Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 330 029

W naszym archiwum jest obecnie 330 029 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
brakteat, prawdopodobnie Opole III 16 zł 23-05-1992
brakteat nieokreślony III 17 zł 23-05-1992
halerz brakteatowy księstwa Jaworsko-Świdnickiego, głowa dzika, Fried. 359 (wyszczerbiony) III- 17 zł 23-05-1992
brakteat, budowla z trzema wieżami, Fried. 519/50, Str. XXII-71b lub zbliżony IV 17 zł 23-05-1992
brakteat, święty ornat, Fried. 531/73, typ ten stanowił fragment dużego skarbu Rataje (Rathau) 1850 II 72 zł 23-05-1992
brakteat, głowa św. Jana Chrzciciela, Fried. 532/53 IV 29 zł 23-05-1992
brakteat, \tęcza, Fried. 526/70 (wyszczerbiony),"IV,1 IV 20 zł 23-05-1992
brakteat szeroki, uskrzydlona wieża na gwieździe, Fried. 388 (1066) kołnierz całkowicie odłamany V 12 zł 23-05-1992
kwartnik, Aw: Hełm z pawimi piórami, pod szparą 3 punkty, przed szparą 1 punkt, + A DVCVM SLESIE, Fried. 694a, Rw: Na tarczy orzeł bez korony z przepaską, + IWENVN BOL, Fried. 692 (typ częsty lecz odmiana dotąd.. III- 164 zł 23-05-1992
kwartnik, Aw: Hełm z pawimi piórami, GALEA DVCVM SLESIE, Rw: Na tarczy orzeł bez korony z przepaską IVVENVM BOLKONVM, Fried. 692a (znane około 40 egzemplarzy) III- 133 zł 23-05-1992
kwartnik anonimowy przypisywany do Namysłowa, 1 ćwierć XIV wieku, Aw: Gwiazda, Rw: Głowa orła na półksiężycu, Fried. 476/1117 (znane 5-7 egzemplarzy) III- 204 zł 23-05-1992
kwartnik, Aw: Głowa na wprost, Rw: Tarcza herbowa bawarska, napis CLIPEVS B AW, Fried. 212/616 III 123 zł 23-05-1992
kwartnik, j.w., odmiana, IV 98 zł 23-05-1992
halerz, Aw: Kościół i kobieta, Rw: Orzeł śląski i napis BREGENSES, Fried 172/584 III 33 zł 23-05-1992
halerz, Aw: Kobieta i kościół, Rw: Orzeł śląski w tarczy i w rozecie, Fried. 174 III 32 zł 23-05-1992
brakteat, Hełm z pióropuszem, Bft. Brand. II, 15c lub odmiana IV 16 zł 23-05-1992
brakteat XIII-XIV w., Grot na literze T, DbgP. 91 III 43 zł 23-05-1992
grosz, Aw: Kobieta trzymająca w dłoniach kościół, Rw: Tarcza herbowa i napis, Fried. 186/597 III 74 zł 23-05-1992
grosz, Aw: j.w., Rw: Orzeł śląski i napis, Fried- III- 48 zł 23-05-1992
null image
grosz, Aw: Lew kroczący w lewo i napis. Rw: Półpostać św. Jana i napis, Fried. 124 IV 33 zł 23-05-1992
talar 1544, Aw: Herb Wrocławia, Rw: Lew, FbSg. 3413, Dav. 8993 III+ 572 zł 23-05-1992
3 talary (klipa) 1621, Orzeł śląski i napis i dwie punce, wybita w Oławie. FbSg 83 III 128 zł 23-05-1992
talar 1609, Cieszyn, Aw: Półpostać i napis, Rw: Orzeł cieszyński i napis, FbSg 3007, Dav, 7807 II- 1 785 zł 23-05-1992
trojak 1597, Cieszyn, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis, FbSg 2987 III 74 zł 23-05-1992
3 krajcary 1609, Cieszyn , Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł śląski w tarczy i napis, FbSg. 3014 III 35 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583