Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 313 705

W naszym archiwum jest obecnie 313 705 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ecu 1767, Bayonne, Aw: Popiersie w opasce na włosach, Rw: Herb Francji pod koroną i napis, Dav. 1331, Dr.557, Duplessy 1680, justowana na rewersie. II- 144 zł 23-11-1992
null image
talar lewkowy 1646, Zwolle, Aw: Rycerz trzymający tarczę ze św. Michałem i w otoku napis, Rw: Lew kroczący w lewo, napis i data, Dav. 4885, Delm. 867, V. 227. 3. III 24 zł 23-11-1992
null image
talar (srebrny dukat) 1695, Zachodnia Fryzja, Aw: Stojący rycerz z tarczą herbową i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną po bokach 16-95 i w otoku napis, Dav. 4908, Delm. 971. V. 65. 4. III 64 zł 23-11-1992
null image
talar (srebrny dukat) 1775, Zelandia, Aw: Rycerz trzymający tarczę herbową prowincji i napis, Rw: Pod koroną tarcza herbowa i data 17-75 wokół napis, Dav. 1848, Delm. 976, V. 86. 124. III- 48 zł 23-11-1992
null image
4 peso 1916, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa otoczona wieńcem i napis w otoku, Fr.5, KM. 18. II 120 zł 23-11-1992
null image
2 peso 1916, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa otoczona wieńcem i napis w otoku, Fr.6., KM. 17. II 80 zł 23-11-1992
kwartnik, Toruń, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Krzyż, Kop. 39.200. I., -R-, Vos. 120. III 49 zł 23-11-1992
null image
szeląg, Królewiec, Aw: Tarcza wielkiego mistrza, Rw: Krzyż, Kop. 39. 211., Vos. 912. III 34 zł 23-11-1992
szeląg 1552, Królewiec, Aw: Orzeł i napis, Rw: Monogram i napis, Kop. 41. 50. I. 6., -R-. III 42 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1557, j.w,, Kop. 41. 50. I. 10., -R-. III 20 zł 23-11-1992
null image
grosz 1613, Drezdenko, Aw: Jabłko i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis: litery HL, Kop. I. 2. b., -R-, Bahr 590. III 16 zł 23-11-1992
null image
półtorak 1620, Królewiec, Aw: Jabłko i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. I. 2., -RR-. III 20 zł 23-11-1992
ort 1621, Królewiec, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. I. 1. b., -RR-, B. 1399. III 142 zł 23-11-1992
null image
ort 1622, Królewiec, Aw: Półpostać w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 1. b., -R-. III 40 zł 23-11-1992
ort 1622, Królewiec, Aw: Półpostać bez korony i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. I. 2. b., -RR-. III 61 zł 23-11-1992
null image
ort 1624, Królewiec, Aw: Półpostać w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 3. II- 55 zł 23-11-1992
talar 1636, Królewiec, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav. 6151. III 630 zł 23-11-1992
null image
ort 1679, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1640-R-. III 26 zł 23-11-1992
null image
6 groszy, 1704, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Monogram i napis, Schr. 319. III 57 zł 23-11-1992
null image
6 groszy, 1709, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Monogram i napis, Schr. 324. III 57 zł 23-11-1992
ort 1717, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schr. 430, ale w szacie literka M - nie znana w literaturze odmiana. III 924 zł 23-11-1992
null image
3 grosze (trojak) 1763, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Schr. 1740, Olding 362. III 20 zł 23-11-1992
null image
talar 1788, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzełi napis, Dav. 2597, Schr. 28, moneta nie spotykana w tym stanie zachowania, stan gabinetowy. I 2 016 zł 23-11-1992
1/3 talara 1788, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł w tarczy i napis, Schr. 63., rzadka w tym stanie zachowania. I- 357 zł 23-11-1992
null image
1 greszel 1787, B, 1 fenig 1788, A, 1 krajcar 1787, Schr. 148, Schr. 97, Schr. 121. II 51 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583