Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 250 131

W naszym archiwum jest obecnie 250 131 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 dolar 1925, Fiiladelfia II- 60 zł 13-05-2005
1 dolar 1922, Fiiladelfia II- 50 zł 28-07-2006
ort 1615, Gdańsk II- 420 zł 19-08-2005
3 marki 1908, Jaeger 103 II- 26 zł 28-07-2006
3 marki 1912, Jaeger 103 II- 25 zł 28-07-2006
1 peso 1923, srebro 16,55 g II- 35 zł 14-01-2005
rubel koronacyjny 1883, Petersburg II- 350 zł 14-01-2005
2 marki 1870 II- 150 zł 08-08-2006
ort 1617 SA, Gdańsk, wyraźne literki SA i data 1617 pod herbem Gdańska II- 450 zł 21-01-2005
ort 1618, Gdańsk II- 450 zł 21-01-2005
szóstak 1681, Kraków, litera C dzieli datę, ładny egzemplarz II- 120 zł 01-04-2005
półgrosz 1549, Wilno II- 70 zł 21-01-2005
1/24 talara 1753/A, Berlin, Olding 137 II- 120 zł 28-11-2011
1/24 talara 1754/A, Berlin, Olding 137 II- 120 zł 28-11-2011
1/24 talara 1755/A, Berlin, Olding 137 II- 150 zł 28-11-2011
1/24 talara 1756/A, Berlin, Olding 137 II- 200 zł 28-11-2011
1/24 talara 1757/A, Berlin, Olding 137, Schrötter 700 II- 110 zł 18-10-2012
1/6 talara 1764/E, Królewiec, Olding 116 II- 400 zł 25-05-2005
1/6 talara 1772/E, Królewiec II- 300 zł 12-05-2010
1/12 talara 1750/A, Berlin, Olding 25, Schrötter 304 II- 180 zł 18-10-2012
szeląg II- 120 zł 04-02-2005
szeląg II- 120 zł 01-04-2005
20 piastrów 1937, srebro 27.93 g II- 90 zł 28-01-2005
trojak 1622, Kraków II- 60 zł 07-04-2005
1 dolar 1882/S, San Francisco, lekko czyszczony II- 55 zł 18-02-2005

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583