Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 332

W naszym archiwum jest obecnie 266 332 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1588, Poznań; skrócona data z prawej strony, duża głowa króla; Iger P.88.4 (R2) - nowa odmiana korony z dużą rozetą III+ 728 zł 13-05-2017
20 franków 1815, Paryż III+ 280 zł 01-01-2000
null image
kwartnik, Szczecin, Aw: Głowa gryfa w lewo, poniżej dzioba gwiazdka, w otoku napis S.T.G.T.I.N.M.O., Rw:Gryf w lewo, poniżej gwiazdka, powyżej cztery kółka, Kop.-, Dbg.-, nie notowana odmiana monety podobnejdo .. III+ 214 zł 21-05-1994
null image
trojak 1593, Wilno, Aw: j.w., Rw: Herby i napis, Kop.III.l -R- III+ 35 zł 19-11-1994
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XXIV.l -RR-, Wal.XXXI, T.25, odmiana napisu:SIG 3 III+ 225 zł 24-05-1997
dukat 1586, Gdańsk, złoto, 3.51 g, drugi egzemplarz III+ 2 240 zł 28-10-2000
szeląg 1583, Wilno, Kurp. 269 R, ale nieco inna interpunkcja, Gum. 746, patyna III+ 209 zł 30-11-2002
trojak 1582, Olkusz, Kurp. 155 (R1), Gum. 704 III+ 352 zł 24-05-2003
grosz bez daty, Głogów, T. 1,50 III+ 594 zł 04-12-2004
grosz 1535, Wilno, bardzo rzadka odmiana z literą N pod Pogonią, Ivanauskas 373:45, T. 7 III+ 2 860 zł 03-12-2005
trojak 1589, Olkusz, znak mennicy kończy napis na awersie III+ 264 zł 01-12-2007
trojak 1583, Olkusz, patyna III+ 572 zł 29-11-2008
grosz 1607, Kraków III+ 165 zł 27-02-2010
szeląg 1546, Gdańsk, dość dużo blasku menniczego, patyna III+ 286 zł 10-11-2012
grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA7-4 III+ 493 zł 23-11-2013
halerz miejski 1430-1439, Koźle; Aw: W obwódce głowa kozła w lewo, wokoło napis; Rw: W tarczy orzeł piastowski na wprost z głową w prawo, wokoło napis; Fbg 511, Kop. 8637, BRP GŚl 51, Frynas S.Kozi.2-3.1 (R); s.. III+ 2 128 zł 10-09-2016
trojak 1557, Gdańsk; awers bez obwódki, popiersie króla szerokie, z długą brodą; odmiana z krzyżykami po bokach tarczy Iger G.57.2.e (R3), CNG 92.b, Kop. 7368 (R3), Tyszkiewicz 3 mk; rzadki III+ 2 912 zł 25-11-2017
null image
szeląg 1652, Wilno, Aw: Monogram pod koroną i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. 183.III.la. -R-, Cz. 2027. III+ 10 zł 23-11-1991
dwuzłotówka 1753, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.332.I.lc -R-, Mers.1778 III+ 91 zł 22-05-1993
10 złotych 1822, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł carski i napis, Plage 25,Dav.248 III+ 840 zł 20-11-1993
null image
trojak 1593, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi napis, Kop.1,6 III+ 24 zł 19-11-1994
Księstwo świdnickie, kwartnik- Lwówek, Aw: Hełm z pióropuszem, w otoku napis: GALEA DVCVM SLESIE,Rw: Orzeł w tarczy, w otoku napis: IVVENVM BOLKONVM, Fbg 692a, 1,68 g., ładnie zachowany egz. z czytelnymcałym na.. III+ 642 zł 20-05-1995
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XX.1b -R-, Wal.XXX III+ 140 zł 24-05-1997
półtorak 1619, Wilno, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko królewskie i napis, Gum. 1326, T. 15, Kurp. nie notuje tej odmiany napisowej Aw: SIG III DG REX P M D, Rw: MON NOVA-MA DV LI. III+ 225 zł 23-05-1998
trojak 1582, Wilno, odmiana z napisem M D LIT, Kurp. 303 R1, Gum. 756 III+ 308 zł 18-05-2002

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583