Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 308

W naszym archiwum jest obecnie 269 308 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar 1610, Poznań, Aw: j.w., Rw: j.w., Kop.I.10 -RR-, H-Cz.1262 R3, T.2 III+ 34 zł 22-05-1993
denar 1623, Łobżenica, Aw: Monogram, Rw: Tarcze herbowe, Kop.V.2b -RR-, H-Cz. 1468 R2 II- 34 zł 22-05-1993
dukat 1637, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop.31.I.5 -RR-, H-Cz.1782 R4, Fr.15 II 1 218 zł 22-05-1993
dukat 1639, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.II.lb -RR-, H-Cz. 1801 R2, Fr.15 III 1 313 zł 22-05-1993
talar 1646, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.19.IV.3b -RRR-, H-Cz.10309 R5, T.40, Dav.4329 III 609 zł 22-05-1993
półtalar 1640, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.9.II.l -RRR-, H-Cz.1811 R6, T.175 III 483 zł 22-05-1993
6-dukatówka medalowa b.d., Jana Höhna Starszego, Aw: Popiersie króla w zbroi i napis IO AN CASIM D G REX POL & SUEC MDLRP, pod ramieniem inicjały I.H., Rw: Snop miotany wiatrem, który z drugiej strony ręka wysu.. III 2 520 zł 22-05-1993
dukat 1658, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.221.IL9 -R-, H-Cz.2129 R, Fr.24 II 1 365 zł 22-05-1993
null image
tymf 1665, Bydgoszcz, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, data na awersie i rewersie, Kop.121.IVB.4b -R-, H-Cz.2277 Rl III- 21 zł 22-05-1993
null image
ort 1651, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.71.V.2d -R-, H-Cz.5213 III 38 zł 22-05-1993
null image
ort 1651, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.215.II.2 -R-, H-Cz.1995 III 56 zł 22-05-1993
ort 1653, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.90.VIII.2 -R-, H-Cz.2037 Rl III+ 66 zł 22-05-1993
null image
ort 1654, Poznań, Aw: j.w., Rw: j.w., Kop.90.VIIL3 -R-, H-Cz.2047 Rl III+ 42 zł 22-05-1993
null image
ort 1655, Kraków, Aw: j.w., Rw: j.w., Kop.l37.X.la, H-Cz.10324 III 34 zł 22-05-1993
ort 1655, Kraków, Aw: j.w., Rw: j.w., Kop.l37.X.le, H-Cz.2058 III+ 38 zł 22-05-1993
ort 1655, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop.I.5b -R-, H-Cz.2065 II 93 zł 22-05-1993
ort 1656, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.l37.X.2b, H-Cz.2071 III 34 zł 22-05-1993
ort 1656, Lwów, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.XI.l -R-, H-Cz.2082 Rl III+ 101 zł 22-05-1993
null image
ort 1657, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.l37.X.3a, H-Cz.5229 III 36 zł 22-05-1993
ort 1657, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.215.II.7 -R-, H-Cz.2106 II- 59 zł 22-05-1993
ort 1657, Elbląg (okupacja szwedzka - Karol Gustaw 1654-1660) , Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.236.II.2b -RR-, H-Cz.4290 III 252 zł 22-05-1993
null image
ort 1660, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.215.II.l0 -R-, H-Cz.5912 III 51 zł 22-05-1993
ort 1660, Elbląg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.227.II.l -RR-, H-Cz.2177 R3 III 268 zł 22-05-1993
null image
ort 1662, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop.206.I.9 -R-, H-Cz.2231 III+ 59 zł 22-05-1993
null image
ort 1663, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.l38.XVIII.3, H-Cz.5260 III 34 zł 22-05-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583