Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 320 302

W naszym archiwum jest obecnie 320 302 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1698, Królewiec, Aw: Popiersie , w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski, w otoku napis, Schr.745 II- 81 zł 19-11-1994
null image
ort 1698, Królewiec, j.w., Schr.736 III+ 52 zł 19-11-1994
ort 1699, Królewiec, j.w., Schr.752 II+ 97 zł 19-11-1994
dukat 1717, Królewiec, Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa podkoroną, poniżej litery C.G., po bokach data 17-17, Schr.113 III+ 2 889 zł 19-11-1994
dukat 1717, Magdeburg, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Gwiazda orderowa pod koroną, poniżejlitery HFH i dat, Schr. 154 II- 2 675 zł 19-11-1994
dukat 1727, Berlin, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną, powyżej data,poniżej litery E.G.-N., Schr.45 III 1 280 zł 19-11-1994
ort 1714, Królewiec, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym, poniżej litery C.G., w otoku napis, Rw: Tarczaherbowa pod koroną, w otoku napis, Schr.423 III+ 1 498 zł 19-11-1994
talar 1750, Berlin, Aw: Popiersie w zbroi, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na trofeach wojennych, w otokunapis, Schr.175 III 321 zł 19-11-1994
talar 1778, Berlin, Aw: Głowa w wieńcu laurowym, w otoku napis, Rw: Orzeł na trofeach wojennych, poniżejdata, powyżej napis, Schr.464 II- 439 zł 19-11-1994
talar 1785, Wrocław, j.w., Schr.488 III 240 zł 19-11-1994
talar 1786, Wrocław, j.w., Schr.489 II- 439 zł 19-11-1994
null image
1/6 talara 1764, Berlin, Aw: Głowa i napis w otoku, Rw: Napis poziomy w pięciu wierszach, Schr.587 III- 40 zł 19-11-1994
null image
6 groszy 1752, Królewiec, Aw: Popiersie w zbroi, w otoku napis, Rw: Dwie tarcze herbowe pod koroną, poniżejdata, w otoku napis, Schr. 1021 III 49 zł 19-11-1994
6 groszy 1753, Królewiec, j.w., Schr.1038 III+ 70 zł 19-11-1994
1/4 stubera 1742, Aurich, Aw: Monogram pod koroną, poniżej data, Rw: Nominał, znak mennicy w wieńcu,Schr.1421, bardzo rzadki III 557 zł 19-11-1994
talar 1790, Berlin, Aw: Popiersie w zbroi, w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski na postumencie, poniżej data,powyżej napis, Schr.27 III 160 zł 19-11-1994
talar 1793, Berlin, Aw: Popiersie w zbroi, w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski na tarczy pod koroną, obok dzicymężowie, poniżej nominał i data, Schr.37 II 257 zł 19-11-1994
talar 1793, Wrocław, j.w., Schr.44 III 268 zł 19-11-1994
1/3 talara 1797, Królewiec, Aw: Popiersie w zbroi, w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski na tarczy pod koroną, datai napis II 97 zł 19-11-1994
talar 1798, Berlin, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski na tarczy pod koroną, po bokachdwaj dzicy mężowie, poniżej nominał i data, Schr.42 II- 216 zł 19-11-1994
talar 1800, Berlin, j.w., Schr.44 II 257 zł 19-11-1994
talar 1801, Berlin, j.w., Schr.45 II 241 zł 19-11-1994
1/6 talara 1809, Berlin, Aw: Głowa w prawo, w otoku napis, Rw: W wieńcu nominał i data, w otoku napis, AKS 24,próba II 589 zł 19-11-1994
talar 1869, Frankfurt, Aw: Głowa, poniżej litera C, w otoku napis, Rw: Orzeł Pruski i napis, Thun 279c,rzadkość III 160 zł 19-11-1994
1/6 talara 1867, Berlin, j.w., AKS 101 I 321 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583