Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 234 152

W naszym archiwum jest obecnie 234 152 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal A. Hitlera z roku 1933, Aw: Popiersie Hitlera trzy czwarte w lewo i napis: Unser die Zukunft. Adolf Hitler, Rw:Orzeł ze swastyką na piersi zrywający łańcuchy i napis w otoku: Im Jahre deutschen Schickfals.. II- 160 zł 18-05-1996
medal z okazji śmierci carycy Elżbiety, sygn. B. Scott, Aw: Popiersie carycy w prawo i napis w otoku; pod popiersiemB. SCOTT F., Rw: Caryca w chmurach pod aureolą z gwiazdek, po lewej ukoronowana tarcza i monog.. II 856 zł 18-05-1996
medal sygn, Waechter i L. Vernier wybity z okazji otwarcia i poświęcenia Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknychw 1765 r., Aw: Popiersie carycy Katarzyny II w prawo i napis: EKATEPIHA II, pod popiersiem: WAECHTE.. II 856 zł 18-05-1996
medal autorstwa W. Aleksiejewa wybity w 1826 r. z okazji koronacji Mikołaja I, Aw: Głowa Mikołaja I i napisw otoku, Rw: Kolumna z koroną, nad nią Oko Opatrzności i napisy, w odcinku napis i data, brąz 63 mm, 17.. III 80 zł 18-05-1996
medal nagrodowy, Aw: Orzeł carski pod koroną i sygn. M. Sizorski, Rw: Stojąca postać kobieca z wieńcemi kagankiem, wokół napis: OSIĄGAJĄCEMU SUKCESY, srebro 42 mm, 25.59 g. I 240 zł 18-05-1996
medal sygn. M. Stadnickij wybity w 1889 r. z okazji wystawy rolniczej w Kiszyniowie, Aw: Zwierzęta hodowlane,wokół napis, Rw: Wieniec z płodów rolnych i napis, brąz 54 mm, 81,70 g., drobne uderzenia na rancie II+ 80 zł 18-05-1996
medal sygn. Griliches syn, wybity z okazji Wystawy Przemysłowo- Artystycznej w Niżnym Nowgorodzie w 1896 r.,Aw: Głowa Mikołaja II w lewo i napis w otoku, Rw: Personifikacja Rosji z klęczącymi postaciami u stóp .. II 300 zł 18-05-1996
medal z okazji śmierci króla Gustawa Adolfa w bitwie pod Lützen w 1632 r., Aw: Popiersie króla w zbroi, wieńculaurowym na głowie i wokół napis: GUST. ADOLPH. D.G. REX. SVECIAE, pod popiersiem I.C.H., Rw: Poziom.. II- 320 zł 18-05-1996
medal sygn. L.C., Aw: Popiersie Karola Jana szwedzkiego następcy tronu i napis: CARL IOHAN S.R.KRONPRINSK. LANDTB. ACAD. STYRESHAN, Rw: Oracz w polu i wokół napis: STUNDANDE SKORDAD MODERNAS LON,srebro 31,2 mm,.. I- 160 zł 18-05-1996
medal sygn. F. Bianchi z okazji wyboru papieża, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis: LEO XIII PONT MAX ANNOI, Rw: Herb papieski i napis wokół: DEO AVCTORE ECCLESIAE VNIVERSAE RECTOR DATVS X.KAL.MART. A.MDCCCLX.. I 225 zł 18-05-1996
medal sygn. F. Bianchi, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis w otoku: LEO XIII PONT MAX AN XX u dołu:BIANCHI SCVLT., Rw: Budynek i napis: DOCTRINIS OPTIMIS IN CLERO PROVEHENDIS, w odcinku:COLLEGIVM LEONIANVM AN.. I- 225 zł 18-05-1996
medal sygn. Bianchi, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis: LEO XIII PONT MAX AN XXI, poniżej: BIANCHI, Rw:Chrystus zmartwychwstały, klęczący papież i napis w otoku: BORGIANIS DIAETIS IN CVLTVM, w odcinkuMDCCCXC.. I- 172 zł 18-05-1996
guldiner (1504-1506), Hall, Aw: Półpostać cesarza z berłem i mieczem, w otoku napis, Rw: Tarcze herbowe, w otokunapis, Dav.8003, stare złocenia, duża rzadkość III- 4 708 zł 18-05-1996
talar 1693, Wiedeń, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her.594, Dav.3229 III 375 zł 18-05-1996
15 krajcarów 1675, Wrocław (SHS), Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her. 1019 II+ 193 zł 18-05-1996
6 krajcarów 1673, Wrocław (SHS), Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her.1203 I 102 zł 18-05-1996
6 krajcarów 1684, Wrocław (SHS), j.w., Her.1214 I 118 zł 18-05-1996
null image
1 krajcar 1697, Brzeg (C.B.), Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, Her.-(1804), na awersie brakobwódki co nie jest spotykane na tych monetach I- 70 zł 18-05-1996
talar 1720, Krzemnica, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski i w otoku napis, Her.434, Dav.-, bardzorzadki rocznik notowany tylko w jednym zbiorze wiedeńskim; XVIII-wieczna zawieszka III 160 zł 18-05-1996
dukat 1760, Karlsburg, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski z tarczą herbową Siedmiogrodu, w otokunapis, Her.212, Fr.256 II- 664 zł 18-05-1996
talar 1707, Aw: Popiersie arcybiskupa, w otoku napis, Rw: Ukoronowany herb, w otoku napis, Dav.l211, pięknyegzemplarz I- 621 zł 18-05-1996
talar 1628, Aw: Widok katedry podtrzymywanej przez dwóch świętych, w otoku napis, Rw: Poświęcenie katedry,w otoku napis, Dav.3499, Probszt 1166 II 664 zł 18-05-1996
talar 1675, Aw: Madonna z Dzieciątkiem, poniżej herb, w otoku napisy, Rw: Postać św. Rudberta, w otoku napis,Dav.3508, Probszt 1659 II 386 zł 18-05-1996
3 krajcary 1628, Jicin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis III+ 91 zł 18-05-1996
podwójny talar 1845, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 4 II 2 033 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583