Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 złotych 1933, Jan III Sobieski III+ 70 zł 14-02-2003
1 złoty 1925, Dziewczyna z kłosami III 50 zł 14-02-2003
5 złotych 1928, Warszawa, , NIKE, ze znakiem mennicy II+ 420 zł 14-02-2003
2 złote 1925, Filadelfia, Dziewczyna z kłosami, bez kropki III 100 zł 14-02-2003
1 złoty 1924, Dziewczyna z kłosami I- 220 zł 14-02-2003
grosz 1925 II 40 zł 14-02-2003
100 escudos 1990, wizyta papieża Jana Pawła II, miedzionikiel I 50 zł 14-02-2003
10 centów 1911, srebro 2.66 g, bardzo rzadkie III 100 zł 14-02-2003
półgrosz 1549, Wilno I 80 zł 14-02-2003
półgrosz 1558, Wilno II- 40 zł 14-02-2003
trojak 1621, Kraków II- 40 zł 14-02-2003
trojak 1622, Kraków II 40 zł 14-02-2003
trojak 1623, Kraków II 40 zł 14-02-2003
trojak 1594, Ryga II- 60 zł 14-02-2003
250 liwrów (28.09.1793), Pick A.75 VI 30 zł 14-02-2003
50 soli 23.05.1793, Pick A70.b III+ 25 zł 14-02-2003
5 liwrów 3.10.1793, Pick A 76 III+ 30 zł 14-02-2003
100 franków (7.01.1795), Pick A78 III- 35 zł 14-02-2003
10 soli 24.10.1792, Pick A64.a III- 20 zł 14-02-2003
5 liwrów 6.05.1791, Pick A42 IV 30 zł 14-02-2003
5 liwrów 1.11.1791, Pick A50 IV+ 35 zł 14-02-2003
15 soli 24.10.1792, Pick A65 II+ 30 zł 14-02-2003
25 soli 4.01.1792, Pick A 55 II 30 zł 14-02-2003
15 soli 23.05.1793, Pick A69 IV 20 zł 14-02-2003
50 soli 23.05.1793, Pick A70.b I 60 zł 14-02-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583