Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 368 319

W naszym archiwum jest obecnie 368 319 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/2 patagona 1619, Antwerpia, Delmonte 261 III/III+ 130 zł 20-10-2016
1/2 patagona bez daty, Antwerpia, Delmonte 261 III 85 zł 20-10-2016
patagon 1621, Bruksela, Dav. 4437, Delmonte 260 III 240 zł 20-10-2016
patagon 1628, Tournai (Doornik), patyna, Dav. 4470, Delmonte 300 III 250 zł 20-10-2016
1/4 patagona 1624, Bruksela, wyszczerbienie krążka, Delmonte 311 III/III+ 100 zł 20-10-2016
1/4 patagona 1627, Bruksela, Delmonte 311 IV 28 zł 20-10-2016
1/4 patagona bez daty, Antwerpia, patyna, Delmonte 268 III/III+ 48 zł 20-10-2016
1/4 patagona bez daty, Antwerpia, bez obwódek na awersie i rewersie, Delmonte 268 III 85 zł 20-10-2016
1/2 patagona 1633, Antwerpia, lekko wyszczerbiony krążek, Delmonte 301 III/III+ 165 zł 20-10-2016
1/4 patagona bez daty, Brugia, Delmonte 272 III/III+ 80 zł 20-10-2016
1/4 patagona 1617, Bois-le-Duc-’s-Hertogenbosch, rzadka, Delmonte 270 (R1) III 85 zł 20-10-2016
1/2 patagona 1672, Brugia, Delmonte 348 (R1) III+ 300 zł 20-10-2016
1/4 patagona bez daty, Tournai (Doornik), Delmonte 273 III/IV 36 zł 20-10-2016
1/4 patagona 1626, Antwerpia, Delmonte 309 IV+ 40 zł 20-10-2016
talar lewkowy (Leeuwendaalder) 1647, lew w tarczy bez korony, patyna, Dav. 4863, Delmonte 845, Verk. 107.4, Purmer Ut37 III/III+ 220 zł 20-10-2016
talar (silverdukat) 1694, Dav. 4898, Delmonte 969, Verk. 47.4, Purmer Ho49 III+ 350 zł 20-10-2016
talar (silverdukat) 1694, Dav. 4908, Delmonte 971 (R1), Verk. 65.4, Purmer Wf37 III/III+ 220 zł 20-10-2016
talar (silverdukat) 1676, Dav. 4914, Delmonte 976, Verk. 86.1, Purmer Ze50 III/III- 210 zł 20-10-2016
1/4 patagona bez daty, Tournai (Doornik), Delmonte 273 III/IV 26 zł 20-10-2016
28 stuberów (gulden) bez daty, miejscowa ciemna patyna, Dav. 507 III 90 zł 20-10-2016
denar 75, Roma, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, Rw: Siedząca w lewo Pax, trzymająca gałązkę i napis PON MAX TR P COS VI, srebro, RIC 772 III- 130 zł 20-10-2016
denar 80, Roma, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M, Rw: Pusty tron z trójkątnym oparciem udekorowanym palmami, wokoło napis TR P IX IMP XV COS VIII P P, srebro, rzadki, RIC 124 III 190 zł 20-10-2016
denar 82, Roma, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis IMP CAES DOMITIANVS AVG P M, Rw: Krocząca w prawo Minerwa z włócznią i tarczą, wokoło napis TR POT - COS VIII P P, srebro, RIC 98 III 90 zł 20-10-2016
denar 92, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TR P XI, Rw: Krocząca w prawo Minerwa z włócznią i tarczą, srebro, RIC 167a III/III- 90 zł 20-10-2016
denar 101-102, Rzym, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM, Rw: Krocząca Wiktoria w lewo, trzymająca gałązkę palmową i wieniec, w otoku napis P M TR P COS IIII P P, srebro, RIC 64 III+ 135 zł 20-10-2016

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583