Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 805

W naszym archiwum jest obecnie 269 805 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1612, Kraków, Gum.H. 949, Gum.P. 1053, Kop. 799 II- 65 zł 28-08-2014
grosz 1612, Kraków, Gum.H. 949, Gum.P. 1053, Kop. 799 II- 60 zł 28-08-2014
grosz 1613, Kraków, na awersie korona, Kop. 801 II- 85 zł 28-08-2014
grosz 1613, Kraków, na awersie korona, bardzo ładny, Kop. 801 II 95 zł 28-08-2014
grosz 1614, Kraków, bardzo ładny, Kop. 803 (R) II/II+ 95 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Aw: Kapliczka z krzyżykiem, Rw: Krzyż z kulkami, srebro 1.04 g III- 46 zł 28-08-2014
zestaw: 2 x denar typu OAP X-XI w., Aw: Kapliczka z krzyżykiem, Rw: Krzyż z kulkami, srebro 1.13 g / 1.18 g - razem 2 sztuki, pęknięty i przedziurawiony IV 60 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka z belkami wewnątrz, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.37 g, Dbg. 1167 III 90 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka z belkami wewnątrz, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.36 g, Dbg. 1167 III 70 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka z belkami wewnątrz, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.24 g, Dbg. 1167 III- 70 zł 28-08-2014
denar X-XI w., Aw: Krzyż prosty, Rw: Napis S-COLONIA-A, srebro 1.33 g, Dbg 331 III 65 zł 28-08-2014
zestaw dwóch denarów arcybiskupstwa kolońskiego X-XI w., Aw: Krzyż prosty, Rw: Napis S-COLONIA-A, srebro 1.48 g / 1.01 g, razem 2 sztuki, Dbg 331 III/IV 95 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.09 g, Dbg. 1167 III 100 zł 28-08-2014
denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka z belkami wewnątrz, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.44 g, Dbg. 1167 III- 60 zł 28-08-2014
2 x denar typu OAP X-XI w., Goslar, Aw: Kapliczka z belkami wewnątrz, Rw: Krzyż z napisem O-D-D-O w kątach, srebro 1.47 g / 1.16 g - razem 2 sztuki, pęknięte, Dbg. 1167 IV 44 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż patriarchalny, w polach kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 0.96 g, CNP typ V, Str. 24 III 65 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż patriarchalny, w polach kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.00 g, patyna, CNP typ V, Str. 24 III 60 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.00 g, CNP typ VI, Str. 23 III 50 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.04 g, CNP typ VI, Str. 23 III 65 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.01 g, CNP typ VI, Str. 23 III- 36 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 0.97 g, ładny, CNP typ VI, Str. 23 III+ 80 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 0.95 g, CNP typ VI, Str. 23 III 38 zł 28-08-2014
denar krzyżowy XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka w polach, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.09 g, CNP typ VI, Str. 23 III 38 zł 28-08-2014
denar XI w., Aw: Krzyż z kulkami w polach, Rw: Napis poziomy OTTO oraz litery powyżej i poniżej, srebro 1.31 g, Dbg 1271 IV 95 zł 28-08-2014
naśladownictwo łupawskie denara krzyżowego, Aw: Imitacja kapliczki w formie prostokąta, Rw: Krzyż kawalerski z kółkami, srebro 1.09 g IV 150 zł 28-08-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583