Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 298 919

W naszym archiwum jest obecnie 298 919 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dwuzłotówka 1794, Warszawa, rzadka odmiana z napisem 42 1/4, Plage 348, Berezowski 7.50 zł III/IV 150 zł 22-01-2015
złotówka 1766, Warszawa, na rewersie duże Orły i Pogonie i gruby wieniec , Plage 273, Berezowski 1.25 zł III 160 zł 22-01-2015
złotówka 1789 EB, Warszawa, Plage 297, Berezowski 1.25 zł III- 95 zł 22-01-2015
złotówka 1792 MV, Warszawa, Plage 300, Berezowski 1.25 zł III/III- 120 zł 22-01-2015
złotówka 1794 MV, Warszawa, na rewersie odmiana z napisem 83 1/2, Plage 302, Berezowski 2.50 zł III/III- 160 zł 22-01-2015
2 grosze srebrne (półzłotek) 1767 FS, Warszawa, rozległa data i szeroka tarcza herbowa, Plage 247 III 120 zł 22-01-2015
2 grosze srebrne (półzłotek) 1766 FS, Warszawa, odmiana z wąską tarczą herbową i końcówką napisu POL M D L, Plage 242 III/III+ 95 zł 22-01-2015
grosz srebrny 1767, Warszawa, odmiana z wąską koroną w monogramie i dużą cyfrą 6 w dacie, Plage 218 III/III+ 175 zł 22-01-2015
grosz z miedzi krajowej 1788 EB, Warszawa, rzadki, Plage-miedź 174, Berezowski 2 zł, Tyszk 2 III+ 310 zł 22-01-2015
grosz 1767/G, Kraków, duży monogram pod płaską koroną. Wieniec z podwójnych i potrójnych listków, bez jagódek, napis w otoku dużymi literami, rzadki, Plage-miedź 99 III+ 60 zł 22-01-2015
grosz 1779, Warszawa, Plage-miedź 151 III 32 zł 22-01-2015
ort 1622, Królewiec, Olding 41.a, Bahrf. 1423 III 230 zł 22-01-2015
100 złotych 02.06.1932, seria AS., numeracja 2555003, prawy dolny róg złamany, ale bardzo ładnie zachowane, Lucow 670 (R0), Miłczak'12 73a II+ 50 zł 22-01-2015
100 złotych 02.06.1932, seria AM., numeracja 1789426, znak wodny "+X+", zgięty w pionie, ale przyzwoity egzemplarz z naturalnym pofalowaniem papieru wskutek druku na mokro, Lucow 670a (R2), Miłczak 73b II/II+ 50 zł 22-01-2015
2 złote - fałszerstwo z epoki 28.02.1919, seria 38B, numeracja 655802, ośmiokrotnie perforowane, Lucow patrz 567 (R4), Miłczak patrz 48b V 130 zł 22-01-2015
1.000 złotych 29.10.1965, seria S, numeracja 3289349, pięknie zachowane, Lucow 1364 (R2), Miłczak 141aa I 170 zł 22-01-2015
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż patriarchalny i kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.04 g, Dbg 1339, Gum.CNP typ V, Str. 24 III 75 zł 22-01-2015
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż patriarchalny i kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.01 g, Dbg 1339, Gum.CNP typ V, Str. 24 III 70 zł 22-01-2015
grosso agontano XIII-XVIII w., Aw: Krzyż i napis w otoku: DE ANCONA, Rw: Stojący Judasz Cyriacus (patron Ankony) z uniesioną dłonią oraz pastorałem, P P SQVIRIACVS, srebro 2.19 g, ciemna patyna, Biaggi 34 III- 90 zł 22-01-2015
zestaw 3 denarów, Kraków, 2 x denar koronny Władysława Jagiełły (1386-1434) 1 x denar koronny Jan Olbracht (1492-1501), razem 3 sztuki III 60 zł 22-01-2015
grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, lekko niedobity i dwukrotnie uderzony stemplem III- 185 zł 22-01-2015
grosz praski, Aw: Korona i napis w podwójnym otoku, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, dość ładnie zachowany III+ 300 zł 22-01-2015
grosz 1526, Kraków, rzadki rocznik, PN.13-Dut.2 (R4), Tyszk. 3 III 120 zł 22-01-2015
grosz 1528, Kraków, odmiana z herbem Odrowąż pomiędzy gwiazdkami, miejscowa, zielonkawa patyna, dość ładny, PN.13-Dut.9 (R1) III 85 zł 22-01-2015
grosz 1529, Kraków, z końcówką napisu POLONIE, PN.13-Dut.12 III/III+ 130 zł 22-01-2015

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583