Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 296 684

W naszym archiwum jest obecnie 296 684 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar 983-1002, Krzyż z literami O-D-D-O w kątach / Kapliczka z poziomymi belkami, ATEAHLHT, srebro 1.25 g, gięty, Hatz IV IV+ 18 zł 21-12-2017
ort 1621, Królewiec, data na awersie po prawej stronie popiersia króla, rzadki, Shatalin GW21-10 (R2), Slg. Marienburg 1399 IV+ 195 zł 28-09-2017
ort 1621, Królewiec, data na awersie w polu po bokach popiersia księcia, bardzo rzadki typ monety, Shatalin GW21-2 (R5), Slg. Marienburg 1403 IV+ 145 zł 28-09-2017
aes grave IV w. pne, Aw: Głowa Gorgony na wprost; Rw: Orzeł trzymający w szponach delifina, lecący w lewo, brąz 34 mm, 18.42 g, SNG BM 398, Anokhin 26 IV+ 210 zł 14-09-2017
1/2 reala 1783, Meksyk, srebro, Cayon 11193 IV+ 35 zł 24-10-2018
1/4 reala 1830, Meksyk, brąz, KM 358 IV+ 30 zł 15-09-2019
2 reale 1821, Zacatecas, srebro, Cayon 15583 IV+ 50 zł 23-03-2020
denar 1002-1024, Popiersie króla na wprost / Napis ARGENTINA w formie krzyża otoczony murami miasta z wieżami w narożnikach, srebro 20 mm, 1.53 g, gięty, Dbg 920, Kluge 82 IV+ 100 zł 22-03-2018
4 grosze 1798 A, Berlin, wytarty, patyna, Olding 109, v. Schr. 69 IV+ 20 zł 14-09-2017
denar 2 pne - 4 ne, Lugdunum (Lyon), Aw: Popiersie Oktawiana Augusta w prawo, CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE, Rw: Gajusz i Lucjusz odziani w togi, stojący na wprost wsparci o tarcze i włócznie, w środku s.. IV+ 135 zł 21-09-2017
trojak 1662, Kraków, popiersie króla bez obwódki, z końcówką na rewersie POL-ONI, rzadki, Iger K.62.1.d? (R2) IV+ 145 zł 21-09-2017
dwuzłotówka (1/3 talara) 1813 IB, Warszawa, Plage 112, Kop. 3698 (R), Berezowski 3.75 zł, H-Cz. 3478 IV+ 100 zł 28-09-2017
dwuzłotówka 1824 IB, Warszawa, Bitkin 840, Plage 57, Berezowski 3.75 zł, H-Cz. 3577 IV+ 95 zł 28-09-2017
drachma IV-III w pne, Aw: Głowa Heraklesa nakryta lwią skórą w prawo; Rw: Zeus siedzący na tronie w lewo, trzymający Orła i berło, po prawej ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, srebro 3.81 g IV+ 180 zł 12-10-2017
denar 69, Rzym, Aw: Głowa cesarza w prawo, A VITELLIVS GERMANICVS IMP; Rw: Dwie uściśnięte dłonie, FIDES EXERCITVM, srebro 3.06 g, patyna, RIC 67 IV+ 780 zł 09-11-2017
1 czerwoniec 1937, seria УО 814706, Pick 202 IV+ 20 zł 28-12-2017
30 krajcarów 1753 HA, Hall, przebitka daty z rocznika 1752, nienotowana odmiana, Herinek nie notuje tego rocznika ! (patrz 248) IV+ 65 zł 09-11-2017
trojak 1763 D-B, Toruń, niewidoczna ostatnia cyfra daty, patyna, Iger T.63.2 (R2), Kahnt FA2 768 IV+ 350 zł 16-11-2017
15 krajcarów 1694 LPH, Nysa, srebro 5.81 g, wytarty, F.u.S. 2740, E.-M. 133 (R2) IV+ 145 zł 23-11-2017
szóstak 1665, Bydgoszcz, bardzo rzadka odmiana z literami T-A pod tarczami herbowymi, bardzo ciemna patyna, Kop. 1676 (R6), Tyszkiewicz 3 mk IV+ 260 zł 23-11-2017
talar 1755, Lipsk, Aw: Popiersie z dużą koroną i napis wokoło; Rw: Tarcza herbowa, kropki przy literach EDC, w otoku napis, srebro 28.34 g, Kahnt 676 var. a, Schnee 1037 awers typ B, rewers typ 3, Tyszkiewicz 4.. IV+ 2 600 zł 07-12-2017
naśladownictwo denara turońskiego, Aw: Krzyż kawalerski, wokoło napis; Rw: Schematyczny rysunek kościoła, napis wokoło, miedź 0.95 g, zielona patyna IV+ 50 zł 01-12-2017
talar (Kronentaler) 1795 H, Günsburg, srebro 29.33 g, Dav. 1180 IV+ 155 zł 28-12-2017
kwartnik ruski, Aw: Litera W otoczona kółkami w rozecie, MONETA RVSSIE; Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku, srebro 1.01 g, Kop. 3053 (R6), Karolkiewicz 2077, Крижанивский 3 IV+ 150 zł 04-01-2018
50 halerzy bez daty (1919), numeracja 385, połamany, Podczaski G.255.1.a IV+ 240 zł 11-01-2018

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583