Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 805

W naszym archiwum jest obecnie 269 805 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
papier ze znakiem zabezpieczającym i faksymile do banknotu 4 złote polskie 4.09.1794, złamany w pionie z naderwaniami, widoczny fragment znaku wodnego, duża ciekawostka, Lucow jak 46, Miłczak patrz A11 IV+ 120 zł 30-11-2012
dwuzłotówka (8 groszy) 1781/EB, Warszawa, Plage 333 IV+ 280 zł 21-12-2012
1 pens (penny) 1906, brąz 9.46 g, Spink 3990 IV+ 30 zł 29-11-2013
1 korona 1821, Londyn, srebro 27.49g '925', Spink 3805 IV+ 123 zł 12-02-2013
1 korona 1891, Londyn, srebro 27.87g '925', Spink 3921 IV+ 92 zł 12-02-2013
lot: 1 farting, 1 pens, 1/2 pensa 1896-1901, Londyn, razem 3 sztuki, Spink 3961, 3962, 3963 IV+ 21 zł 12-02-2013
1 korona 1935, Londyn, srebro 28.23g '500', Spink 4048 IV+ 72 zł 12-02-2013
5 marek próba druku 15.05.1940, fragment arkusza -trzy nierozcięte banknoty, numeracja 000002, dotychczas jedno notowanie aukcja WCN 41/897, ogromna rzadkość, Lucow 859 (R3) IV+ 2 600 zł 14-02-2013
20 złotych 01.06.1982, Warszawa, seria B, banknot ze stemplem: WRONA NAS NIE POKONA! - wersja niebieska IV+ 34 zł 14-02-2013
bon na 1 koronę 1919, Podczaski G-217.3.a IV+ 565 zł 18-02-2013
lot: 2x 1 korona, 1 Kr(niebieski) (IV+) 1 Kr(czerwony) (IV+), razem 2 sztuki, Podczaski G-207.A.8, 9 IV+ 883 zł 18-02-2013
"efraimek" 1754, Lipsk, odmiana - szerokie popiersie z szeroką koroną bez obcięcia naramiennika zbroi, Kahnt 687.d IV+ 80 zł 22-02-2013
rubel 1817 / ПС, Petersburg IV+ 124 zł 21-03-2013
5 marek polskich 17.05.1919, N 340690, Lucow 328 (R2), Miłczak 20b IV+ 40 zł 17-04-2013
500 złotych 15.07.1947, C3, 592724, Lucow 1230a (R5), Miłczak 132c IV+ 120 zł 30-03-2013
20 kopiejek 17.04.1916, Poznań, Miłczak P1, Ros 457 IV+ 30 zł 13-04-2013
5.000.000 marek polskich 20.11.1923, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria A 1234500 / 6789000, dziurki, Lucow 454 (R6), Miłczak'05 - patrz 38, Miłczak'12 38Wb IV+ 410 zł 04-04-2013
1 złoty 28.02.1919, WZÓR, dwukrotnie perforowane, seria S.57 E 044374, dodatkowa numeracja wzoru 574, naddarcia, grafitti ołówkiem, Lucow 561 (R4), Miłczak'05 - patrz 47, Miłczak'12 47Wb IV+ 180 zł 04-04-2013
20 marek 1948, Seria J 6058645D, Ros. 240 IV+ 100 zł 19-04-2013
500 złotych 15.01.1946, seria I 6896876, obdarty, Lucow 1159 (R4), Miłczak 121a IV+ 105 zł 27-06-2013
bon na 1 rubel 15.10.1914, Podczaski R-052.2 IV+ 145 zł 27-06-2013
bon na 5 kopiejek 13.09.1914, Podczaski R-378.B.a, Jabł. 1593 IV+ 150 zł 27-06-2013
brakteat guziczkowy XIII/XIV w., Uncjalna, zamknięta litera Є (?), srebro 0.27 g, Brak analogii IV+ 100 zł 02-08-2013
trojak 1581, fałszerstwo trojak litewskigo, tytulatura i portret Zygmunta III Wazy, srebro 1.97 g IV+ 310 zł 19-09-2013
fałszerstwo z epoki 2 groszy srebrnych (półzłotka) 1767, srebro 2.23 g IV+ 48 zł 17-10-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583