Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 861

W naszym archiwum jest obecnie 273 861 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
złotówka 1787, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Plage 295, H-Cz. 3292. III 17 zł 23-05-1992
null image
złotówka 1793, Warszawa, j.w., Plage 301, H-Cz. 3357. III+ 21 zł 23-05-1992
null image
2 grosze 1770, Warszawa, Aw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Rw: Napis, Plage 252, H-Cz. 3121. III 8 zł 23-05-1992
szóstak 1794, Warszawa, Aw: Tarcza herbowa pod koroną, Rw: Nominał, odmiana - czwórka ma wygląd trójkąta, Plage 208, H-Cz. 7901 III 31 zł 23-05-1992
szeląg 1765, Gdańsk, Aw: Monogram pod koroną i data, Rw: Napis, Plage 484, H-Cz. 3044. III+ 23 zł 23-05-1992
null image
szeląg 1766, Gdańsk, j.w., Plage 488, H-Cz. 3082. III+ 78 zł 23-05-1992
próbny dukat 1779, Warszawa - odbitka w ołowiu, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną, Plage 476, H-Cz. - II- 123 zł 23-05-1992
null image
próbny dukat 1779, Warszawa - odbitka w brązie, j.w., Plage 476, H-Cz. - II- 112 zł 23-05-1992
szóstak Jana Kazimierza 1666 z puncą jednostronną, litera F IV 51 zł 23-05-1992
szóstak Jana Kazimierza 1662 z puncą jednostronną, litera M IV 31 zł 23-05-1992
szóstak Jana Kazimierza 1660 z puncą jednostronną X IV 37 zł 23-05-1992
szóstak Augusta III 1755 z dwoma puncami jednostronnymi: herb Jelita III 54 zł 23-05-1992
nieokreślona moneta Augusta III z puncą jednostronną, litery MS V 37 zł 23-05-1992
trojak Augusta III, miedź z puncą jednostronną, zniekształcony orzeł III- 33 zł 23-05-1992
złotówka Stanisława Augusta Poniatowskiego 1766 z puncą litery CB II- 64 zł 23-05-1992
złotówka Stanisława Augusta Poniatowskiego 1767 z puncą jednostronną, monogram III- 240 zł 23-05-1992
2 grosze Stanisława Augusta Poniatowskiego 1767 z puncą jednostronną litery CB III 45 zł 23-05-1992
żeton mosiężny dóbr Wołoczysk 1777, nominał 3, H-Cz. 8148 R3 III 66 zł 23-05-1992
null image
zestaw czterech sztuk monet zastępczych: 5 groszy, 1 złoty, 5 złotych i 10 złotych z monogramem EL III+ 20 zł 23-05-1992
1 grosz 1794, Aw: Orzeł dwugłowy nad skrzyżowanymi sztandarami i napis, Rw: Nominał, Plage 11, H-Cz. 3414. III+ 35 zł 23-05-1992
1/3 talara 1811, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną, Plage 109, H-Cz 3462. II- 40 zł 23-05-1992
null image
1/3 talara 1812, Warszawa, j.w., Plage 111, H-Cz. 3471. III 29 zł 23-05-1992
null image
1/3 talara 1814, Warszawa, j.w., Plage 113, H-Cz. 3478. II- 41 zł 23-05-1992
null image
5 groszy 1811, Warszawa, Aw: Tarcza herbowa pod koroną, Rw: Nominał, Plage 94, H-Cz. 3464 II- 21 zł 23-05-1992
2 złote 1813, Aw: Nominał w wieńcu laurowym i napis, Rw: Napis, Plage 126, H-Cz. 3489, ślady złocenia III+ 160 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583