Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 279 139

W naszym archiwum jest obecnie 279 139 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
medal srebrny, Aw: Młoda para klęcząca przed ołtarzem i napis, sygn. De Puymaurin d. Petit f., Rw: Wieniec, 32 mm 13,32 g. II 16 zł 23-05-1992
medal srebrny, Aw: Para małżeńska przed biskupem, sygn. L. Merley. F., Rw: Wieniec i napis, 36,5 mm 22,1 g III 12 zł 23-05-1992
medal miedziany 1823, Aw: Popiersie i napis, sygn. N. P. Tiolier F., Rw: Postać kobieca i napis, sygn. N. Tiolier, 51 mm, 58,83 g. II 25 zł 23-05-1992
medal, Aw: Popiersie Attyli i napis, Rw: Widok miasta i napis AQVILEA, 45 mm 53,9 g. (odlew w srebrze) III 33 zł 23-05-1992
srebrny medal pszczelarski bez daty, sygn. G. Loos, 40 mm 19 g. I 56 zł 23-05-1992
medal brązowy 1868 z okazji wzniesienia pomnika Lutra w Wormacji, Aw: Widok pomnika i napis, sygn. Ch. Schnitzspahn fec. Darmstadt, Rw: Napis w sześciu wierszach w ozdobnej rozecie gotyckiej i napis otokowy, 60.. I 82 zł 23-05-1992
medal brązowy 1894, Aw: Popiersie, sygn. W. Mayer, Rw: Napis nad gałązką, 42 mm 29,6 g II+ 21 zł 23-05-1992
medal mosiężny złocony, Aw: Kogut i kury, napis, sygn. Oertal Berlin, Rw: Herb Jeleniej Góry, sygn. j.w., 39 mm 20,3 g. III+ 43 zł 23-05-1992
medal brązowy 1835 z okazji bitwy pod Brienne, Aw: Popiersie Aleksandra I w zbroi i napis, Rw: Alegoryczna scena bitewna i napis, wyk. przez A. Klepikowa w/g projektu hr. Tołstoja, 65 mm 130,82 Smirnov 386 I 148 zł 23-05-1992
medal brązowy 1829, Aw: Głowa Mikołaja I i napis, sygn. Pincret f., Rw: Turek z koniem i rycerz, napis: pokój w Adrianopolu, sygn. R.F. P. Pnicret. 42 mm 35,66 g II+ 40 zł 23-05-1992
medal brązowy 1829, Aw: Głowa Mikołaja I i napis, sygn G. Loos, Rw: W wieńcu napis (wojny rosyjsko-tureckie), 38,5 mm 40,18 g. I 40 zł 23-05-1992
medal brązowy 1861, Aw: Popiersie Kniaziewicza i napis, sygn. Lorenz R., Rw: Napis: na pamiątkę 50-letniej służby, data, 58,5 mm 102,58 g. Smirnov 636 III+ 25 zł 23-05-1992
null image
medal brązowy 1889, Aw: Popiersie Kierbedzia i napis, sygn. L. Szteinman, Rw: Napis, 85 mm 300 g., Smirnov 972 III+ 36 zł 23-05-1992
medal srebrny, za prace dla ogrodnictwa, Aw: Ogrodnik i kobieta z dzieckiem w sadzie i napis, Rw: Owoce na ławie i napis, 76 mm 215,6 g. Smirnov 1025a III+ 66 zł 23-05-1992
medal brązowy, za najlepszego konia wierzchowego, Aw: Głowa Mikołaja II i napis, Rw: Napisy, 46 mm 53,87 g, Smirnov 1065 I 21 zł 23-05-1992
medal srebrny Towarzystwa Rolniczego w Wilnie, Aw: Herb Wilna pod koroną cesarską, napis: za prace i zasługi w gospodarstwie wiejskim Gubernii Wileńskiej, Rw: Alegoria Ceres i napis: Od Wileńskiego Towarzystwa .. I 49 zł 23-05-1992
null image
odznaka brązowa sołtysa Gubernii Warszawskiej 1864, na przywieszce, 57,8 g. II 41 zł 23-05-1992
medal srebrny nagrodowy bez daty, Aw: Stojący Geniusz z wieńcem w dłoni, sygn. A. Lialin, Rw: W wieńcu napis: Najdoskonalszemu, 50 mm 95,7 g. (zapiłowany na rancie) III 29 zł 23-05-1992
medal brązowy z uchem na pamiątkę wojen 1853-1856, Aw: Monogramy Mikołaja I i Aleksandra II pod koronami i okiem opatrzności, poniżej daty, Rw: Napis, 28 mm 10,7 g. Smirnov 630 I 20 zł 23-05-1992
medal srebrny nagrodowy z uchem, Aw: Głowa Aleksandra III i napis, sygn. A.G., Rw: Napis: Za gorliwość, 50,5 mm 55,66 g Smirnov 832a II+ 200 zł 23-05-1992
medal złoty nagrodowy z uchem, Aw: Głowa Aleksandra III i napis, sygn. L. Szteinman R., Rw: Napis: Za gorliwość, 50,5 mm 71,88 g, Smirnov 832b III 1 600 zł 23-05-1992
null image
medal srebrny nagrodowy z uchem, Aw: Głowa Mikołaja II i napis. Rw: Gałązki dębowe i laurowe, napis: Za gorliwość. 50,5 mm 58,14 g Smirnov-Peters str. 23 II- 80 zł 23-05-1992
medal złoty nagrodowy z uchem, Aw: j. w., Rw: j.w., 51,5 mm 74,17 g, Peters str. 23 I 880 zł 23-05-1992
talar 1625, Kuttenberg, Aw: Postać cesarza i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, Dav. 3143 III 128 zł 23-05-1992
6 krajcarów 1743, Wiedeń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, I 33 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583