 III+ 280 zł 29-12-2016
talar (Zilveren dukaat) 1694, Delmonte 971, Purmer Wf37, Dav. 4908 III+ 270 zł 12-01-2017
talar (Zilveren dukaat) 1699, Delmonte 971, Purmer Wf37, Dav. 4908 III+ 250 zł 12-01-2017
talar (Zilveren dukaat) 1696/5, przebita na stemplu ostatnia cyfra daty z rocznika 1695, nienotowany rocznik 1696, Delmonte 987, Purmer Ov51, Dav. 4900 III+ 420 zł 01-12-2016
talar (Zilveren dukaat) 1699, wada walcowania blachy, Delmonte 987, Purmer Ov51, Dav. 4900 III+ 260 zł 29-12-2016
talar lewkowy (Leeuwendaalder) 1690, Delmonte 862, Purmer Ka29, Dav. 4879 III+ 340 zł 29-12-2016
talar 60-groszowy (Arendsdaalder van 60 groot) 1618, rzadki, miejscowa patyna, Delmonte 1073 (R2), Purmer Fr53.1, Verk. 125.4 III+ 540 zł 29-12-2016
talar bez daty, Hall, Aw: Półpostać księcia i napis w otoku, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, srebro 28.15 g, M.-T. 270 var. Dav. 8097 III+ 640 zł 05-01-2017
2 1/2 Baiocchi 1796, Perugia, brąz, bardzo ładny portret św. Piotra, Berman 3131 III+ 130 zł 05-01-2017
patagon 1632, Bruksela, Delmonte 295, Dav. 4462 III+ 280 zł 05-01-2017
2 piastry AH 1223 (AD 1823) - 16 rok panowania, srebro 12.68 g, KM 576 III+ 48 zł 05-01-2017
zolota (30 para) AH 1115 (AD 1712) - 10 rok panowania, srebro 19.53 g, Dav. 321, KM 156 III+ 75 zł 05-01-2017
1/6 talara 1677, Schwabach, Slg. Wilmersdörffer 911 III+ 100 zł 05-01-2017
1/3 talara 1764 A, Berlin, Olding 74, v. Schrötter 533 III+ 240 zł 05-01-2017
2 marki 1911 E, Muldenhütten, AKS 186, Jaeger 134 III+ 130 zł 05-01-2017
3 marki 1910 D, Monachium, przetarte tło, AKS 202, Jaeger 47 III+ 60 zł 12-01-2017
dolar 1920 (9 rok republiki), srebro 39.2 mm, 26.78 g, KM Y-329.6, Kann 666 III+ 220 zł 26-01-2017

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583