Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 317 514

W naszym archiwum jest obecnie 317 514 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal Jana III na traktat Grzymułtowskiego z Rosją, Aw: Popiersie króla w koronie w prawo, w otoku napis IO: III DACICVS - TVRC. TART. POLON. REX. MAX., Rw: Dwie postacie, Jan III Sobieski i regentka Zofia Alek.. II- 120 zł 27-08-2015
medalu koronacyjnego Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Aw: Popiersie króla w prawo, w otoku napis: MICHAEL D.G.REX POL:M.D LIT:RUS:PRUS:MAS: SAMOG, Rw: Stół, na nim korona, w tle balustrada, powyżej anioł z uni.. III+ 210 zł 27-08-2015
medal z Zygmuntem II Augustem, Aw: Popiersie Zygmunta Augusta w prawo, z koroną na głowie. W otoku za wypukłą obwódką napis: SIGISMUNDUS AUGUSTUS REX POLONIAE, za drugą obwódką wieniec pleciony z liści, Rw: Orz.. III+ 330 zł 27-08-2015
medal Zygmunt Stary 1527 r., Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis D SIGIS I R P P P P EF AD VIVAM IMAGI ÆTA GO Rw: W centrum tarcza herbowa z orłem polskim zwieńczona dużą koroną, z boku i poniżej cztery inne t.. III+ 260 zł 27-08-2015
szóstak bez daty, Kraków, pod popiersiem herb Ślepowron w tarczy, na rewersie litery A-T, niedobity, rzadki, Tyszk. 5 Mk III/III+ 720 zł 27-08-2015
szóstak 1662 A.C.-P.T., Kraków, odmiana z herbem Ślepowron w tarczy na awersie, rzadszy typ monety, Kop. 1658 (R1) III/III- 105 zł 27-08-2015
szóstak 1662 A.C.-P.T., Kraków, odmiana z herbem Ślepowron w tarczy na awersie, rzadszy typ monety, Kop. 1658 (R1) III/III+ 240 zł 27-08-2015
szóstak 1661 T-T, Bydgoszcz, herb Ślepowron na rewersie, Kop. 1629 (R) II-/III+ 75 zł 27-08-2015
szóstak 1662 T-T, Bydgoszcz, herb Ślepowron na rewersie, odmiana bez obwódek, Kop. 1650 III/III+ 65 zł 27-08-2015
szóstak 1659 TL-B, Kraków, gwiazdka między tarczami herbowymi, Kop. 1617 III+/II- 155 zł 27-08-2015
szóstak 1660 TLB, Kraków, na awersie herb Ślepowron bez obwódki i napis IOAN.CASIM.DG.-.REX.POL.&.SVE., obwódki na awersie i rewersie, Kop. 1622 III+ 75 zł 27-08-2015
szóstak 1660 TLB, Kraków, na awersie herb Ślepowron bez obwódki i napis IOAN.CASIM.DG.-.REX.POL.&.SVE., obwódki na awersie i rewersie, Kop. 1622 III+ 220 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1867 СПБ - НI, Petersburg, cyfra 7 w dacie większa, bardzo ładne, Bitkin 214, Adrianov 1867б II+ 130 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1868 СПБ - НI, Petersburg, koń św. Jerzego z 3 nogami, bardzo ładne, Bitkin 216, Adrianov 1868а II+ 80 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1869 СПБ - НI, Petersburg, bardzo ładne, Bitkin 217, Adrianov 1869 II+ 120 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1870 СПБ - НI, Petersburg, bardzo ładne, Bitkin 218, Adrianov 1870 II+ 80 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1871 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, piękne, Bitkin 220, Adrianov 1871б I/I- 230 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1871 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, bardzo ładne, Bitkin 220, Adrianov 1871б I-/II+ 140 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1871 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, bardzo ładne, Bitkin 220, Adrianov 1871б II+ 60 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1871 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, bardzo ładne, Bitkin 220, Adrianov 1871б II+ 65 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1872 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, bardzo ładne, Bitkin 222, Adrianov 1872б II+/I- 125 zł 27-08-2015
20 kopiejek 1873 СПБ - НI, Petersburg, na awersie mały order św. Andrzeja, bardzo ładne, Bitkin 224, Adrianov 1873б I-/II+ 135 zł 27-08-2015
półgrosz litewski 1517, Wilno, piękny, Ivanauskas 1S146-5, Kop. 3145 (R) II+ 38 zł 27-08-2015
półgrosz litewski 1513, Wilno, skrócona data 13, lekko niedobity, ale piękny, Ivanauskas 1S72-4, Kop. 3139 (R) II+ 40 zł 27-08-2015
grosz koronny 1529, Kraków, herb Odrowąż pomiędzy rozetkami, PN.13-Dut.12 III- 38 zł 27-08-2015

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583