Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 333 698

W naszym archiwum jest obecnie 333 698 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
1/3 talara 1811, j.w., AKS 35 III+ 43 zł 21-05-1994
ćwierćtalar 1636, Aw: Popiersie i napis, Rw: Lew i data, w otoku napis, ubytek blachy III+ 535 zł 21-05-1994
trojak 1629, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis w 3 wierszach, powyżej herby III 129 zł 21-05-1994
jefimok wybity na talarze arcyksięcia Ferdynanda 1620, mennica Klagenfurt, Dav.3314 III 2 194 zł 21-05-1994
pół rubla 1721 III- 80 zł 21-05-1994
rubel 1726, Petersburg, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis, Rw: Orzeł carski, w otoku napis, Dav.1664 III 343 zł 21-05-1994
null image
rubel 1728, Moskwa, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Monogram cara w formie krzyża i napis, Dav.1668 II 578 zł 21-05-1994
rubel 1742, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Orzeł carski i napis, Dav.1677 II+ 320 zł 21-05-1994
rubel 1755, Petersburg, j.w., Dav.1679 I- 835 zł 21-05-1994
rubel 1756, Petersburg, j.w., Dav.1679 II+ 428 zł 21-05-1994
połtina 1777, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Monogram i napis, Fr.119, złoto III+ 214 zł 21-05-1994
rubel 1786, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Orzeł carski i napis, Dav.1686 III+ 140 zł 21-05-1994
rubel 1844, Warszawa, piękne lustro I- 107 zł 21-05-1994
rubel 1846, Petersburg II+ 81 zł 21-05-1994
10 kopiejek 1829, Petersburg, rzadki rocznik II 35 zł 21-05-1994
null image
25 kopiejek 1860, Petersburg, rzadki wariant III+ 22 zł 21-05-1994
25 kopiejek 1880, Petersburg, rzadkie, bardzo piękny stan zachowania I- 64 zł 21-05-1994
null image
rubel koronacyjny 1883, Petersburg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Insygnia carskie na poduszce w wieńcu I- 103 zł 21-05-1994
rubel 1891, Petersburg, Aw: Głowa i napis, Rw: Orzeł carski, poniżej nominał i napis II+ 120 zł 21-05-1994
rubel 1892, Petersburg, j.w., wyjątkowo piękny stan zachowania I- 321 zł 21-05-1994
50 kopiejek 1888, Petersburg, wybito 2 007 sztuk, rzadkie III+ 107 zł 21-05-1994
50 kopiejek 1893, Petersburg, wybito 4 008 sztuk, rzadkie II+ 172 zł 21-05-1994
50 kopiejek 1894, Petersburg III+ 52 zł 21-05-1994
25 kopiejek 1894, Petersburg II+ 102 zł 21-05-1994
rubel koronacyjny 1896, Petersburg, Aw: Głowa w lewo i napis, Rw: Insygnia koronacyjne w wieńcu I- 118 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583