Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 243 903

W naszym archiwum jest obecnie 243 903 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 fenigów 1920, Gdańsk, Parchimowicz 51, Artur Jezioro 57.2/3 II 350 zł 10-12-2012
1 gulden 1932, Berlin, nikiel 4.98 g, Parchimowicz 62 II- 350 zł 10-12-2012
czworak 1566, Wilno, odmiana napisu L/LITV, Ivanauskas 10SA12-2 III 400 zł 10-12-2012
1 dolar 1886 / O, Nowy Orlean, Typ 'Morgan', pięknie zachowany I-/II+ 300 zł 10-12-2012
1 talar 1858, Wiedeń, Thun 262, Dav. 775 III 250 zł 10-12-2012
5 guldenów 1935, Berlin, Koga, Parchimowicz 68 II/II+ 2 500 zł 10-12-2012
rubel 1996, 50 Lat ONZ, srebro '925', 28.37 g, Parchimowicz 1 I 180 zł 10-12-2012
10 rubli 1999, Gleb Glebow, srebro '925', 16.93 g, nakład 1200 sztuk, Parchimowicz 203 I 80 zł 10-12-2012
10 rubli 2002, Jakub Kolasa, srebro '925', 16.85 g, nakład 1000 sztuk, Parchimowicz 205 I 80 zł 10-12-2012
20 rubli 1997, 75 - lecie Systemu Bankowego Białorusi, srebro '925', 31.17 g, nakład 2000 sztuk, Parchimowicz 303 I 160 zł 10-12-2012
20 rubli 1997, Rocznica Związku Rosji i Białorusi, srebro '925', 34.70 g, nakład 5000 sztuk, Parchimowicz 304 I 160 zł 10-12-2012
20 rubli 1997, Dzień Republiki, srebro '925', 34.81 g, nakład 3000 sztuk, Parchimowicz 305 I 160 zł 10-12-2012
20 rubli 2001, Salt Lake City 2002 - Biathlon, srebro '925', 28.44 g, Parchimowicz 320 I 160 zł 10-12-2012
20 rubli 2001, Salt Lake City 2002 - Narciarstwo w Stylu Wolnym, srebro '925', 33.49 g, nakład 2000 sztuk , Parchimowicz 323 I 160 zł 10-12-2012
20 rubli 2002, Ignacy Domeyko, srebro '925', 33.78 g, nakład 1000 sztuk, Parchimowicz 324 I 150 zł 10-12-2012
5 guldenów 1923, Utrecht, Kościół Marii Panny, bardzo ładne, Parchimowicz 65.a II 1 600 zł 10-12-2012
3 marki 1915, Berlin, Jaeger 163 II 600 zł 10-12-2012
dwudenar litewski 1567, Wilno, srebro 0.48 g III 60 zł 10-12-2012
50 kopiejek 1913/BC, Petersburg, Kazakov 440 II- 100 zł 10-12-2012
50 kopiejek 1912/ЭБ, Petersburg, Kazakov 417 II-/III+ 100 zł 10-12-2012
lot : 8 x 10 kopiejek 1899-1915, Petersburg, w zestawie lata: 1899 (II), 1907 (I), 1909 (II-), 1911 (I-), 1912 (II+), 1913 (I), 1914 (I), 1915 (I), razem 8 sztuk I/II- 200 zł 10-12-2012
medal wybity w 1977 roku w Gdańsku z okazji 230. Rocznicy Urodzin Józefa Wybickiego, przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska autorstwa Marian Zalewski, Aw: popiersie w lewo, w otoku: Józef Wybicki - Twórca Hymnu N.. I 50 zł 10-12-2012
medal z 1946 roku wybity z okazji 200. Rocznicy Urodzin Tadeusza Kościuszki, autorstwa Stanisława Ostrowskiego, wybity w USA, Aw: popiersie naczelnika w stroju generała wojsk amerykańskich, bez nakrycia głowy, .. I- 200 zł 10-12-2012
medal z 1978 roku z Janem Pawełem II, Aw: Jan Paweł II z pastorałem i napis w otoku, Rw: Herb papieski i napis wokoło: Gaude - Mater - Polonia, srebro '925' 35 mm 26.26 g, punca na rancie, nakład 18679 sztuk, G.. II+ 100 zł 10-12-2012
niedatowany medal pamiątkowy wybity z okazji Wygranej Wojny Tureckiej, Aw: Popiersie cesarza niemiec i arcyksiążę Austrii w prawo, wokoło napis, Rw: Panoplia, pośród nich dwaj Bogowie oferują korony Wiktorii, u.. II- 400 zł 10-12-2012

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583