Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 232 229

W naszym archiwum jest obecnie 232 229 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/4 dukata 1688, Wrocław, Aw: Popiersie cesarza, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, poniżej litery SHS,w otoku napis, Fr.184, Her.483 II- 728 zł 19-11-1994
1/4 dukata 1688, Wrocław, j.w., Fr.184, Her.483 II- 680 zł 19-11-1994
1/2 talara 1705, Brzeg, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, poniżej litery C-B, w otoku napis,Her.164, FbSg.816 III+ 1 766 zł 19-11-1994
dukat 1738, Krzemnica, Aw: Postać cesarza, w otoku napis, Rw: Madonna, w otoku napis, Fr.66 (Hungary),Her.165 III+ 280 zł 19-11-1994
2 dukaty 1765, Krzemnica, Aw: Postać cesarzowej, po bokach litery K-B, w otoku napis, Rw: Madonna,w otoku napis, Fr.73 (Hungary), Her.61 III 360 zł 19-11-1994
2 dukaty 1775, Karlsburg, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski z tarczą herbową Siedmiogrodu,poniżej litery H-G, w otoku napis, Fr.264, Her.72 II- 640 zł 19-11-1994
dukat 1754, Graz, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis, Fr.256, Her. 129 III 792 zł 19-11-1994
dukat 1761, Praga, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, z tarczą herbową (lew), w otoku napis,Fr.256, Her.181, Donebauer- III+ 642 zł 19-11-1994
dukat 1765, Krzemnica, Aw: Postać cesarzowej, w otoku napis, Rw: Madonna, w otoku napis, Fr.74, Her.258 II 240 zł 19-11-1994
talar 1744, Krzemnica, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Madonna stojąca na półksiężycu, w otoku napis,Her.566, Dav.1126 (ale z jednym lokiem) III 214 zł 19-11-1994
talar 1744, Krzemnica, Aw: Popiersie i napis, Rw: Madonna stojąca na półksiężycu, Her.568, Dav.1128 II- 257 zł 19-11-1994
talar 1766, Günzburg, Aw: Ozdobna tarcza herbowa, w otoku napis, Rw: Poziomy napis w wieńcu, w otokunapis, Her.497, Dav.1148 III+ 160 zł 19-11-1994
talar 1780, Krzemnica. Aw: Tarcza herbowa Węgier, w otoku napis, Rw: Madonna, poniżej litery B i S.K.- P.D.,w otoku napis, Her.606, Dav.1133 III 103 zł 19-11-1994
dukat 1783, Karlsburg, Aw: Popiersie, poniżej litera E, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis,Fr.301, Her.48 III+ 240 zł 19-11-1994
dukat 1798, Krzemnica, Aw: Głowa, poniżej litera B, w otoku napis, Rw: Orzeł Habsburski, w otoku napis,Fr.336, Her.61 II- 354 zł 19-11-1994
talar 1796, Günzburg, Aw: Głowa, poniżej litera H, w otoku napis, Rw: Krzyż Burgundzki, 3 korony, w otokunapis, Her.485, Dav.1180 III 72 zł 19-11-1994
dukat 1848-1898 (rocznicowy), Wiedeń, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Herb habsburski, poniżej 1898,w otoku napis i data 1848 II+ 664 zł 19-11-1994
null image
dukat 1914, Wiedeń, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł i napis I 146 zł 19-11-1994
20 koron 1916, Wiedeń, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł Habsburski z tarczą herbową (Bindenschild), w otokunapis I- 1 552 zł 19-11-1994
1 korona 1913, Krzemnica, Aw: Głowa i napis, Rw: Wieniec, korona, pod nią nominał i data II 257 zł 19-11-1994
Johann Ernst von Thun und Hohenstein 1687-1709, talar 1697, Aw: Madonna, poniżej tarcza herbowa, w otokunapis, Rw: Święty Rudbertus, poniżej tarcza herbowa i napis, Dav.3510 II- 311 zł 19-11-1994
talar 1704, j.w., Dav. 1234 III+ 236 zł 19-11-1994
Ferdynand 1803-1806, talar 1803, Aw: Popiersie cesarza i napis, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i napis, Dav.43 II 343 zł 19-11-1994
Wolfgang von Schrattenbach 1711-1738, dukat b.d., Ołomuniec, Aw: Popiersie arcybiskupa w prawo, w otokunapis, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i napis, Fr.73 (Bohemia) II- 1 980 zł 19-11-1994
dukat 1693, Kopenhaga, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Ukoronowany potrójny monogram, w otoku napis,Hede 31.C, Fr.156 II 4 800 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583