Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 281 369

W naszym archiwum jest obecnie 281 369 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
dwudenar 1621, Wilno, Aw: S pod koroną, Rw: Pogoń, Kop. II.10., Cz. 1425. II 16 zł 23-11-1991
null image
szeląg 1589, Wilno, Aw: S pod koroną i napis, Rw: Dwie tarcze pod koroną i napis, Kop. I.1. -RR-, Cz. 810 R3. T. 15. III 31 zł 23-11-1991
szeląg 1614, Wilno, Aw: S pod koroną i napis, Rw: Dwie tarcze pod koroną i napis, Kop. II. la, Cz. 1324. II 17 zł 23-11-1991
null image
szeląg 1623, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. VIII.lb, Cz. 1473. III 7 zł 23-11-1991
null image
grosz 1625, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. V.1., Cz. 1519. III+ 8 zł 23-11-1991
null image
grosz 1626, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, odm. data omyłkowa 1262, Kop. VI.lb. -R-, Cz. 1540. III 31 zł 23-11-1991
trojak 1596, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis, Kop. II.1b. -RR-, Cz. 1005 R2. III+ 51 zł 23-11-1991
denar 1603, Poznań, Aw: Klucze pod koroną, Rw: Orzeł, Kop. I.3a. -RR-, Cz. 1197 R3, T. 3. III+ 118 zł 23-11-1991
null image
denar 1606, Poznań, Aw: Klucze pod koroną, Rw: Orzeł, Kop. I.6. -RR-, Cz. 1218 R5. T. 4. III- 31 zł 23-11-1991
denar 1608, Poznań, Aw: Klucze pod koroną, Rw: Orzeł, Kop. I.8. -RR-, Cz. 1243 R5, T. 7. III+ 118 zł 23-11-1991
trzeciak 1624, Poznań, Aw: S i napis, Rw: Dwie tarcze pod koroną klucze i napis, Kop. V.a. -RR-, Cz. 1498 R2. T. 6. III 80 zł 23-11-1991
denar 1590, Gdańsk, Aw: Orzeł, Rw: Herb Gdańska, Kop. I.1. -R-, Cz. 829 R. II- 41 zł 23-11-1991
trzeciak 1613, Gdańsk, Aw: Orzeł, Rw: Herb Gdańska, Kop. II.1a. -RR-, Cz. 1305 R. III+ 78 zł 23-11-1991
ort 1612, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I.5. -RR-, Cz. 5103. III+ 90 zł 23-11-1991
null image
ort 1613, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I.6. -R-, Cz. 1304 R. III+ 88 zł 23-11-1991
null image
ort 1614, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I.7. -R-, Cz. 1327. III+ 82 zł 23-11-1991
null image
ort 1614, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis III 39 zł 23-11-1991
null image
ort 1615, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I.8. -R-, Cz. 1338. II 48 zł 23-11-1991
null image
ort 1615, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. II.2. -R-, Cz. 1339. II- 51 zł 23-11-1991
null image
ort 1617, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. III.2. -R-, Cz. 1370. III 35 zł 23-11-1991
null image
ort 1618, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. III.3a. -R-, Cz. 1383. II 74 zł 23-11-1991
null image
ort 1623, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. V.l. -R-, Cz. 1479. II- 36 zł 23-11-1991
null image
ort 1624, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. V.2. -R-, Cz. 1506. III+ 33 zł 23-11-1991
dukat 1593, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. II.7. -RR-, Cz. 896 R3., T. 50. III 1 071 zł 23-11-1991
grosz 1616, Ryga, Aw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop. I.1. -RR-, Cz. 1358 R4, T. 12. III+ 72 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583