Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 229 508

W naszym archiwum jest obecnie 229 508 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
szeląg 1539, Gdańsk, Aw: Orzeł Prus Królewskich i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.552, Kurp.423 R III 65 zł 18-05-1996
dukat 1555, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.651, Fr.2, T.150 III+ 3 424 zł 18-05-1996
czworak 1566, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.624, Kurp.855 R III 97 zł 18-05-1996
czworak 1569, Wilno, j.w., Gum.624, Kurp.874 R, odmiana z omyłkowym napisem: SIGIS. AV. D. G. REX. PO. MAG.DVVX. LI 1569 III 129 zł 18-05-1996
trojak 1562, Wilno, Aw: Monogram i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.620, Kurp.814 R, niedobity III+ 113 zł 18-05-1996
trojak 1562, Wilno, j.w., Gum.620, Kurp.816 R III 107 zł 18-05-1996
trojak 1563, Wilno, Aw: Monogram i napis, Rw: Pogoń w tarczy i napis, Gum.622, Kurp.832 R III 129 zł 18-05-1996
trojak 1564, Wilno, j.w., Gum.622, Kurp.839 R, niedobity III+ 104 zł 18-05-1996
trojak 1565, Wilno, Aw: Pogoń i napis, Rw: Napis: QVI HABITAT.. Gum.623, Kurp.846 R3, T.15, moneta zwanatrojakiem szyderczym z cytatem z psalmu II- 856 zł 18-05-1996
grosz 1547, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.610, Kurp.762 R III+ 86 zł 18-05-1996
null image
grosz na stopę polską 1566, Tykocin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.610, Kurp.766 R III 52 zł 18-05-1996
półgrosz 1545, Wilno, Aw: Pogoń i napis, Rw: Orzeł i napis, Gum.596, Kurp.660 R6, T.30 II- 418 zł 18-05-1996
null image
półgrosz 1547, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.598, Kurp.669 R II+ 28 zł 18-05-1996
null image
półgrosz 1548, Wilno, j.w., Gum.598, Kurp.671 R I- 48 zł 18-05-1996
null image
półgrosz 1549, Wilno, j.w., Gum.598, Kurp.673 R I- 45 zł 18-05-1996
null image
półgrosz 1550, Wilno, j.w., Gum.598, Kurp.676 R I- 45 zł 18-05-1996
półgrosz 1551, Wilno, j.w., Gum.598, Kurp.677 Rl I- 59 zł 18-05-1996
półgrosz 1562, Wilno, j.w., Gum.603, Kurp.727 R6, rzadka odmiana z herbem Topór przedzielającym napis otokowyu dołu II+ 124 zł 18-05-1996
null image
półgrosz 1563, Wilno, j.w., Gum.604, Kurp.732 R, rzadsza odmiana; mała Pogoń II+ 33 zł 18-05-1996
null image
dwudenar 1566, Wilno, Aw: Monogram, Rw: Pogoń, Gum.595, Kurp.655 R III 40 zł 18-05-1996
dwudenar 1567, Wilno, j.w., Gum.595, Kurp.657 R III 39 zł 18-05-1996
denar 1549, Gdańsk, Aw: Orzeł Prus Królewskich, Rw: Herb Gdańska, Gum.640, Kurp.920 R2 II 177 zł 18-05-1996
denar 1554, Wilno, Aw: Orzeł, Rw: Pogoń, Gum.592, Kurp.641 Rl II- 75 zł 18-05-1996
denar 1554, Gdańsk, Aw: Orzeł Prus Królewskich, Rw: Herb Gdańska, Gum.640, Kurp.925 R3 I- 247 zł 18-05-1996
null image
denar 1555, Wilno, Aw: Orzeł, Rw: Pogoń, Gum.592, Kurp.642 R3 II- 91 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583