Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 771

W naszym archiwum jest obecnie 247 771 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1662 HD-L, Toruń, Kop. 8326 (R1) III+ 1 250 zł 12-01-2017
ort 1655 HI-L, Toruń, Kop. 8320 (R1), Tyszkiewicz 2 mk III+ 1 850 zł 12-01-2017
puło ruskie, mennica Lwów, Aw: Ukoronowana gotycka litera L i kółka wewnątrz rozety; Rw: Korona otoczona kulkami wewnątrz rozety, miedź 1.38 g, Huszár 562, Karolkiewicz 2075, Kop. 3060 (R5), Крижанивский 6б III+ 175 zł 12-01-2017
zestaw 4 medali z ekspansji niemieckiej w pierwszych dwóch latach I wojny Światowej, 12.10.1914 Przemyśl, 14.11.1914 Włocławek, 6.12.1914 Łódź, 17.12.1914 Poznań. Na awersach krocząca Wiktoria z mieczem i wieńc.. I- 380 zł 12-01-2017
zestaw 4 medali z ekspansji niemieckiej w pierwszych dwóch latach I wojny Światowej, 26.11.1914 Łowicz, 2.09.1915 Mitawa / 3.11.1915 Ostrołęka, 5.08.1915 Warszawa, 27.08.1915 Złota-Rzeka / Olita, Na awersach kr.. I 340 zł 12-01-2017
denar 1173-1185/90, Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem i biblią, z prawej SA; Rw: Rycerz walczący z lwem, srebro 0.33 g, Such. 2; Str. 46, Frynas S.2.2, Gum.H. 233, Kop. 6424 III+ 340 zł 12-01-2017
denar 1173-1185/90, Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem i biblią, z lewej krzyżyk, między krzyżem a postacią kulka, z prawej SA; Rw: Rycerz walczący z lwem, z lewej 5 kulek ułożone w krzyż, srebro 0.31 g, Such. 2; St.. III+ 470 zł 12-01-2017
denar ok. 1185/90-1201, Wrocław, Aw: W 4 polach dwunitkowego krzyża napis B-O-L-I; Rw: Dwie postacie stojące z chorągwią, po bokach ?-Σ, srebro 0.24 g, Such. 3c; Str. 174c, Frynas S.2.1 III 185 zł 12-01-2017
denar ok. 1177-1201, Wrocław, Aw: W 9 polach dwunitkowego krzyża litery B-O-И-S-A-C-E-?-I; Rw: Dwie postacie stojące z chorągwią, po bokach ?-?, srebro 0.25 g, wykruszony, Such. 3a var; Str. 174ab, Frynas S.2.1 III/III- 90 zł 12-01-2017
denar ok. 1177-1201, Wrocław, Aw: W 8 polach dwunitkowego krzyża napis L-O-D-I-?-?-A-S; Rw: Dwie postacie stojące z chorągwią, po bokach S-?, srebro 0.25 g, Such. 3a var; Str. 174b var, Frynas S.2.1 III 270 zł 12-01-2017
denar 1081-1102, Kraków, Aw: Głowa w lewo; Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.50 g, Frynas P.5.1, Gum.H. 72, Gum.P. 52, Str. 35, Such. XI/1 III 250 zł 12-01-2017
denar 1138-1146, Aw: Książę na tronie, obok giermek, wokoło napis wstecznie LOZE...; Rw: Rycerz walczący ze lwem, srebro 0.53 g, Gum.H. 82, Kop. 49 (R2), Str. 40, Such. XVI, Frynas P.7.1 III 350 zł 12-01-2017
denar 1138-1146, Aw: Książę z mieczem; Rw: Biskup z biblią, srebro 0.42 g, Frynas P.7.4, Gum.H. 86, Kop. 51 (R1), Str. 42, Such. XVII/1 III 520 zł 12-01-2017
denar 1138-1146, Aw: Rycerz z mieczem nad jeńcem; Rw: Orzeł chwytający w locie zająca, srebro 0.51 g, ruda patyna, Frynas P.7.6, Gum.H. 87, Kop. 53 (R2), Str. 43, Such. XVIII III 640 zł 12-01-2017
denar po 1166?, Aw: Książę na tronie; Rw: Orzeł z podniesionymi skrzydłami, srebro 0.35 g, rzadki, Frynas P.8.7, Gum.H. 96, Kop. 63 (R3), Str. 52, Such. XXII/1 III 740 zł 12-01-2017
denar 1039-1125, Lucca, Aw: Monogram Henryka utworzony z dwóch liter I, INPERATOR; Rw: LVCA, wokoło ENRICVS, srebro 0.88 g, ciemna patyna, Biaggi 1056 III 115 zł 12-01-2017
denar typu long cross 997-1003, mennica Exeter, mincerz Byrhferth, Aw: AEDELRED REX AIGLO; Rw: BYR-HFER-DM.O-EAXE, srebro 1.40 g, pęknięty, North 774, Seaby 1151 III/IV 260 zł 12-01-2017
denar typu pointed helmet 1024-1030, srebro 0.69 g, złamany i podklejony, North 782, Seaby 1158 IV 75 zł 12-01-2017
moneta tatarska z kontrmarką przedstawiającą zwierzę, wybitą na ziemi władymirskiej, srebro 1.01 g, Huletski/Petrunin 231A (R V) III+ 460 zł 12-01-2017
zestaw: 5 x pieniądz litewski, mennica Kijów, kontrmarka Kolumny Gedymina, wybita na monecie tatarskiej, łącznie 5 sztuk III 1 450 zł 12-01-2017
półgrosz (kwartnik duży), Kraków, Aw: Król na tronie na wprost z jabłkiem w wysuniętej dłoni i berłem, po bokach rozetki, napis w otoku: MONETA KAZIMIRI, Rw: Orzeł piastowski na wprost z głową w lewo, REGIS POL.. III 680 zł 12-01-2017
kwartnik ruski, Aw: Ukoronowana litera K w rozecie, wokoło REGIS POLONIE K; Rw: Lew kroczący w lewo, wokoło MON...[ETA DOI]...RVCSIE K, srebro 1.33 g, Gum-P. 481, Gum-H. 367, Kop. 3047, Крижанивский 1 III- 480 zł 12-01-2017
kwartnik ruski, Aw: Litera W otoczona kółkami w rozecie, WLADISLAVS DVX; Rw: Lew kroczący w lewo, [MON]ETA RVSSIE, srebro 1.06 g, Gum.H. 402, Gum.P. 496, Крижанивский 3б III 940 zł 12-01-2017
kwartnik ruski, Aw: Ukoronowana litera L, w polu dwukrotnie po trzy kulki; Rw: Lew kroczący w lewo, MONETA RVSSIE, srebro 1.10 g, Frynas H.25.52, Gum.H. 380, Gum.P. 489, Huszár 561, Karolkiewicz 2076, Kop. 3063.. III 195 zł 12-01-2017
kwartnik ruski, Aw: Orzeł heraldyczny, WLADISLAVS REX, Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku MONETA RVSSIE, srebro 0.89 g, Kop. 3065 (R4), Крижанивский 7, Gum.H. 421, Gum.P. 522, Kubiak 66-69 III+ 220 zł 12-01-2017

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583