Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 291 750

W naszym archiwum jest obecnie 291 750 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal owalny b.d., poświęcony Piotrowi Myszkowskiemu podskarbiemu wiel-kiemu koronnemu i biskupowi krakowskiemu (zmarł w 1591 r.), Aw: Popiersiei napis: PET MYSZKOWSKI DE MIR D G EPIS CRAC DVX SEVER, Rw:Lecący .. I 1 512 zł 20-11-1993
medal sygnowany S.A. (Samuel Ammon), Gdańsk 1619, Aw: Popiersie królaZygmunta III i napis, Rw: Widok Gdańska, u góry herb miasta i napis: CIVITASGEDANENSIS F F, na rancie wklęsły napis KILIAN SCHMIT MARTHAKILIA.. III+ 1 000 zł 20-11-1993
medal sygnowany A.K. (A. Karlsteen) b. d., wybity z okazji utraty tronu szwedz-kiego przez króla Zygmunta III, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Owalna tarczaz herbami Polski i Litwy, wokół napis HOC TECTVS NVDA.. I- 1 000 zł 20-11-1993
medal sygnowany A.G. ( nieznany medalier) i I.R. (Johann Rethe) wybityw Gdańsku ku czci króla 1635, Aw: Popiersie króla na wprost i wokół napis, naprzecięciu ramienia data MDCXXXIIII, na zbroi u dołu inicjały A.. II- 2 363 zł 20-11-1993
medal sygnowany S.D. (Sebastian Dadler) wybity w 1636 r. dla upamiętnienia uwolnienia Smoleńska z oblężenia Moskali, zawarcia pokoju z Turcją w 1636 r.oraz podpisania rozejmu ze Szwecją w Sztumskiej Wsi w 1635 .. I 5 880 zł 20-11-1993
medal sygn. S.D. (Sebastian Dadler) wybity w Gdańsku w 1646 r z okazji zaślubin króla Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi oraz pobytu pary królewskiej w tymmieście, Aw: Stos oręża przed którym leży Mars, stoj.. I 2 258 zł 20-11-1993
medal sygnowany IH (Jan Höhn senior) wybity w 1658 r. w Toruniu z okazjiuwolnienia miasta Torunia od wojsk szwedzkich, Aw: Popiersie króla JanaKazimierza i napis, Rw: Obóz wojsk polskich na tle Torunia i wokół .. I 4 410 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany wybity z okazji ślubu króla Michała Korybuta Wiśniowiec-kiego z Eleonorą Marią w 1670 r., Aw: Popiersie króla i wokół napis, Rw: Popiersiekrólowej i wokół napis, H-Cz.2391 R4 (wagi 10 dukatów.. I 7 350 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany podobny do poprzedniego, Aw: j.w., Rw: Popiersie królowej w lewo, H-Cz.2393 R4, Racz.-, dobra stara patyna, srebro 38,5 mm, 27,8 g. I 1 176 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany (Jan Höhn-junior) wybity w 1675 r. z okazji śmierci rodzicówksiężniczki Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pozo-stawiony w gnieździe ptak przez dwa inne odlatujące ku .. I 840 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany b.d., ku czci królowej Eleonory Marii, Aw: Popiersiekrólowej i napis, Rw: Personifikacja Wiary w wozie ciągniętym przez dwie kobietysymbolizujące Sprawiedliwość i Pokój, wokół napis: CVMEO ER.. I- 1 680 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany wybity w 1688 r. na pamiątkę wyprawy wojennej przeciwkoTurkom podjętej przez synów króla Jana III, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Orzełz tarczą herbową Sobieskich lecący ku słońcu a za nim .. I 4 673 zł 20-11-1993
null image
medal sygnowany M.B. (Martin Brunner) wybity w 1684 r. w Norymberdzez okazji zwycięstwa Koalicji Antytureckiej, Aw: Na trzech liściach stojące postacieprzywódców Koalicji: króla Jana III, cesarza Leopolda I i d.. II- 1 260 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany, b.d., wybity w Niemczech na pamiątkę zwycięstwa królaJana III Sobieskiego pod Wiedniem, Aw: Czterech klęczących władców i napis:WANN DIESE HELDEN... (kiedy ci bohaterowie zwyciężają to Turcz.. II 3 413 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany (Peter Paul Werner-medalier norymberski) wybity w 1703 r.na pamiątkę zwycięstw króla szwedzkiego Karola XII w Wojnie Północnej, Aw:Półpostać króla na wprost i napis, Rw: Na tle skrzyżowanego .. II- 756 zł 20-11-1993
null image
medal niesygnowany z okazji zawarcia układu pokojowego w Altranstadt w 1706r., Aw: Herkules podający rękę Marsowi, u góry napis: COGNATO SANGUINEVICTA (krwią spowinowaconą pokonana), u dołu PAX SUECIAM... (pokó.. II 294 zł 20-11-1993
żeton koronacyjny Augusta III 1734, Aw: Korona z napisem MERVIT ETTVEBITVR (zasłużył i będzie jej strzegł), Rw: Napis, H-Cz.2753 R1, Racz.374,srebro 26 mm, 3,5 g II+ 111 zł 20-11-1993
medal sygnowany V. (Vestner) wybity z okazji poddania się Gdańska AugustowiIII w 1734 r. (Gdańsk opowiedział się za Stanisławem Leszczyńskim przeciwkoSasowi), Aw: Geniusz piszący słowa OB CIV SERV (za ocalenie .. I 2 363 zł 20-11-1993
medal sygnowany H.F. Wermuth b.d., wybity na cześć pary królewskiej, Aw:Popiersie Augusta III w zbroi, wokół napis: AUGUSTUS III D G REXPOLONIARUM, Rw: Popiersie królowej i wokół napis: MARIA IOSEPHAD G REGINA .. II- 1 995 zł 20-11-1993
medal sygnowany C.S. Wermuth wybity w 1749 r. ku czci hrabiego HenrykaBrühla, Aw: Popiersie w zbroi i płaszczu, wokół napis: HENRICVS BRVHLS R I COM... Rw: Muza z trąbą i księgą siedząca na skale obok świątyni,.. I- 2 520 zł 20-11-1993
medal sygnowany Wermuth, wybity w 1750 r. z okazji święta Orderu Orła Białego,Aw: Popiersie Augusta III i napis: AUGUSTUS III D G REX..., Rw: InsygniaOrderu i napis: DE REGE ET REPUBLICA BENE MERENTIBUS w odcin.. II 945 zł 20-11-1993
medal niesygnowany wybity w 1754 r. w Toruniu na pamiątkę 300 rocznicypowrotu Prus Królewskich do Polski, Aw: Wielki Mistrz Krzyżacki z orszakiem natle zamku w Malborku, do których zbliża się posłaniec z listem.. I 1 260 zł 20-11-1993
medal jak poz. 367 ale data 1760, H-Cz.5997 R2, srebro 53 mm, 70,4 g. II 924 zł 20-11-1993
medal sygnowany F.A. Schega (medalier monachijski) wybity w 1763 roku napamiątkę śmierci króla, Aw: Popiersie króla i wokół napis: FRIDERIC CHRISTD G REG POL ET LITH PR DVX SAX ET ELECT, Rw: Świątynia z popiers.. III+ 1 785 zł 20-11-1993
medal pamiątkowy niesygnowany (Maria Lorenzo Weber) ku czci FryderykaChristiana, syna Augusta III, Aw: Popiersie Fryderyka Christiana w zbroi i płasz-czu, wokół napis: FRID CHRISTIANVS AVGVSTI III REG POL M D L.. I 2 940 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583