Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 235 706

W naszym archiwum jest obecnie 235 706 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1855, Paryż, złoto, 6.45 g III+ 250 zł 01-01-2000
20 franków 1862, Paryż, złoto, 6.44 g II- 250 zł 01-01-2000
20 franków 1892, Paryż, złoto, 6.45 g I- 250 zł 01-01-2000
20 franków 1909, Paryż, złoto, 6.44 g I- 250 zł 01-01-2000
20 marek 1886, Berlin, złoto, 7.94 g II 300 zł 01-01-2000
20 marek 1889, Berlin, złoto 7. 95 g II 300 zł 01-01-2000
20 marek 1895, Berlin, złoto, 7.95 g II 300 zł 01-01-2000
20 lirów 1863, Turyn, złoto 6.44 g II- 260 zł 01-01-2000
10 marek 1872, Frankfurt, złoto, 3.92 g III+ 180 zł 01-01-2000
10 marek 1872, Hanower, złoto, 3.92 g III+ 180 zł 01-01-2000
10 marek 1896, Berlin, złoto, 3.95 g III+ 200 zł 01-01-2000
10 marek 1888, Berlin, złoto, 3.95 g II 260 zł 01-01-2000
5 rubli 1888, Petersburg, złoto, 6.43 g II+ 520 zł 01-01-2000
5 rubli 1864, Petersburg, złoto, 6.50 g II 550 zł 01-01-2000
trojak 1814, Warszawa III 45 zł 01-01-2000
2 grosze srebrne 1874, Warszawa III+ 60 zł 01-01-2000
denar krzyżowy XI w, Słowianie, moneta, która była w obiegu w Polsce III 60 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk, odmiana z długą kryzą i podłużną tarczą herbową, ładnie zachowany egzemplarz wybity z końcówki blachy II 150 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk, odmiana z długą i wysoką kryzą, owalna tarcza herbowa, ładnia zachowana moneta wybita z końcówki blachy II+ 200 zł 01-01-2000
ort 1616, Gdańsk III+ 180 zł 01-01-2000
ort 1617, Gdańsk III 100 zł 01-01-2000
ort 1618, Gdańsk, III 100 zł 01-01-2000
ort 1623, Gdańsk III+ 140 zł 01-01-2000
ort 1624/3, Gdańsk, w końcówce daty cyfra 4 przerobiona z cyfry 3 III+ 160 zł 01-01-2000
ort 1625, Gdańsk III+ 160 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583