Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 229 508

W naszym archiwum jest obecnie 229 508 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Rw: stojąca Hilaritas, Kauk.14 III 70 zł 01-01-2000
10 marek 1873, Hanower, złoto 3.97g II 220 zł 01-01-2000
7 1/2 rubla 1897, złoto 6.44g II- 450 zł 01-01-2000
1 funt 1908, złoto 7.98g II 300 zł 01-01-2000
1 funt 1899, Londyn, złoto 7.93g III 300 zł 01-01-2000
20 franków 1930, złoto 6.44g I 250 zł 01-01-2000
20 franków 1935, złoto 6.44g I 250 zł 01-01-2000
20 franków 1877, złoto 6.44g II- 250 zł 01-01-2000
dirhem 908-909 A,D,, Taszkient, srebro 26 mm, moneta masowo przywożona do Polski przez kupców arabskich w X i XI wieku, była w obiegu na ziemiach polskich II- 80 zł 01-01-2000
obol krzyżowy XI wiek, Polska lub Saksonia, moneta przez Gumowskiego zaliczana bezwzględnie do monet polskich, potwierdzają to dane ze skarbu ze Słuszkowa, na rewersie pastorał i kulki, Aw: Krzyż, obole są rzad.. II- 60 zł 01-01-2000
denar krzyżowy XI wiek, Polska lub Saksonia, moneta zaliczana przez Gumowskiego do monet polskich, potwierdzają to dane ze skarbu ze Słuszkowa, Aw; Krzyż i kulki, Rw: Krzyż równoramienny, srebro 1.04 g, CNP 657 II- 50 zł 01-01-2000
brakteat XIII w., w tarczy krzyż, dwie gwiazdki po bokach, srebro 15mm, Waschiński 54 II 60 zł 01-01-2000
follis, Rw: stojący Jowisz i napis, brąz, 20 mm, Sear 3798 III+ 50 zł 01-01-2000
20 marek 1879, złoto 6.44g I 580 zł 01-01-2000
5 rubli 1846, Petersburg, złoto 6.50g II- 500 zł 01-01-2000
100 złotych 1996, Orzeł bielik, złoto 7.84g St. Lustrz. 350 zł 01-01-2000
talar 1786, wybity dla Niderlandów III- 40 zł 01-01-2000
talar 1760, ślad po zawieszce III- 40 zł 01-01-2000
10 marek 1993, Robert Koch, wybito stemplem lustrzanym I 30 zł 01-01-2000
10 marek, Arthur Schopenhauer, wybito stemplem lustrzanym I- 25 zł 01-01-2000
10 marek 1994, Der Deutsche Widerstand, RUCH OPORU, wybite stemplem lustrzanym I- 25 zł 01-01-2000
10 marek 1994, Karlsruhe, Johann Gottfried Herder, wybito stemplem lustrzanym I 30 zł 01-01-2000
10 marek 2000, Johann Sebastian Bach I 25 zł 01-01-2000
10 marek 1999, Goethe I 25 zł 01-01-2000
talar koronacyjny 1861, Thun 265 III- 35 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583