Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 330 140

W naszym archiwum jest obecnie 330 140 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1682, Kraków, popiersie króla w zbroi i koronie, bez obwódki, Kop. 1961 III 105 zł 19-11-2015
trojak 1755, Gdańsk, Iger G.55.2.a (R), CNG 406, Kahnt 733 III 320 zł 19-11-2015
trojak 1765, Toruń, na rewersie z kropką rozpoczynającą napis, poniżej tarczy miejskiej inicjały mincerza mennicy S-B (Szymon Brückman), rzadki, Iger T.65.1.a (R3), Plage 516, H.Cz. 3049, CNCT 1816 III- 210 zł 19-11-2015
medal ЗА ХРАБРОСТЬ (Za Dzielność) 4 stopień typ III, na stronie odwrotnej numer 60204, srebro 28 mm, 15.55 g, brak wstążki, lekko czyszczony, nierówna patyna, Diakov 1133.10 (R2) III 250 zł 19-11-2015
ort 1657, Kraków, litery IT pod popiersiem, na rewersie S-CH po bokach tarczy, u dołu głowa wołu, Kop. 1752 III- 210 zł 19-11-2015
ort 1668, Bydgoszcz, na awersie z inicjałami TLB i herbem Ślepowron w tarczy pod popiersiem króla, ozdobniki po bokach tarczy herbowej, Kop. 1774 III- 55 zł 19-11-2015
szostak 1667, Bydgoszcz, duża ciekawostka - pod popiersiem dwie tarcze herbowe podskarbiego Ślepowron i herb Wazów Snopek (!!), na rewersie inicjały TL-B, Kop. 1688 (R) - podobny III- 155 zł 19-11-2015
szóstak 1662 GB-A, Lwów, z herbem Ślepowron na awersie, odmiana z arabską cyfrą 2 w dacie, wada krążka, resztki grynszpanu, Kop. 1665 (R1) III- 80 zł 19-11-2015
szóstak 1662 GB-A, Lwów, z herbem Ślepowron na awersie, odmiana z arabską cyfrą 2 w dacie, resztki grynszpanu na awersie, Kop. 1665 (R1) III- 70 zł 19-11-2015
szóstak 1681, Bydgoszcz, popiersie króla w płasczu i wieńcu laurowym, pod popiersiem inicjały TL-B, kropka między tarczami herbowymi, Kop. 1953 III 80 zł 19-11-2015
szóstak 1682, Kraków, popiersie króla w wieńcu laurowym i płaszczu, na rewersie herb Leliwa, po między tarczami herbowymi litera M, dość ładny, Kop. 1959 (R) III+ 85 zł 19-11-2015
szóstak 1683, Bydgoszcz, popiersie króla w wieńcu laurowym i płaszczu, z herbem Leliwa na rewersie, Kop. 1963 III 50 zł 19-11-2015
szóstak 1684, Bydgoszcz, popiersie króla w wieńcu laurowym i płaszczu, na rewersie herb Jelita, Kop. 1968 III 50 zł 19-11-2015
szóstak 1684, Bydgoszcz, popiersie króla w wieńcu laurowym i płaszczu, na rewersie herb Jelita, Kop. 1968 III 50 zł 19-11-2015
szóstak 1679 HS, Królewiec, rzadszy rocznik, Neumann 11.120a, Schrötter 1762 III 48 zł 19-11-2015
szóstak 1679 HS, Królewiec, rzadszy rocznik, Neumann 11.120a, Schrötter 1763 III 48 zł 19-11-2015
szóstak 1709 CG, Królewiec, resztki grynszpanu, rzadki, Neumann 20, Schrötter 322 III+ 150 zł 19-11-2015
szóstak 1717 CG, Królewiec, resztki grynszpanu, rzadki, Neumann 28, Schrötter 452 III 145 zł 19-11-2015
jen 1891 - 24 rok panowania, srebro 26.96 g, KM Y-A25.3 II- 220 zł 19-11-2015
denar z lat 1146-1157, Aw: Książę z mieczem trzymanym poziomo siedzący na tronie na wprost, BOLEZLAVS; Rw: Głowa w prostokątnej ramce, S ADALBERTVS, srebro 0.53 g, rzadsza odmiana, ładny, Str. 51, Gum-H. 88, Su.. II- 960 zł 19-11-2015
szóstak 1702, Lipsk, z datą na końcu napisu otokowego, Kahnt 331, Kop. 2011 (R1), Merseb. 1652 III 165 zł 19-11-2015
dwuzłotówka 1753, Lipsk, masywne popiersie, "efraimek", Kahnt 683 var. e, Olding 471 III+ 140 zł 19-11-2015
szóstak 1754, Lipsk, buldogowate popiersie, na rewersie nominał i litery E-C, Kahnt 693 var. e, Merseb. 1785 III 185 zł 19-11-2015
szóstak 1755, Lipsk, buldogowate popiersie, korona króla żeberkowana, na rewersie nominał i litery E-C, ładny, Kahnt 693 var. i, Merseb. 1785 II-/III+ 190 zł 19-11-2015
trojak 1763, Gdańsk, rzadsza odmiana z niżej położoną literą E w napisie R E Œ, CNG 408.II, Iger G.63.1.a (R), Kop. 7742 (R2) IV 46 zł 19-11-2015

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583