Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 352 159

W naszym archiwum jest obecnie 352 159 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1597r., Mitawa, j.w., H-Cz. 5179 R3, Kam. 2572 R4. III 153 zł 23-11-1992
trojak 1597r., Mitawa, j.w., H-Cz. 5824 R3, Kam. 2571 R4. III 147 zł 23-11-1992
trojak 1598r., Mitawa, Aw: Portret Wilhelma i napis, Rw: Napis, H-Cz. 5825 R2, Kam. 2575 R3. III 168 zł 23-11-1992
trojak 1600r., Mitawa, j.w., H-Cz. 5182 R4, Kam 2585 R5. II- 436 zł 23-11-1992
null image
półtorak 1689r., Mitawa, Aw: Sześciopolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko i napis, H-Cz. 2538 R5, Kam. 1290 R6. IV 105 zł 23-11-1992
null image
szóstak 1689r., Mitawa, Aw: Portret i napis, Rw: Orzeł i Pogoń w tarczach i napis, H-Cz. 2540 R2, Kam. 1296 R4. III 111 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1762r. i grosz 1762r., Mitawa, H-Cz. 3014 R2, Cz. 8610 R3 (dziurka- błąd blachy). III-II 68 zł 23-11-1992
szeląg 1769r., Mitawa, Aw: Portret i napis, Rw: Orzeł i Pogoń w tarczy i napis, H-Cz. 3024 Rl, Kam. 373 R2. II-I 195 zł 23-11-1992
null image
szeląg 17(64), Mitawa, j.w., nieczytelne bicie monety. III 12 zł 23-11-1992
grosz 1763r., Mitawa, Aw: Monogram EJ i napis, Rw: Dwie tarcze i napis, H-Cz. 3016 R2, Kam. 376 R2. III 66 zł 23-11-1992
trojak 1764r., Mitawa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Dwie tarcze i napis, H-CZ. 3020 R2, Kam. 380 R2. III- 49 zł 23-11-1992
null image
trojak 1765r., Mitawa, j.w., H-Cz. 3025 Rl, Kam. 382 Rl. III- 34 zł 23-11-1992
talar 1780r., Mitawa, Aw: Portret i napis, Rw: Dwie tarcze i napis, H-Cz. 3409, Kam. 390 R2. III 288 zł 23-11-1992
null image
3 krajcary 1608r., Cieszyn, Aw: Portret i napis, Rw: Orzeł cieszyński w tarczy i napis, FbSg 3001. II 47 zł 23-11-1992
null image
3 krajcary 1654r., Opole, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, H-Cz. 7592 R3, Kop. 728, -RR-, FbSg. 2940, bardzo rzadko występująca w handlu drobna moneta Karola Ferdynanda. III 210 zł 23-11-1992
4 dukaty 1610r., Złoty Stok, Aw: Popiersia książąt i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 131. 2.d., -RRR-, FbSg. 1446., Fr. 3152 (ślad pouchu?). II 2 184 zł 23-11-1992
dukat 1606r., Złoty Stok, Aw: Popiersia książąt i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 159. IV. 1., -RR-, FbSg. 1409, Fr. 3142. II 1 260 zł 23-11-1992
dukat 1651r. Legnica?, Aw: Popiersia trzech braci, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 281. I.1., -RR-, FbSg. 1705, Fr.3200. II 861 zł 23-11-1992
dukat 1676r., Oleśnica, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. 443. II.L, -RR-, FbSg. 2305, Fr. 3274 lekko gięty. III 2 993 zł 23-11-1992
null image
XV krajcarów. Oleśnica, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł śląski i napis, Kop. 430. I.2.b., -R-, FbSg. 2302. III 36 zł 23-11-1992
grosz b.r. (1506r.), Świdnica, Aw: Gryf i napis, Rw: Postać św. Wacława i napis, Kop. 70.I., -RR-. III 153 zł 23-11-1992
null image
grosz 1507r., Nysa, Aw: Dwupolowa tarcza herbowa i napis, Rw: Głowa św. Jana, tarcza herbowa i napis, Kop. 567. III. 2.a., -R-. III 84 zł 23-11-1992
grosz 1508r., Nysa, j.w., Kop. 568. IV. 2., -R-. III 80 zł 23-11-1992
talar 1599r., Krzemnica, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Dav. 8066. II- 210 zł 23-11-1992
talar 1603r., Hall, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav. 3005. III 210 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583