Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 298 919

W naszym archiwum jest obecnie 298 919 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
Order Odrodzenia Polski 1 klasy (Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski ze Wstęgą i Gwiazda z lat siedemdziesiątych) I 247 zł 22-05-1993
medal lany łączony z dwóch części, z okazji utworzenia Ligi Antytureckiej w 1684 r., Aw: Popiersia papieża Innocentego XI, cesarza Leopolda I, króla Jana III Sobieskiego i doży weneckiego Justyniana; napis INNO.. III 116 zł 22-05-1993
null image
medal na zjazd Towarzystw Katolickich w Belgii 1863, Aw: Popiersie papieża Piusa IX w lewo; w sześciokątnej rozecie herby 6 kardynałów, Rw: Poziomy napis w 7 wierszach., u dołu daty XVIII-XXII AUg. MDCCCLXIII, .. I 64 zł 22-05-1993
medal z okazji ślubu Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV, Aw: Popiersie króla w prawo i napis LUDOVICUS XV REX CHRISTIANISSIMUS, sygn. DU VIVIER F, Rw: Popiersie Marii Leszczyńskiej w lewo i napis MARIA REGIS ST.. I- 101 zł 22-05-1993
medal z okazji wzniesienia w Nancy pomnika Ludwika XV, autorstwa Anny Marii St-Urbain 1755, Aw: Popiersie Stanisława Leszczyńskiego w peruce w lewo, poniżej sygn. A.M.S.V., wokół napis, Rw: Pomnik Ludwika XVw N.. II 64 zł 22-05-1993
medal autorstwa Breneta na dotarcie armii francuskiej na linię Wisły 1807, Aw: Głowa Napoleona w prawo i napis NAPOLEON EMP ET ROI, poniżej sygn. DENON DIR, Rw: Leżąca naga postać kobieca z wiosłem w dłoni, za .. I 105 zł 22-05-1993
medal na zaślubiny Napoleona I z Marią Ludwiką 1810, Aw: Dwa płonące znicze połączone wstęgą i napis NAPOLEONIS GALL IMP ET M LVDOV FRANCA IMP F AA, w odcinku napis FELICIBVS NVPTIIS, Rw: W wieńcu napis VOTA PV.. II 48 zł 22-05-1993
null image
medal dla uczczenia ojca Marie Alberta Janviera OP, Aw: Popiersie w lewo i napis PERE MARIE ALBERT JANVIER OP, sygn. Albert HERBEMONT, Rw: Chrystus na krzyżu, po lewej stronie herb i napisy, brąz 72 mm, 190 g. I 64 zł 22-05-1993
null image
malarz Lucas van Leyden- medal sygn. G.J.V.D. Veen 1933, Aw: Głowa malarza trzy czwarte w lewo i sygn. G J V D VEEN 1933, Rw: Malarz z paletą i pędzlem siedzący przed sztalugami, w otoku napis LUCAS VAN LEYDEN .. I 48 zł 22-05-1993
św. Kazimierz Jagiellończyk patron Litwy, Aw: Popiersie świętego w aureoli i napis SANCTUS CASIMIRUS PATRONUS LITUANIAE, Rw: Bazylika archikatedralna w Wilnie i napis w odcinku VILNIAUS ARKIKATEDRA BAZILIKA, sr.. I 111 zł 22-05-1993
medal Trójcy Świętej roboty Hansa Reinharta Starszego za panowania Maurycego Saskiego 1541-1553, Aw:Trójca Święta i napis PROPTER.. Rw: Dwa anioły trzymające tablicę z atanazjańskim wyznaniem wiary; w otoku nap.. III+ 6 825 zł 22-05-1993
medal chrzcielny koniec XVII w., Aw: Scena chrztu, z boku Chrystus na krzyżu, nad dzieckiem Duch Św. i napis das Blut Jesu Christi des Schus Gottes machtet uns rein von aller Sünde, Joh. sygn P.H.M., Rw: Scena .. II 320 zł 22-05-1993
Saksonia 1719-Fryderyk August - medal zaślubinowy, Aw: Stojący rycerz w antycznej zbroi, w odcinku napis IASON SAX, w otoku VIRTVTE VIRILI, Rw: Napis w 13 wierszach; poniżej data D.X.Sept.MDCCXIX, sygn. W. (Chr.. II+ 368 zł 22-05-1993
medal z okazji bitwy pod Chottusitz 1742, Aw: Na postumencie z akcesoriami wojennymi popiersie króla pruskiego i napis FRIDER BORVSS INVICT R, powyżej napis VICTORI PERPETVO, srebro 33,5 mm, 14,2 g. III- 399 zł 22-05-1993
medal wybity z okazji zaślubin drugiej córki Augusta III z Maksymilianem Józefem, Elektorem Bawarskim 1747, Aw: Popiersia młodej pary zwrócone do siebie i napis MAXIMIL IOS DUX BAV...., Rw: Poziomy napis w 7 wi.. II 231 zł 22-05-1993
medal z okazji przysięgi wierności składanej królowi pruskiemu przez prowincje polskie przyłączone do Prus po III rozbiorze Polski 1793, autorstwa Abramsona, Aw: Popiersie króla w zbroi i napis FRID WILHELMVS B.. II 294 zł 22-05-1993
null image
medal z okazji 100-lecia Królestwa Prus 1801, Aw: Siedząca Borussia w koronie z tarcza i dzidą, obok bóstwo rzeczne z napisem Pregel, sygn. STIERLE; w odcinku data D.18 IAN, powyżej napis PREUSSENS ERSTES KONIG.. I- 179 zł 22-05-1993
medal autorstwa Loosa wybity z okazji utworzenia Królestwa Prus 1801, Aw: Popiersia Fryderyka I, Fryderyka Wilhelma I, Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma II, Fryderyka Wilhelma III i napis, Rw: Apollo w kwadrydze.. I- 557 zł 22-05-1993
medal wybity z okazji pobytu Napoleona w Dreźnie 1807, autorstwa Hoecknera, Aw: Popiersie Fryderyka Augusta III w mundurze w lewo i napis FRID AVGVST REX SAXONIAE VARSAVIAE DVX; pod popiersiem sygn. HOECKNER F... II- 210 zł 22-05-1993
null image
medal z okazji 400 rocznicy urodzin Marcina Lutra 1883, Aw: Popiersie Lutra w prawo i napis, Rw: W wieńcu napis FUR 400 JÄHRIG GEBURTSTAGSFEIER DES DR MARTIN LUTHER, cyna 39 mm, 19,4 g. I 24 zł 22-05-1993
medal kanclerza Bismarcka w 80 rocznicę urodzin 1895, Aw: Popiersie w kapeluszu w prawo i napis FÜRST V BISMARCK ALTREICHSKANZLER, Rw: Stojąca Germania na tle pałacu z ogrodem i napis 1815 1 APRIL 1895-80 JÄHR .. I 68 zł 22-05-1993
null image
medal nagrodowy, Aw: Popiersia pary cesarskiej w lewo i napis WILHELM II AUGUSTA VICTORIA, Rw: Herb Poznania i wygrawerowane nazwisko Franz Andrzejewski i daty 1883-1912, srebro 40 mm, 21,7 g. II- 66 zł 22-05-1993
null image
medal z okazji wybuchu I Wojny Światowej 1914, Aw: Głowa cesarza w lewo i napis WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG PREUSSEN, Rw: Miecz, a po bokach fragmenty mowy tronowej cesarza wygłoszonej 4 sierpnia 1914, sr.. II 48 zł 22-05-1993
medal nagrodowy Klubu Hodowców Jamników w Berlinie, Aw: Scena rodzajowa z jamnikami, Rw: Napis EHRENPREIS DES TECKEL-KLUBS BERLIN E.V., srebro 50 mm, 49,8 g. II+ 48 zł 22-05-1993
null image
medal satyryczny, Aw: Klęcząca kobieta z nagim dzieckiem, Rw: W wieńcu cierniowym poziomy napis 1923 im April kost in Sachsen 1 Liter Milch 490 Mark l Pf. Butter 11000 Mk brąz 38 mm, 10,4 g. I 16 zł 22-05-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583