Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 317 514

W naszym archiwum jest obecnie 317 514 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1580, Olkusz, j.w., min. ślad po uchu, Kop. V. b. -RRR-, H-Cz. 7188 R4, T.40. II- 480 zł 23-11-1992
trojak 1580, Wilno, j.w., Kop. I. b., -RR-, H-Cz. 9424 R4, T.25. III 59 zł 23-11-1992
null image
trojak 1580, Wilno, j.w., Kop. I. a., -RR-, H-Cz. 653 R3, T.25. III 56 zł 23-11-1992
trojak 1581, Wilno, j.w., Kop. V. 1. b., -R-, H-Cz. 7203. III 34 zł 23-11-1992
trojak 1582, Olkusz, j.w., Kop. IX. 2., -R-, H-Cz. nie not. II- 101 zł 23-11-1992
null image
trojak 1582, Wilno, j.w., Kop. V. 2., -R-, H-Cz.4 988. III 30 zł 23-11-1992
null image
trojak 1583, Ryga, j.w., Kop. I. 4., -R-, H-Cz. 712. III 32 zł 23-11-1992
null image
trojak 1584, Olkusz, j.w., Kop. IX. 4. a., -R-, H-Cz. 714. III 60 zł 23-11-1992
trojak 1584, Ryga, j.w., Kop. I. 5., -R-, H-Cz. 5719, odm. z dużą głową. II 55 zł 23-11-1992
null image
trojak 1584, Ryga, j.w., Kop. I. 5., -R-, H-Cz. 726, odm. z małą głową. II 55 zł 23-11-1992
null image
trojak 1585, Olkusz, j.w., Kop. IX. 5. C, -R-, H-Cz. 734. III 42 zł 23-11-1992
null image
trojak 1585, Poznań, j.w., Kop. XI. 2., -R- H-Cz. 735. III 34 zł 23-11-1992
null image
trojak 1586, Poznań, j.w., Kop. XI. 3. b., -R-, H-Cz. 763. III 34 zł 23-11-1992
null image
trojak 1586, j.w., Kop. XI. 3. a., -R-, H-Cz. 762. III 45 zł 23-11-1992
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, Aw: Herb Gdańska i napis, Rw: Chrystus i napis, Kop. I. a., -R-, H-Cz. 614. III 137 zł 23-11-1992
grosz 1578, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I., -R-, H-Cz. 619. II 111 zł 23-11-1992
grosz 1579, Olkusz, Aw: j.w., Rw: Orzeł i napis, Kop. I. 1. -RR-, H-Cz. 628 R4, T.18. III 231 zł 23-11-1992
null image
grosz 1579, Gdańsk, Aw: j.w., Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. II., -R-, H-Cz. 632. III 82 zł 23-11-1992
grosz 1580, Wilno, Aw: j.w., Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. II. 1., -RR-, H-Cz. pod. 5705 R3, T.20. III 168 zł 23-11-1992
grosz 1581, Ryga, Aw: j.w., Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. I. a., -RR-, H-Cz. 9436 R2, T.8. III 84 zł 23-11-1992
null image
grosz 1581, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi i napis, Kop. II.-R-, H-Cz. 7205 Rl. III 47 zł 23-11-1992
grosz 1582, Ryga, j.w., Kop. III. 2., -R-, H-Cz. 695 R. III 51 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1579, Gdańsk, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.II. 1., H-Cz. 633. II- 32 zł 23-11-1992
szeląg 1580, Olkusz, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. V. 2. a., -RR-H-Cz. 7193 R4, T.20. III 76 zł 23-11-1992
szeląg 1580, Olkusz, j.w., Kop. V. 2. b., -RR-, H-Cz. 7192 R3, T.15. III 76 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583