Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 236 053

W naszym archiwum jest obecnie 236 053 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
silver dukat 1693, Utrecht, Aw: Rycerz, Rw: Ukoronowany herb, Dav. 4904, Delm. 981. III 113 zł 21-11-1998
silver dukat 1762, Zelandia, Aw: Rycerz, Rw: Ukoronowany herb, Dav. 1848. Delm. 976. III+ 204 zł 21-11-1998
silver dukat 1795, Zelandia, Aw: Rycerz, Rw: Ukoronowany herb, Dav. 1848, Delm. 976. III+ 172 zł 21-11-1998
null image
gulden 1687, Deventer, Aw: Stojąca Wolność przy postumencie, Rw: Herb, niżej data, w polu nominał, Delm. 1176. III 86 zł 21-11-1998
Ludwik I 1825 - 18482, guldeny 1846, Aw: Głowa w lewo, Rw: Herb, Thun 89. I- 311 zł 21-11-1998
Fryderyk Ulryk 1613 - 1634, półtalar 1615, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Dziki człowiek, Welter 1061. II- 664 zł 21-11-1998
August 1635 - 1666, talar 1643, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Dzwon na tle miasta, Dav. 6375c, Welter 816c. III 578 zł 21-11-1998
Jan Jerzy 1607 - 1623, 3 krajcary 1610, Karniów, Aw: Popiersie, Rw: Tarcza herbowa. Saurma-Jeltsch 162. II/III 80 zł 21-11-1998
Anton Günther 1603 - 1667, gulden 28 stuberów bez daty, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Orzeł cesarski, Dav. 713. III 145 zł 21-11-1998
null image
gulden 28 stuberów bez daty, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Orzeł cesarski, Dav. 714. III 86 zł 21-11-1998
Fryderyk Ferdynand 1721 - 1773, odbitka dukata w srebrze 1731, Aw: Popiersie i napis w otoku, Rw: Herb, poniżej i w otoku napisy, Gerhard Schön 2, Fr. 2060, rzadka. II- 343 zł 21-11-1998
null image
Fryderyk Wilhelm 1640 - 1688, szóstak 1687, Królewiec, Schrötter 1883. II 65 zł 21-11-1998
Fryderyk Wilhelm II 1786 - 1797, 1/3 talara 1786, Berlin, Aw: Popiersie, Rw: Herb, Schrötter 53, wyśmienity stan zachowania. I 560 zł 21-11-1998
Zofia 1582 - 1622, dukat 1616, Aw: Monogram, Rw: Inskrypcja IHS i napis w otoku, Fr. 2642, 3,46g. I/II 856 zł 21-11-1998
Fryderyk III 1732 - 1772, talar 1765, Aw: Głowa w lewo, Rw: Herb, Dav. 2723. III 749 zł 21-11-1998
null image
Jan Hugo von Orsbeck 1676 - 1711, 3 Petermenger 1707, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Święty Piotr, Gerhard Schön 8. III 48 zł 21-11-1998
20 soli 1863, Aw: Herb, Rw: Siedząca Wolność, Fr. 70, 32,19g. III+ 1 370 zł 21-11-1998
1 peso = 5 peset 1895, Aw: Głowa Alfonsa XIII, Rw: Herb, duża rzadkość. III+ 560 zł 21-11-1998
10 centavos 1896, Aw: Głowa Alfonsa XIII, Rw: Herb, rzadkie. III+ 100 zł 21-11-1998
rubel 1721, Uzdenikow 0598. III 1 338 zł 21-11-1998
połtina 1720, Uzdenikow 0594, tło lekko poprawione, bardzo rzadka. III+ 1 926 zł 21-11-1998
połtina 1723, Uzdenikow 0613, efektowna bardzo dobrze zachowana. II 3 585 zł 21-11-1998
połtina 1723, Uzdenikow 0614. III 1 338 zł 21-11-1998
połtina 1725, Uzdenikow 0639. II/III 600 zł 21-11-1998
tymf /czech/ 1708, Uzdenikow 4861, nowodieł wielka rzadkość. II 2 836 zł 21-11-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583