Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 246 125

W naszym archiwum jest obecnie 246 125 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości, brąz, 35 mm, medal ze wstążką II+ 30 zł 31-01-2003
Medal za Długoletnią Służbę (X), brąz, 35 mm, medal ze wstążką i miniaturką II+ 35 zł 31-01-2003
Krzyż Walecznych, Bliski Wschód 1944-1945 dla II Korpusu, typ Krogulec 23, brąz, 43 mm, brak wstążki II+ 80 zł 31-01-2003
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski III klasa, 62 mm, order w oryginalnym pudełku I 150 zł 31-01-2003
Złoty Krzyż Zasługi, brąz złocony, 41.3 mm, wersja warszawska, krzyż ze wstążką I 50 zł 31-01-2003
Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wersja I, 41 mm, odznaczenie w oryginalnym pudełku I 100 zł 31-01-2003
Złota Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie, biały metal złocony I 25 zł 31-01-2003
Brązowa Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Ciechanowskiego, brąz I 25 zł 31-01-2003
Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Gorzowskiego, brąz złocony I 25 zł 31-01-2003
Srebrna Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Piotrkowskiego, biały metal oksydowany I 25 zł 31-01-2003
Brązowa Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Płockiego, brąz I 25 zł 31-01-2003
Złota Odznaka Za Zasługi Dla Województwa Warszawskiego, brąz złocony I 25 zł 31-01-2003
Odznaka Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa, brąz złocony I 25 zł 31-01-2003
Odznaka Zasłużony Pracownik Handlu i Usług, brąz złocony I 25 zł 31-01-2003
Medal Za Zdławienie Powstania Styczniowego 1863-1864, jasny brąz, 28 mm, brak uszka, Czepurnow 669 III+ 60 zł 31-01-2003
Medal Za Dzielność 4 stopień, srebro, 28 mm, numer 127304, Czepurnow 879 III 125 zł 31-01-2003
Medal Na Pamiątkę 300-lecia Panowania Dynastii Romanowych 1613-1913, odmiana bez krzyża Św. Jerzego na mundurze cara, jasny brąz, 28 mm, Czepurnow 1012 II+ 45 zł 31-01-2003
Medal Za Wyzwolenie Warszawy 17 stycznia 1945, brąz złocony, 32 mm, brak wstążki I- 25 zł 31-01-2003
Złoty Krzyż Zasługi Niemieckich Matek (model 2-gi 1939-1945), brąz złocony, 43x36 mm, krzyż ze wstążką w oryginalnym etui I 150 zł 31-01-2003
Mikołaj I 1825-1855, Medal Na śmierć Aleksandra I (1826), medal niesygnowany, srebro, 26 mm, 8.95 g II- 150 zł 31-01-2003
Wystawa Higieniczna w Warszawie 91896), medal sygnowany J.M. (Jan Meissner) oraz Gerlach i Meissner, cynk, 27 mm II 75 zł 31-01-2003
dukat 1817, złoto 3.47 g II 550 zł 31-01-2003
dukat 1844, Krzemnica, złoto 3.47 g III 350 zł 31-01-2003
dukat 1848, Krzemnica, złoto 3.46 g III+ 350 zł 31-01-2003
20 koron 1913, złoto 8.95 g I 430 zł 31-01-2003

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583