Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 288 482

W naszym archiwum jest obecnie 288 482 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
rubel 1776/СПБ ЯЧ, Petersburg, Bitkin 221 IV+ 330 zł 02-10-2014
rubel 1801/CM-АИ, Petersburg, Bitkin 46 III- 470 zł 02-10-2014
rubel 1805/СПБ ФГ, Petersburg (Bankowskij Dwor), Bitkin 40 IV 370 zł 02-10-2014
rubel 1814/СПБ МФ, Petersburg, Bitkin 109 III 220 zł 02-10-2014
rubel 1815/СПБ МФ, Petersburg, Bitkin 111 III 210 zł 02-10-2014
rubel 1818/СПБ ПС, Petersburg, Bitkin 123 III- 125 zł 02-10-2014
rubel 1818/СПБ ПС, Petersburg, odmiana z dłuższym ogonem Orła, Bitkin 124 III 185 zł 02-10-2014
rubel 1829/СПБ НГ, Petersburg, Bitkin 107 III 370 zł 02-10-2014
rubel 1831/СПБ НГ, Petersburg, rzadka odmiana z otwartą cyfrą 2 w napisie 21 ДОЛЯ, Bitkin 111 (R) III- 360 zł 02-10-2014
rubel 1843/СПБ АЧ, Petersburg, Bitkin 186 III/III+ 410 zł 02-10-2014
połtina 1854/СПБ HI, Petersburg, ładna, Bitkin 270 II- 320 zł 02-10-2014
rubel 1878/СПБ HФ, Petersburg, Bitkin 92 III+ 340 zł 02-10-2014
rubel 1878/СПБ HФ, Petersburg, Bitkin 92 III 290 zł 02-10-2014
rubel 1896/★, Paryż, Bitkin 193, Kazakov 33 III 110 zł 02-10-2014
rubel 1898/AГ, Petersburg, Bitkin 43, Kazakov 114 III+ 110 zł 02-10-2014
rubel 1899/ФЗ, Petersburg, odmiana z popiersiem bliżej rantu, Bitkin 49, Kazakov 162 III/III+ 125 zł 02-10-2014
50 kopiejek 1913/BC, Petersburg, ładnie zachowane, Bitkin 93, Kazakov 440 II 130 zł 02-10-2014
50 kopiejek 1912/ЭБ, Petersburg, Bitkin 91, Kazakov 417 II- 85 zł 02-10-2014
rubel 1913, Petersburg, 300 - lecie panowania dynastii Romanowych, bardzo ładny, Bitkin 336, Kazakov 454 II/II+ 460 zł 02-10-2014
rubel 1913, Petersburg, 300 - lecie panowania dynastii Romanowych, ładny, Bitkin 336, Kazakov 454 II 400 zł 02-10-2014
półtalar 1788/E.B., Warszawa, Berezowski (4 zł), Plage 371, Tyszkiewicz (2.50 mk) III 960 zł 02-10-2014
talar 1794, Warszawa, odmiana krótsza gałązka lauru z prawej strony, Berezowski (7.50 zł), Dav. 1623, Plage 373 III 1 000 zł 02-10-2014
talar 1766/FS, Warszawa, Aw: Popiersie króla w zbroi, z kropką po COLONIEN, Berezowski (15 zł), Dav. 1618, Plage 380 III+ 2 900 zł 02-10-2014
rubel 1921/AГ, Petersburg, Parchimowicz 5a II- 200 zł 02-10-2014
50 kopiejek 1913/BC, Petersburg, ładnie zachowane, Bitkin 93, Kazakov 440 II 120 zł 02-10-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583