Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 296 680

W naszym archiwum jest obecnie 296 680 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
projekt banknotu 100 złotowego 1.03.1940 No 1102341, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, UNIKAT I 420 zł 19-11-1993
1 złoty 1.03.1940 nr A 3983883 i nr A 0000000, (perforowany napis WZÓR), razem2 banknoty, Kow.GG2, Pick 91 I 90 zł 19-11-1993
1 złoty 1.03.1940 nr D 0000000, Kow.GG2, Pick 91 I 58 zł 19-11-1993
2 złote 1.03.1940 nr B 2988425 i nr D 0000000 (perforowany napis WZÓR),Kow.GG3, Pick 92 I 58 zł 19-11-1993
2 złote 1.03.1940 nr B 0000000, Kow.GG3, Pick 92 I 42 zł 19-11-1993
5 złotych 1.03.1940, a/ Ser.A 4612496, b/ Ser.B 4505115, c/ Ser.C 3052814, razem3 banknoty, Kow.GG4, Pick 93 I 116 zł 19-11-1993
5 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG4, Pick 93 I 90 zł 19-11-1993
null image
próbny druk awersu i rewersu banknotu 5 złotowego 1.03.1940, nr 0000 I 42 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 1.03.1940, a/ Ser.G 1901809, b/ Ser.H 2662784, c/ Ser.H 9896774, d/Ser.J 0394369, e/ Ser.L 7532244, f/ Ser.M 9613758, razem 6 banknotów,Kow.GG5, Pick 94 I 12 zł 19-11-1993
10 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG5, Pick 94 I 84 zł 19-11-1993
null image
20 złotych 1.03.1940, a/ nr G 7469627, b/ nr H 1330491, c/ nr K 5067181, d/ nrL 3190666, e/ nr O 0302128, f/ bez numeru, g/ podwójna odbitka rewersu banknotu,jedna z obróceniem płyty, razem 7 sztuk, Kow.GG6, Pi.. I 24 zł 19-11-1993
50 złotych 1.03.1940, a/ nr A 0817050, b/ nr B 3750595, c/ nr D 3554249 (dużelitery i cyfry), razem 3 banknoty, Kow.GG7, Pick 96 I/II 116 zł 19-11-1993
50 złotych 1.03.1940, nr A 0000000, Kow.GG7, Pick 96 I 84 zł 19-11-1993
null image
próbna odbitka awersu i rewersu banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, 2 sztuki,Kow.GG7, Pick 96 I 48 zł 19-11-1993
null image
próbna odbitka banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, bez numerów, awersi rewers obrócony i przesunięty, cienki kremowy papier, Kow.GG7, Pick 96 I 58 zł 19-11-1993
null image
100 złotych 1.03.1940, a/ Ser.B 0534241, b/ Ser.C 4418552, c/ Ser.D 5325039,d/ Ser.E 6597812, razem 4 banknoty, Kow.GG8, Pick 97 I/II 15 zł 19-11-1993
100 złotych 1.03.1940, Ser.A 0000000, Kow.GG8, Pick 97 I 84 zł 19-11-1993
null image
próbna odbitka rewersu banknotu 100 złotowego emisji 1.03.1940 na białympapierze I 24 zł 19-11-1993
500 złotych 1.03.1940, a/ nr A 1312282, b/ nr B 1506001, razem 2 banknoty,Kow.GG9, Pick 98 I 24 zł 19-11-1993
500 złotych 1.03.1940 nr A 0000000, Kow.GG9, Pick 98 I 163 zł 19-11-1993
null image
próbny druk banknotu 500 złotowego 1.03.1940 nr B 2110111, obcięty, Kow.GG9,Pick 98 II 32 zł 19-11-1993
null image
1 złoty 1.08.1941, a/ nr BB 6689473, b/ nr BC 0738792, c/ nr BD 5514997, d/ nr BF1719396, e/ nr BE 5357865 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WERTLOS),Kow.GG10, Pick 99 I 42 zł 19-11-1993
null image
próbna odbitka rewersu banknotu 1 złotowego emisji 1.08.1941, 3 sztuki na jednymarkuszu, Kow.GG10, Pick 99 I 24 zł 19-11-1993
null image
2 złote 1.08.1941, a/nr AC 1448925, b/ nr AE 7300519, c/ nr AF 9920366, d/ nr AF1040482 (na awersie i rewersie czerwone nadruki WERTLOS), e/ nr AG 7135735,razem 5 banknotów, Kow.GG11, Pick 100 I 42 zł 19-11-1993
null image
5 złotych 1.08.1941, a/ Ser.AC 6211049, b/ Ser.AD 4035681, c/ Ser.AE 3069975,d/ Ser.AE 8963421, (na awersie i rewersie czerwony nadruk WERTLOS), e/ Ser.AF1806350, razem 5 banknotów, Kow.GG11, Pick 101 I 68 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583