Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 260 166

W naszym archiwum jest obecnie 260 166 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
brąz 20 pne - 10 pne, Nemausus (Nimes), Aw: Dwa popiersia cesarzy odwrócone od siebie, IMP, Rw: Krokodyl przykuty łańcuchem do palmy, u dołu dwie gałązki palmowe, w polu COL NEM, brąz, 24.8 mm, 10.36 g, z kontr.. III- 90 zł 16-01-2020
follis, Konstantynopol, Aw: Chrystus na wprost, + EMM... OVH...,Rw: Ozdobny krzyż z kulkami na końcu, w kątach napis IC - XC / NI - KA, brąz, 28.9 mm, 6.15 g, miejscowy zielony nalot, Sear 1825 III- 130 zł 16-01-2020
dirhem, Aw: Popiersie syna, lekko w prawo, obok głowa ojca, wykonana w stylu rzymskim w lewo, Rw: Napisy (Kalif Al Nasir), brąz, 31.7 mm, 6.15 g, ciemna patyna, Mitchiner (Islam) 1035 III- 155 zł 16-01-2020
brąz ok. 300 pne, Hephaestia, Aw: Głowa Ateny w prawo, w hełmie korynckim, Rw: Baran w prawo, u góry nieczytelny napis, między nogami ΕΠ, brąz, 18.0 mm, 2.29 g, SNG Cop. 971 var. III 85 zł 16-01-2020
brązowy medal Za Długoletnią Służbę (X lat) od 1938, Orzeł państwowy w otoku ze stylizowanych kłosów zboża, ZA•DŁUGOLETNIĄ•SŁUŻBĘ, na stronie odwrotnej gałązka laurowa, na której X, odznaczenie jednoczęściowe, .. II- 100 zł 16-01-2020
denar 1009-1024, Ratyzbona, mincerz Id, Aw: Popiersie władcy w prawo, w koronie, z boków HEINRIC REX; Rw: Krzyż grecki z ramionami rozszerzonymi na końcach, w katach trzy kulki, pierścień, trzy kulki i klin, + .. III+ 960 zł 16-01-2020
denar 1002-1024, Aw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, HEINR(ICVS IMP); Rw: Napis poziomy w trzech liniach SCA / (C)OLO / NIA, srebro, 23.8 mm, 1.44 g, gięty, przewiercony przy krawędzi, Kluge 66, Dbg. 350 III/III- 90 zł 16-01-2020
naśladownictwo denara frankońskiego, Aw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, pseudolegenda, Rw: Kapliczka, wewnątrz której krzyż, pseudolegenda, srebro, 20.2 mm, 1.01 g, gięty, Dbg 777 (podobny) III- 60 zł 16-01-2020
naśladownictwo denara typu kolońskiego, Aw: Napis S COLONI A, Rw: Nieczytelny, srebro, 18.9 mm, 1.26 g, gięty, charakterystyczne dla tej emisji litery wykonane z trójkątów, Ilisch I 8 IV 70 zł 16-01-2020
anonimowy denar, Aw: Popiersie arcybiskupa (magdeburskiego) w lewo z pastorałem; Rw: Głowa trzy-czwarte w lewo, po lewej krzyż, srebro, 18.1 mm, 0.86 g, lekko gięty, pęknięty, ale bardzo rzadki, Dbg 1222 III- 640 zł 16-01-2020
denar 1002-1024, Aw: Głowa w koronie w prawo, legenda, Rw: Dłoń opatrzności, legenda, srebro, 21.3 mm, 1.02 g, gięty, ale dość ładny, Dbg 951, Kluge 84 II-/III+ 600 zł 16-01-2020
denar 1009-1024, Aw: Popiersie władcy w prawo, HIИR - RX, Rw: Krzyż grecki, w kątach trzy kulki, klin, trzy kulki i pierścień, AVGUSTA•CIV•, srebro, 19.9 mm, 1.07 g, gięty, Hahn 145.29 III 760 zł 16-01-2020
denar, Aw: Monogram Carolus , legenda, Rw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, legenda, srebro, 17.5 mm, 1.16 g, gięty, Kluge 13 (podobne) III- 760 zł 16-01-2020
denar 1002-1024, Aw: Popiersie władcy w lewo, w koronie, + HEN...S REX; Rw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, TERH/NAM, srebro, 17.8 mm, 1.16 g, gięty, ale dobrze czytelny, Dbg 749, Kluge 69 III+ 300 zł 16-01-2020
1/8 talara 1663, Aw: W wieńcu skrzyżowane miecz i berło, z boków chmury, z lewej chmury wyciągnięta ręka trzymająca koronę, u góry słońce, A DEO DATA / PRO DEO ET / POPULO, Rw: SUPREMO / PRUSSIÆ DOMI / NO FRID.. III 540 zł 16-01-2020
żeton na śniadanie dla ubogich 1940, Aw: Herb Kościesza, MENNICA PAŃSTWOWA 1940, Rw: ŚNIADANIE, żeton Mennicy Państwowej (przy ulicy Markowskiej 18 na Pradze) z 1940 roku na śniadanie dla ubogich, brąz, 32.1 mm.. II/III 580 zł 16-01-2020
szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle długiego krzyża, ...VLVS PRIM, Rw: Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, \ONE TA DN ORV..., srebro, 1.73 g, Vossberg §76-78 III/IV 60 zł 16-01-2020
szeląg 1422-1425, Toruń, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle długiego krzyża, ...T(dwa pierścienie)PA VLVS PRIM, Rw: Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, M...ORVM PRVC, srebro, 1.69 g, podwójne bicie, punktow.. III 70 zł 16-01-2020
szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle długiego krzyża, MAGS TMIC...RIM, Rw: Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, MONE TA•Dn...RVC, srebro, 1.74 g, Vossberg §73 III 70 zł 16-01-2020
grosz 1684, Dubrownik, Na rewersie 4 gwiazdki z lewej, 5 gwiazdek z prawej, srebro, 0.61 g, Barac 142.II III 32 zł 16-01-2020
grosz, Dubrownik, Na rewersie 5 gwiazdek z lewej, 6 gwiazdek z prawej, srebro, 0.45 g IV 16 zł 16-01-2020
3 krajcary 1672, Wiedeń, Herinek 1651 III 40 zł 16-01-2020
grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana bez znaku Kawka nad głową Chrystusa (moneta bita pod zarządem mennicy K. Goebla), na awersie głowa przerywa wewnętrzną obwódkę, patyna, CNG 104, Kop. 7388 (R3), Tyszkiewic.. III 1 200 zł 16-01-2020
1/6 talara 1861 B, Hanower, pięknie zachowana, AKS 142, Jaeger 113 I- 120 zł 16-01-2020
grosz srebrny 1767 FS, Warszawa, odmiana z wąską koroną i dużą cyfrą 6 w dacie, Plage 218 III- 70 zł 16-01-2020

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583